Inlägg

Visar inlägg från 2011

ny debattartikel

Som svar från kristdemokraternas artikel om belöning för att hämta barnen tidigt från förskolan, som finns här,  http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/19/sluta-straffa-ensamst-ende-f-r-ldrar-i-h-mta-tidigt-hetsen , kom igår ett svar från oss, som finns här  http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/19/sluta-straffa-ensamst-ende-f-r-ldrar-i-h-mta-tidigt-hetsen

Fler kvinnliga chefer minskar inte lönegapet

Minskar löneskillnaderna mellan män och kvinnor då fler kvinnor blir chefer? Nej, är slutsatsen i en ny IFAU-rapport. Chefens kön påverkar inte lönen och därmed inte könslönegapet på arbetsmarknaden. På den svenska arbetsmarknaden var år 2008 ungefär 36 procent av cheferna kvinnor. Att kvinnorna är i minoritet framförs ibland som en förklaring till att kvinnor har lägre löner än män. Lönegapet mellan män och kvinnor är ungefär åtta procent när man tar hänsyn till ålder, erfarenhet, utbildning och att män och kvinnor arbetar inom olika yrken. Kvinnornas löner skulle kunna öka när andelen kvinnliga chefer blir högre om kvinnor till exempel sätter lön på ett annorlunda sätt än män eller om de fungerar som förebilder och bidrar till högre prestationer bland kvinnorna. Tidigare studier har också visat att löneskillnaderna är mindre i branscher och på arbetsplatser med kvinnliga chefer. Rapportförfattaren Lena Hensvik finner dock inget stöd för att kvinnor gynnas i lönesättningen av kv

Kvinnor presterar bättre än män i högskolan

SCB konstaterar att kvinnor presterar bättre och har högre examensfrekvens:  http://www.scb.se/Pages/PressRelease____324726.aspx Det är också mina erfarenheter efter tio år som lärare på högskola. Kanske kvinnor skulle ägna mer tid åt att lära känna de "rätta" personerna... Flertalet studenter som "höll till" i korridoren där lärarna hade sina kontor, och stod och pratade med främst professorer, var killar. Som efter studentexamen ofta blev antagna som doktorander. Som efter disputation ofta fortsatte i ett stort forskarprojekt som handledaren, mentorn, den manliga professorn drev. Som gav en post-doc. Som i sin tur är en grund för en docentur. Som i sin tur ger en professur. Och så går det runt.  Generellt var de ambitiösa, högpresterande studenter jag mötte tjejer. De var allvarliga, målfokuserade, noggranna. Varför är då bara ca 20 procent av alla professorer kvinnor? Ja...  http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2011/fortfarandeflerma

Barnkonventionens inverkan på vårdens bemötande av barn

Ny forskarrapport från Allmänna Barnhuset, som visar på hur vården bättre kan bemöta barnen: lyssna mer och fråga barnen själva ge barn tid att svara vårdpersonalen ger barn stöd i att bli mer delaktiga i sin egen vård och behandling öka medvetenheten att barns rättigheter behöver stärkas inom vården vårdpersonal ges möjlighet att reflektera över hur deras verksamhet kan ta vara på barns och ungas synpunkter och använda det i kvalitetsarbetet Läs mer  här .

Sluta komma med undanflykter!

Jag gillar UNICEFs braiga kampanj: "sluta skyll ifrån er"  http://unicef.se/sa-arbetar-vi/kampanj-och-humorgala/opinionskampanj UNICEFs kampanj varade en månad. Under den månaden hände bl.a. följande: 21 000 nya fans på  Facebook 1 miljon visningar av kampanjpuffarna på Facebook 21 000 ”gillningar” av Facebookpuffar och bloggposter 400 nya följare på  Twitter 118 000 visningar av filmen om undanflykter på You Tube 25 000 unika besök på kampanjbloggen 3 460 namnunderskrifter mot undanflykter då barn far illa Bra jobbat!

EPSCO conclusion: invest in child care

EPSCO conclusions: Reconciliation of work and family life as a precondition for equal participation in the labour market The Conclusions on the  Reconciliation of work and family life as a precondition for equal participation in the labour market  argue for  stepping up or continuing efforts to effectively support the reconciliation of work, family and private life throughout the life course for both women and me n. The Council gives special attention to stepping up measures aiming to achieve the  2002 Barcelona childcare targets , by saying that the provision of formal childcare can contribute to several policy aims:  allowing parents to work ,  tapping the employment potential of all members of the workforce ,  promoting gender equality throughout the life course ,  investing in early education and care so as to lay the foundation of children's future learning , and  combating child and family poverty . http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/1

Kvinnans fel som blir slagen?

Tydligen anser 1/3 av personalen på södersjukhuset att det är kvinnans fel som blir slagen och att det inte är sjukhusets sak att utreda ev. misshandel.  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=4850181&programid=83 Jag tror att det handlar om att låta personalen få prata öppet om vad de är med om, när de jobbat. Jag tror annars allt hemskt de ser skapar en hårdhet. Men detta hemska resultat visar att vi fortfarande behöver arbeta aktivt med frågan.

Vad tycker du om möjligheten att högskolestudera?

Sveriges Makalösa Föräldrar var genom generalsekreterare Sophia Lövgrens styrelseuppdrag i EAPN Sweden inbjuden att delta i ett symposium arrangerat av Europeiska Kommissionen. Syftet med symposiet var att diskutera åtgärder för att möjliggöra för icke-traditionella grupper att lättare kunna högskolestudera. Europeiska Kommissionen ville förstå bättre hur medlemsländerna kan agera, för att förenkla på olika sätt ingången till studier. Inbjudna till symposiet 8-9 december var bland annat forskare från medlemsländer samt representanter för NGO:s. Symposiet inleddes torsdagen 8 december av Generaldirektör Jan Truszczynski samt professor Alistair Ross, som gav ett mycket intressant föredrag om vikten av att bl.a. bidra till goda förebilder i skola och högskola, för de icke-traditionella grupperna att identifiera sig med, när de står inför valet att högskolestudera. Därefter delades deltagarna upp i olika arbetsgrupper, vilket fortsatte under fredagen 9 december. Symposiet avslutades seda

Tillbaks

Hemma från bryssel och vilar. Blev riktigt sjuk. Men det har varit fantastiskt, återkommer!

EU in jeopardy: Prioritise Solidarity and an Inclusive Europe 2020

Brussels, 05 December 2011 - In advance of the EU Council meeting on 8 and 9 December, EAPN has sent a letter to EU Prime Ministers outlining their proposals for a way out of the crisis which prioritises solidarity and an inclusive Europe 2020 Strategy.   “It is unacceptable as a social solution to the crisis that the Europe 2020 strategy, inclusive growth and the EU poverty reduction target are increasingly subordinate to the dominant policy driver of stabilizing the Euro by driving down deficits and debt, primarily through socially-harmful fiscal consolidation which is visibly generating more poverty, exclusion and inequality” , said Ludo Horemans, President of EAPN. EAPN highlighted in its letter the result of the recent Eurobarometer Survey (28 November) which gives a damning picture of what EU citizens think about EU actions including the substantial fall in the number of people who think the EU has a positive impact (78-62% in 2009, now 67-48%). While EAPN recognises th

Ny forskning kring vårdnadstvister

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har påbörjat ny forskning om barns rätt i vårdnadstvister:  http://www.allmannabarnhuset.se/index.cfm?id=457&l=2 Syfte: Att förbättra situationen för barn som lever i svåra vårdnads- och umgängeskonflikter och att se till att barn som tvingas leva i en svår vårdnadskonflikt får rätt stöd och hjälp. Att utveckla arbetsmetoder som på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan stärka barnets rättigheter i beslut och åtgärder inom ramen för arbetet som rör vårdnad, boende och umgänge. Att ha en helhetssyn med barnet i fokus genom hela vårdnadsprocessen. Jag tycker det är jättebra och ska träffa projektledaren v 50.

Internationella Frivilligdagen och konferensen i Wales

MED STORT TACK FÖR ALLT NI GÖR, PÅ INTERNATIONELLA FRIVILLIGDAGEN!!! Jag har i veckan varit på konferens i Wales, om barnfattigdom. Följande saker har bl.a. skett under denna konferens: Makalösa Föräldrar är nu deltagare i Eurochild Thematic Working Group Family and Parenting Support . Genom detta deltagande får vi tillgång till viktig kunskap och får göra vår röst hörd. Nästa år ska denna arbetsgrupp arbeta med att utveckla en rapport om NGO:s ”inspirerande praktiker”, som ska vara till hjälp för de som vill. En grund i dessa inspirerande praktiker är vetenskapligt underbyggda metoder och säkerställandet av objektiva mätmetoder. Arbetsgruppen ska också utveckla ett Europeiskt År för Familjen (finns redan i flera länder). Makalösa Föräldrar är också deltagare i Eurochild Thematic Working Group Child and Youth Participation . Vi återkommer med mer information. Nästa år har Makalösa Föräldrar erbjudits att delta i First European Conference on Parenting Support , i Haa

Våld mot barn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i dagarna kommit ut med en rapport om kroppslig bestraffning mot barn. Rapporten visar att nio av tio föräldrar tycker det är fel att slå barn men att när det någon gång sker, beror det på föräldrastress. Jag tycker det är tydligt att om det är något vi behöver i samhället, är det stöd till att kunna stressa ner. Föräldrastress kan förstås vara för mycket arbete, för många uppgifter totalt per dygn, ekonomisk stress eller stress över en dålig eller destruktiv vuxenrelation. Oavsett vilket, ser jag det som oerhört viktigt att föräldrar ska få en plattform där de utan rädsla eller skam ska kunna vara öppna med hur de har det och hur de beter sig. Om det fanns fler accepterande miljöer för dessa föräldrar, där de kanske kan få bolla med kloka personer hur de möjligtvis skulle kunna förändra sitt liv, så skulle fler våga ta chansen och söka hjälp.  Rapporten finns här:  http://www.allmannabarnhuset.se/index.cfm?id=34&l=2

Jobbar intensivt

Jag sitter på hotellrummet i Wales, och jobbar ikapp det jag missat när jag är borta från kontoret. Skriver färdigt rapporter, artiklar och ansökningar, som faktiskt legat lite på kö. En fördel med att sitta själv på ett hotellrum... ;o) Konferensen om barnfattigdom är mycket bra, det finns otroligt många duktiga NGO som arbetar med detta runtom Europa. Och en del organisationer har helt klart svårare klimat än vad vi i Sverige har... Flera spännande diskussioner och möten har känts som lovande idéer för vidare samverkan, vi får se vad det blir av detta längre fram. Jag har sneglat på svarsfrekvensen kring umgänges-föräldra-enkäten... 17 st. har svarat. Har vi inte fört fram den nog tydligt? Då gör jag ett försök här: https://www.surveymonkey.com/s/umgangesforalder

Är du ensam?

2.7 miljoner människor känner sig ensam i Sverige, enligt  Röda Korset . Röda Korset skriver: Enligt en ny undersökning från Novus på uppdrag av Röda Korset har drygt 40 procent av Sveriges befolkning över 30 år känt sig ofrivilligt ensamma det senaste året. En av tre upplever att ensamhet är något som är skambelagt och två av tre har haft dåligt samvete över att de inte kontaktat någon i sin närhet som känt sig ensam. Röda Korset vill vara med och skapa ett samhälle där människor inte tvingas leva i ofrivillig ensamhet. Jag tycker det mest sorgliga är att människor känner att det är skambelagt med ensamhet. Varför skulle det vara något skamligt?! Vårt samhälle har tyvärr på olika sätt byggt murar, som i sig bidrar till en ökad känsla av ensamhet. Nu är det dags att riva de murarna! Hur? På konferensen i Wales, som jag är på nu, pratar vi om att försöka fokusera gemenskapen som kan finnas mellan olika generationer (och inte nödvändigtvis i samma släkt). Detta fokus skulle pass

veckan som följer

På tisdag far jag till Wales, på en konferens som ska fokusera barnfattigdom, vilket är konferensens titel, och därför ett ord jag använder här. Det handlar alltså om fattiga barnfamiljer, och därmed en stor andel ensamföräldrars familjer. Konferensen pågår till fredag, och vi kommer där att få ta del av varandras arbetssätt och dels få lära oss mer av teoretisk kunskap. Jag kommer berätta mer längre fram.

Flertalet föräldrar sätter syrgasmasken på sina barn först

Jag sitter på ett plan, på väg till barnfattigdomskonferens i Cardiff, Wales. Och som alla andra gånger börjar flygvärdinnorna / -värdarna betona "sätt på dig syrgasmasken först, innan du ger ditt barn en syrgasmask". Vi förstår varför; risken är annars stor att vi själva svimmar och därmed inte kan hjälpa vårt barn. Men instinkten är så stark, så stor. Därför tjatar också flygpersonalen om samma sak, om och om igen. För de vet. Vi föräldrar tänker intuitivt först på vårt barn. Därefter på oss själva. Detta vet många av oss, naturligt. Därför blir jag så trött när t.ex. socialminister Göran Hägglund, och märk väl många med honom, prata om att "återinföra föräldrars ansvar". Vet du, Göran och ni andra, för den absoluta majoriteten av oss föräldrar är det en självklarhet att vi först och främst tillgodoser våra barns behov. Och därefter ser till våra egna. Det är DET som är problemet. Många vuxna går inte till t.ex. tandläkaren på tio år, för att pengarna får g

Imponerande finskt försök

I Finland har man initierat medling vid vårdnadstvister, på ett barnvänligt sätt.  http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/en.jsp?oid=317958&c=0&toid=2213&moid=192128 I Norge ska det också finnas verksamhet, med bl.a. obligatoriska samtal mellan separerande föräldrar. Har ännu ej hittat mer info om detta, men om någon kan tipsa blir jag glad. Det är så uppenbart att om två vuxna, på grund av grundläggande kommunikationsbrister (oftast), inte längre kan leva ihop, så kan inte ett juridiskt system bygga på att man låter samma vuxna personer "fixa allt" själva. Det behövs förståelse, tålamod och stöd, och allt självklart för barnens skull!

värdegrund mot vinstintresse?

Nilla Helgesson, Skyddsvärnet , har deltagit i en ledarskapsutbidning, och vill sammanfatta lärdomarna enligt följande ledarskapsutmaningar: 1) Byte av ledarskapskultur – från informell och ad-hoc till mer strukturell profil 2) Snällhetskulturen som ofta leder till fel val av anställningar 3) Projektformen som ett komplement till mer traditionella arbetsformer 4) Problem när vinst och värdegrund ställs emot varandra 5) Den utsatte mellanchefen – hänger ansvar och beslutsmöjligheter samman 6) Skillnader mellan chefskap och ledarskap 7) Medarbetarskapets betydelse för förändring och utveckling är undervärderat 8) Dubbla roller, jäv och otydlighet skapar målkonflikter och rättsosäkerhet 9) Omstruktureringar och specialiseringar slår ut samhörighet och gemenskap 10) Svårigheter att balansera flexibilitet och principfasthet som ledare Här kan man även ta del av en  rapport . Jag ser projektformen som något vi inte ska uppmuntra än mer. Tyvärr premieras den, inte minst i alla ansökn

Årets Barnrättsevent!

Vilket event! Fyra stora grupper med barn, i åldern 8-18 år, enormt frågvisa, engagerade, entusiastiska och ivriga... och kanske förstås också lite trötta... Men jag är enormt tacksam över att ha fått vara med. Tack Nätverket för Barnkonventionen.se!

Kreativt jämställdhetsseminarium

TCO lyckades väl med sitt jämställdhetsseminarium. Jag och ordförande för Män för jämställdhet, Tomas Wetterberg, tror jag förde fram rätt liknande synpunkter. Ulrika Hagström, rapportens författare, hade producerat en oerhört bra produkt och jag kan bara rekommendera alla att ta del av den. Tco.se. Nu går vi vidare, bl a diskutera ev gemensam aktion 8 mars, kring orättvisa löneskillnader.

the more the merrier?

I SvD igår fanns en bra ledartext om socialdemokraternas problem,  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sa-tappar-de-maktiga-greppet_6647872.svd , och vad som orsakat den. Jim Collins (boken How the mighty fall) citerades, där följande process kan urskiljas: 1. Det är Hybris i framgångens kölvatten, där man tar sin ställning för given. 2. Detta skapar en odisciplinerad jakt efter mer, där man försummar kärnområdet. 3. Förnekelse och bortförklaringar av varningssignaler sker. 4. Fåfängt sökande efter frälsning skapas, där man hoppas på snabba lösningar. 5. Kapitulation och irrelevans blir det sista steget. Allt detta kan också, enligt mig, relateras till begreppet Group Think, där en grupp "jämlikar" blir hemmablinda och ser att allt de vill och gör är det bästa just då. Både JF Kennedy och G Bush har drabbats av Group Think. Troligtvis, tror jag, även Göran Persson och Fredrik Reinfeldt. Överhuvudtaget behöver vi, menar jag, skapa modiga strategier som uteslutande fo

European parliament: single mothers should receive more direct support

The Committee on Women’s Rights and Gender Equality adopted the own-initiative report by Barbara MATERA (EPP, IT) on the situation of single mothers. It notes that in 2001, an average of 85 % of single parents were mothers aged 25 to 64, meaning that 5 % of the overall female population were single mothers and that in some Member States single mothers accounted for 6 to 7.5 %. Whilst Member States have a responsibility to ensure reasonable conditions for single mothers and their children, public policies in many Member States are still not adapted to different family models, and single parents are often still socially and economically disadvantaged. The committee encourages Member States to adopt public policies, including educational policies, care provision, health policies, employment policies, social security systems, and housing policy, to support the needs and realities of single-parent families. It asks the Commission and Members States to support the work of all organ

avslut frivilligåret

Ungdomsstyrelsen firar av frivilligåret 2011  http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,2069,00.html Jag kan nog tycka att frivilligåret, tyvärr, inte gjort så mycket väsen av sig, och att det känns lite sorgligt. Ungdomsstyrelsen fick ju inte heller resurser, som under fattigdomsåret 2010, men ändå...  

SIME konferens

SIME konferens är 15-16 november och jag kan tyvärr inte gå! Har sorgset meddelat dem. Ni som kan gå, kontakta dem på http://sime.nu/event/nonprofit/

gratis biljetter till makalösa medlemmar

Cosmic Music Group bjuder tre ensamföräldrar och tre barn på musik; på Göta Lejon 26/11 kl 12 sjunger bl.a. Amy Diamond och Nassim Al Fakir barnkammarboken. Läs mer  här . Maila gs@makalosa.org om du vill vara med i utlottningen av biljetterna! 11/11-11 11:11

workshop med bl.a. Joakim Palme om välfärd och framtid

Workshop : Towards a Social Investment Welfare State? Med anledning av utgivningen av en ny bok; Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Polices and Challenges , utgiven på det brittiska förlaget Policy Press, bjuder Institutet för Framtidsstudier tillsammans med det nordiska forskanätverket NordWel in till en Workshop där bokens redaktörer; Nathalie Morel, Bruno Palier och Joakim Palme tillsammans med några av författarna presenterar centrala delar av innehållet. Workshopen hålls genomgående på engelska och riktar sig till beslutsfattare, experter, forskare och opinionsbildare. Ett antal särskilt inbjudna experter inleder den avslutande paneldiskussionen. Tid : 9.00-12.00 den 18 november 2011, kaffe serveras från 8.30. Plats : Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm. Medverkande : Kerstin Jacobsson, Thomas Lindh, Nathalie Morel, Bruno Palier, och Joakim Palme, samt en inbjuden panel. Moderator är Katinka Hort. Seminariet är gratis men förhandsanmälan k

TCOs paneldebatt

Välkomna till en spännande paneldebatt! TCO presenterar sitt nya jämställdhetspolitiska program Detta åtföljs av en diskussion mellan: Eva Nordmark, TCOs ordförande Désirée Pethrus, riksdagsledamot och tidigare ordf KDs kvinnoförbund Lena Sommestad, ordförande S-kvinnor Elin Bäckman, VD på företaget Acne Sophia Lövgren, generalsekreterare ”Sveriges Makalösa Föräldrar ” Tomas Wetterberg, ordförande, ”Män för jämställdhet” Moderator:  Willy Silberstein Tid och plats Torsdag den 17:e november, klockan 9.30 – 11.30 (Kaffe med smörgås från 9.00) TCO, Linnégatan 14, Stockholm http://www.tco.se/Templates/Page1____1243.aspx?DataID=12208

Flickornas Dag

Förslag finns att skapa en International Day of the Girl 22 september.  http://www.europeforgirls.eu/ Syftet med att skapa en flickornas dag är att forskning visar att just arbete mot flickor, och resurserna till flickor, är nyckeln i att kunna minska fattigdomen. Flickor är dubbelt diskriminerade som barn och som flickor. Genom att uppmärksamma flickornas situation, ökar vi chansen att förmedla viktig kunskap. Naturligtvis har både flickor och pojkar samma grundläggande mänskliga rättigheter, det handlar alltså inte om det. Men flickor får oftare inte gå i skolan, får generellt sämre medicinsk vård, får oftare undernäring, utsätts oftare för våld och övergrepp, tvingas oftare in i äktenskap eller säljs som sexslav samt utsätts oftare för HIV. Allt detta tydliga strategier för varför flickorna bör få en egen dag. Välrenommerade Hans Rosling visar dessutom tydligt på att mer arbete för att öka kunskapen att föda färre barn, hjälper hela världen. http://www.ted.com/talks/han

Deliver Inclusive Growth

EAPN publicerar en ny rapport: Deliver Inclusive Growth, put the heart back in Europe, som svar på de nationella reformprogrammen. Läs mer här:  http://www.eapn.eu/images/stories/docs/NRPs/nrp-report-final-rl-sj-layout3.pdf

Hur mår vi?

OECD har kommit ut med en ny rapport som undersöker hur vi mår. De har medvetet försökt frångå t.ex. enbart ekonomiska siffror, och tittat även på hälsa, utbildning, boende, personlig trygghet men även medborgerligt engagemang, miljö och statlig styrning. Rapporten visar att välmåendet ökat de senaste femton åren, men det finns också stora skillnader mellan olika länder. Dessutom är situationen riktigt illa för de mer utsatta grupperna, de har sämre hälsa, dör tidigare, deltar mindre i politiska aktiviteter och är mer utsatta för brott. Läs mer här http://www.oecd.org/document/39/0,3746,en_21571361_44315115_48858599_1_1_1_1,00.html

UNICEF: nog med undanflykter

#undanflykt, blogg och Facebook: Vi behöver din hjälp! Innehållet i kampanjen behöver vi din hjälp med eftersom det är en realtidskampanj. Från och med idag publiceras ”UNICEF gillar inte att man skyller ifrån sig” – dagens undanflykt, på vår Facebook-sida http://www.facebook.com/UNICEF-Sverige med en kommentar i vår blogg: http://blog.unicef.se/ Dela gärna vidare! Undanflykterna baseras på de tips vi får in från dig och alla andra som engagerar sig och hjälper oss med kampanjen. Tweets om undanflykter märks med hashtaggen #undanflykt. Du kan också mejla in till undanflykt på undanflykt@unicef.se Alla som vill kan delta i kampanjen genom att sprida budskapet och vår film http://blog.unicef.se/se-filmen-om-undanflykter/ i sociala medier. Läs mer om hur du kan bidra: http://blog.unicef.se/delta-i-kampanjen/ Alla undanflykter samlas Kampanjmånadens sista dag samlas alla undanflykter. De kan förhoppningsvis bidra till att vi på ett pedagogiskt sätt kan klargöra vad det skulle h

från konflikt till tvist

Ingen kan komma ut ur en konflikt som en vinnare. Det bästa som kan ske, är att ingen kommer ut ur den som förlorare. Ur många konflikter kommer dels en "sorgset lättad" och dels en "ilsket sårad". För att det ska utvecklas från en konflikt till en tvist är det nog många gånger så att den "ilsket sårade" övergår till att vara "ilsket hämndsjuk". Jag sålde (i mitt bokförlag) en period en bok som jag översatt från engelska till svenska som heter Radikal Ärlighet, av en författare vid namn Brad Blanton. Han är psykoterapeut och stark förespråkare av vikten att stanna kvar i konflikten, ilskan, upprördheten - tills det som fräter därinne ebbat ut. Då finns det bra grogrund till att de delaktiga kan gå ut ur konflikten med åtminstone inte hemska hämndkänslor. Jag tror mycket på att stanna inne i det jobbiga, att orka stå kvar. Men tyvärr kan man ju inte tvinga en person, som är fruktansvärt arg, att stanna. Och ibland kan det kanske t.o.m.

EAPNs pressmeddelande

P R E S S M E D D E L A N D E Uttalande från Nordisk välfärdsplattform (EAPN) Samarbete behövs för att försvara välfärden! Nordisk välfärdsplattform har tillsammans med representanter för EAPN nätverken i Estland och Litauen träffats i Stockholm den 27-28 oktober för att diskutera välfärdspolitiskt samarbete. Bakgrunden till mötet är den gemensamma oron och upplevelsen av hur den växande fattigdomen och ojämlikheten drabbar vara länder. Inte minst har effekterna av den ekonomiska krisen slagit hårt för de mest fattiga. Särskilt utsatta grupper är ensamföräldrar, barn och unga, invandrare och äldre. Andelen människor som trots arbete är fattiga växer också. Idag lever 85 miljoner, dvs ca12 %, av EUs medborgare i relativ fattigdom, Dvs. man har en inkomst under 60 % av medianinkomsten.  För den som berörs är detta inte bara siffror utan en obarmhärtig verklighet som ger konsekvenser i såväl vardagen, barnens uppväxtvillkor, boende, hälsa, utbildning, och makten över de

Massmedial strategi

Med anledning av att flera journalister kontaktat mig och velat ställa frågor om ensamföräldraskapets konsekvenser, i samband med de oerhört tragiska händelserna i dels Sigtuna, där två bröder mördades av sin mor, och i dels Ljungby, där en pojke nyligen mördats vars mor anmälts för missförhållanden enligt socialtjänstlagen, vill jag bara informera följande: Jag har tydliggjort att det självfallet inte finns något samband mellan ensamföräldraskap och dessa tragiska händelser, även om det självfallet kan vara, och säkert ofta är, extra tungt att vara ensam ansvarstagande och enda familjeförsörjaren i en barnfamilj. Detta gäller ju oavsett om det är heltidsföräldrar, varannan-vecka-föräldrar eller umgängesföräldrar, och även andra slags föräldrar. Vi i Sveriges Makalösa Föräldrar möter naturligtvis inte oftare föräldrar som potentiellt kan skada sina barn, än vad andra typer av föräldraorganisationer kan möta dem. Samtidigt arbetar vi aktivt för ett samhälle som på många olika sätt

Habermas och samhället

Jurgen Habermas var, under min tid på universitetet, en av mina favoriter. Min absoluta favorit var och är Michel Foucault, därefter Pierre Bourdieu men sedan Habermas. Är ni intresserad av sociologi, ska ni läsa någon av dessa tre. Jurgen Habermas ska i november hålla ett föredrag i Paris om EU och ekonomiska krisen. Föredraget kommer också att publiceras i en bok, och finns nu som sammanfattning i press europ, publ 27/10. Habermas menar att de europeiska ledarna negligerat det som borde varit deras huvudsakliga fokus: att garantera medborgarnas välmående. Istället så pågår en utveckling som tar det demokratiska projektet av en supernationell gemenskap till en icke transparent styrning. Läs mer på  dlvr.it/sTKwF