Inlägg

Visar inlägg från januari, 2014

Makalösas sommarläger!

KFUM Ängsholmen (som är en lägergård) och projektet Sköna Dar (www.skonadar.se) har valt att ge alla Makalösa Föräldrar en unik möjlighet denna sommar! Under hela sommaren arrangeras sex läger på Ängsholmen. Till fem av de läger erbjuds ett mindre antal platser enbart för ungdomar (8-15 år) till Makalösa Föräldrar. Observera att det är Sveriges Makalösa Föräldrar som ansvarar för bokning och depositionsavgift, läs längre ner. Period: 1  Datum: 12-17 juni (ålder: 8-11 år, ursprunglig kostnad: 3050 kr) Period: 2  Datum: 19 juni-1 juli (ålder: 12-15 år, ursprunglig kostnad: 5900 kr) Period: 3  Datum: 23-28 juli (ålder: 9-12 år, ursprunglig kostnad: 3050 kr) Period: 4  Datum: 30 juli-11 augusti  (ålder: 12-15 år, ursprunglig kostnad: 5900 kr) Period: 5  Datum: 13-18 augusti (ålder: 10-15 år, ursprunglig kostnad: 2900 kr) Period 5 är ett specialläger, med halva tiden seglarläger och andra halvan skapande läger ex musik, pyssel osv) Sommarlägren innehåller:  Våra aktiviteter

Makalösa Föräldrar i europeiskt seminarium

28 januari genomförs två mycket viktiga seminarium, som kan ha stor konsekvens på den europeiska och svenska politiken. Nätverket Population Europe genomför under förmiddagen 28 januari ett seminarium om föräldrars roll vad gäller barns livsvillkor. Flera ledande forskare deltar, från bland annat Oxford universitet och Haags demografiska institution. Families & Societies är ett nätverk som under eftermiddagen samma dag belyser frågan om föräldrars separation och dess konsekvens på barns livsvillkor. Professorer från Stockholms universitet, Antwerpens universitet och Turins universitet håller föredrag.  Sveriges Makalösa Föräldrar är en "rådgivande aktör" i nätverket Families & Societes.

Valåret 2014, del 2

Vilka ensamföräldrafrågor vill de politiska partierna driva 2014 och framåt? Del 2. Sveriges Makalösa Föräldrar har inför valåret genomfört en kortare studie, riktat till alla politiska partier. Alla partier utan Moderaterna och Sverigedemokraterna har (för en del partier; efter rätt många påminnelser) svarat. Moderaterna svarar inte alls varför de inte vill besvara våra frågor; Sverigedemokraterna har uppgett att de inte riktigt har tagit ställning i alla våra frågor. Våra frågor finns att läsa här . Del 1 av detta pressmeddelande innehåller partiers svar på frågor som rör arbetsliv och arbetsmarknad. Del 2 fokuserar  vårdnadstvister, föräldraförsäkring och övriga ekonomiska stöd. Fp vill ge barn i vårdnadstvister egna juridiska ombud. Som en åtgärd för ett mer jämställt föräldraskap vill Fp (till skillnad från Kd ) också öronmärka en månad till åt fadern, samt ha kvar jämställdhetsbonusen. C dubblerar gärna jämställdhetsbonusen. Fp och Kd stöttar, som ett led i ar

Wikifem skrivstuga

Wikipedia är en av våra mest använda informationskällor. Men endast 9 % av de som skriver på Wikipedia är kvinnor! Det betyder att informationen som finns på Wikipedia till stor del styrs av män. Det är ett demokratiproblem vi måste ändra på! Därför driver Wikimedia Sverige ett projekt där de arrangerar skrivarstugor runt om i landet. Syftet är att få fler kvinnor att skriva på Wikipedia! Det finns inga krav på förkunskaper. Under träffen ges en kortare gemensam genomgång av hur Wikipedia fungerar. Våra kunskaps- och intresseområden blir en naturlig utgångspunkt för de Wikipedia-artiklar som kommer att bearbetas eller påbörjas under de timmar som skrivstugan pågår. Kommande träffar: Göteborg 23 januari Stockholm 30 januari Skellefteå 4 februari Västerås 4 februari Karlstad 12 februari Skövde 20 februari Info om tid och plats för träffarna: http://wikimediasverige.wordpress.com/2014/01/21/en-serie-skrivstugor-for-kvinnor/ Skrivarstugorna är en del av ett s

Vill du vara med i politiska ungdomsgruppen?

Bild
Sveriges Makalösa Föräldrar har de senaste åren utvecklat barnperspektivet genom ett unikt och gediget arbete. Barnkonventionen förtydligar vikten av att arbeta med barn genom föräldrar, och Makalösa Föräldrar är i detta avseende en unik organisation, både i Sverige och i europeiskt perspektiv. Organisationens samverkan i europeiska nätverk har de senaste två åren fått prioriterat fokus, inte minst för ovan arbete, och det har varit roligt att märka av europeiska organisationers intresse för vårt arbete! Nu förstärks den  europeiska samverkan  ytterligare, med ett högprioriterat fokus på barns välmående och på moderna, alternativa familjer. Denna samverkan är också något som gynnar Makalösa Föräldrar i hög grad, inte minst genom bl.a. ökad möjlighet till politiskt påverkansarbete och till projektdeltagande. Barns röst och rätt räknas! Vår politiska ungdomsgrupp finansieras av EU-kommissionen

Sandra Aamodt: Why dieting doesn't usually work

Valåret 2014, del 1

Vilka ensamföräldrafrågor vill de politiska partierna driva 2014 och framåt? Del 1. Sveriges Makalösa Föräldrar har inför valåret genomfört en kortare studie, riktat till alla politiska partier. Alla partier utan Moderaterna och Sverigedemokraterna har (för en del partier; efter rätt många påminnelser) svarat. Moderaterna svarar inte alls varför de inte vill besvara våra frågor; Sverigedemokraterna har uppgett att de inte riktigt har tagit ställning i alla våra frågor. Våra frågor finns att läsa här . Del 1 av detta pressmeddelande innehåller partiers svar på frågor som rör arbetsliv och arbetsmarknad. Del 2 fokuserar  vårdnadstvister, föräldraförsäkring och övriga ekonomiska stöd. FP menar att barnomsorg med obekväm arbetstid är ett av det viktigaste stödet för ensamföräldrar, men lyfter även fram möjligheten för andra närstående än barnets föräldrar att vabba som en positiv förändring. KD vill att föräldrar i än högre grad ska uppmuntras till att stanna hemma med sin

Vill du vara med i politiska ungdomsgruppen?

Bild
Sveriges Makalösa Föräldrar har de senaste åren utvecklat barnperspektivet genom ett unikt och gediget arbete. Barnkonventionen förtydligar vikten av att arbeta med barn genom föräldrar, och Makalösa Föräldrar är i detta avseende en unik organisation, både i Sverige och i europeiskt perspektiv. Organisationens samverkan i europeiska nätverk har de senaste två åren fått prioriterat fokus, inte minst för ovan arbete, och det har varit roligt att märka av europeiska organisationers intresse för vårt arbete! Nu förstärks den  europeiska samverkan  ytterligare, med ett högprioriterat fokus på barns välmående och på moderna, alternativa familjer. Denna samverkan är också något som gynnar Makalösa Föräldrar i hög grad, inte minst genom bl.a. ökad möjlighet till politiskt påverkansarbete och till projektdeltagande. Barns röst och rätt räknas! Vår politiska ungdomsgrupp finansieras av EU-kommissionen

I have 99 problems...

Kampanj för nya medlemmar

Tack för att du vill bli medlem i Sveriges Makalösa Föräldrar! Om du betalat medlemsavgift efter 1 oktober 2013 är du med i en utlottning, om du vill. Betala 200 kr och bli medlem i 2 år!  Gå till ”Bli medlem” på http://www.makalosa.org/  och betala med kort alternativt betala in 200 kr till bankgiro 5447-5892. Utlottningen för nya medlemmar gäller 30 st presentcheckar på H&M på 200 kr. Då gäller nedan steg: Gå till vår enkät:  https://sv.surveymonkey.com/s/nyas_utlottning Besvara frågorna: Vad vill du Makalösa Föräldrar ska göra för just dig 2014? Ange ditt namn, ditt födelsedatum, din adress, din mailadress och ditt telefonnummer. Utlottningen avslutas 31 januari 2014! Om du känner någon som vill bli medlem, tipsa personen att snarast betala medlemsavgift och sedan besvara vår enkät! PS: Läs om vår första tävlings vinnare  här .

Vår största rädsla

Bild
Vår största rädsla är inte att vi är otillräckliga. Vår största rädsla är att vi är ofattbart mäktiga. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest. Vi frågar oss själva; Vem är jag att tro att jag är briljant, fantastisk, talangfull och framgångsrik? Men, ärligt, varför är du inte det? Att du gör dig liten tjänar inte mänskligheten. Det finns inget ödmjukt i att förminska dig själv, så att andra inte ska känna sig osäkra bredvid dig. Vi ska alla vara fantastiska! Stråla som barn gör. När vi tillåter oss att vara fantastiska, så ger vi outtalat andra tillåtelse att göra detsamma. När vi frigör oss från vår rädsla, så frigör vi andra. (Fri tolkning från Marianne Williamson)

Hållbar konsumtion

Bild
Nordiska ministerrådet höll ett frukostseminarium i december om hållbar konsumtion. Hä r finns ett sammandrag och här kan du köpa boken.