Inlägg

Visar inlägg från november, 2019

Change your thought to change the world

Bild
Det är glädjande att det numera är vetenskapligt belagt att våra tankar styr vår verklighet. Det handlar om hur vi ser på personer, situationer och vår värld för det är så vi ser dem som de kommer att framträda. Det handlar naturligtvis inte om någon voodoo ritual, där jag med hemliga riter förmår min chef att ge mig löneförhöjning. 
Men om jag har upprepade tankar om något, så är det de tankarna som kommer att bli verklighet. Till och med vår medicinska vetenskap har börjat luckra upp sin förut rätt fyrkantiga syn på vad som gör oss sjuka och vad som får oss att läkas. 
Detta var något jag ville försöka dyka djupare in i, när jag skrev boken Spiritual Social Activists, med ett särskilt fokus på att vi kanske inte bara borde arbeta med oss själva - i meditationer, transformerande resor och behandlingar - utan också arbeta med i syfte att förändra världen.
Glädjande nog har denna bok nu uppmärksammats av Book Walker här. Här köper du den på Amazon, kindle-pris runt 40 kr.


Jag vet t.ex…

Äntligen ett slut på depressioner?

Bild
En ny behandling mot depression har visat sig vara mer framgångsrik än tidigare behandlingar och mediciner. Metacognitive therapy verkar till skillnad från andra behandlingar fungera långsiktigt, något som alltid varit en stor utmaning mot just depressioner. Forskningsstudier pekar på att endast 30 % av tidigare deprimerade människor med hjälp av olika behandlingar kan undgå drabbas av depression.
Traditionella behandlingar fokuserar ofta på att den drabbade ska reflektera över deras oro och ängslan, men metacognitive therapy lär individerna att inte alls koncentrera de negativa tankarna. Det handlar om att kunna bryta och bortse från de negativa tankarna, som för även en icke-deprimerad person kan vara återkommande. Genom att bryta tankemönstret och bli medveten om den kognitiva processen, så tycks drabbade personer kunna bryta mönstret och bli fria från sin depression.