Inlägg

Visar inlägg från november, 2019

Hur är det möjligt?

Bild
Hur kan något sådant ens hända? Jag klandrar ingen, jag har verkligen ingen bra kontakt m mina grannar. Några pratar jag med då vi ses och alla hälsar jag på. Fast jag har lite ”koll” på de två äldre damerna som bor själva. De har båda söner som kommer och hälsar på då och då men det har hänt att jag ”lyssnat lite extra” när jag inte sett dem på ett tag. Jag blir så ledsen och bestört över utvecklingen vi ser - i hela världen. I en del länder är ensamhet, depression och självmord de största problemen. I andra länder är det mord, sjukdomar som lätt hade botats i västerlandet och fattigdom som hotar mest. Oavsett vilket, så borde det inte behöva vara såhär. Vi människor skulle kunna leva i bättre samhällen. I samhällen där omsorg, empati och medmänsklighet prioriteras framför ekonomisk vinst och konkurrens.

PROPOSED DRAFT CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE GAMBIA

Bild
Constitutional Review Commission har skapat ett förslag på Gambias konstitution och föreslår bl.a. kvinnors och barns fulla rättigheter: (1) Women are accorded full and equal dignity of the person with men. (2) Women have the right to equal treatment with men, including equal opportunities in political, economic and social activities. (1) Every child has the right - (a) to a name and nationality from birth; (b) to adequate nutrition; (c) to be protected from abuse, neglect, all forms of violence, inhuman treatment and punishment, and hazardous or exploitative labour; (d) to parental care and protection, which includes equal responsibility of the mother and father, to provide for the child; Page 29 of 173 (e) to special protection against exposure to any physical or moral hazard; and (f) not to be detained, except as a measure of last resort, and then only for the shortest appropriate period. (2) Children under the age of sixteen years are entitled to be protected from economic exp

Förbud mot förolämpningar?

Bild
Demokrati är inte en självklarhet, ”inte ens i Sverige”. Mänskliga rättigheter är en färskvara, något som måste värnas om på daglig basis. Med stort vemod läser jag att regeringen i Gambia diskuterar att återinföra förbudet mot att förolämpa presidenten eller ministrarna. Det var fd diktatorn som skapade förbudet och troligtvis är detta ett försök att stävja ev orolighet, då den nya presidenten enbart skulle sitta tre år - och därefter genomföra ett nytt val - vilket det är dags för om en månad... men presidenten vill förlänga sin tid med två år till. Det har varit en kamp att genomföra förbättringar i landet; diktatorn tog alla pengar och mycket fokus har tvingats vara på att akut släcka bränder. Inte minst tack vare fantastiska TRRC; ”sanningskommittéen”, som arbetar med att ge rättvisa åt alla offer. (Rättegångarna finns på youtube.) Men hur förståeligt det än är att få några år till på sig att ”fixa saker” så är minnet av en hemsk diktator som gjorde ungefär detsamma ett 20-tal år

Är rätten till liv en mänsklig rättighet?

Bild
DU föddes som människa (utgår jag från, eftersom du läser detta). Nästan alla världens länder har skrivit under FN:s mänskliga rättigheter och där tydliggörs att du är född fri och lika i värde och rättigheter. Du har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Jag undrar därför när det äntligen börjar bli dags för inrättandet av basinkomst (eller medborgarlön eller grundinkomst), dvs en månatlig summa pengar som ger dig en ekonomisk grundtrygghet utan byråkrati och kontroll? Responsen från medmänniskor kan ibland bli nästan provocerat ilsket. Typ "Vad är det för tjafs, det skulle aldrig fungera!"... Det finns ett stort och ständigt växande antal forskare och experter som menar att det tvärtom skulle fungera alldeles ypperligt; för samhället, för invånarna, för jämställdheten och för välbefinnandet. Ett exempel på professionellt nätverk finns i organisationen BIEN ( Basic Income Earth Network ), där du som vill läsa vidare kan finna ett stort antal artiklar och repo

Change your thought to change the world

Bild
Det är glädjande att det numera är vetenskapligt belagt att våra tankar styr vår verklighet. Det handlar om hur vi ser på personer, situationer och vår värld för det är så vi ser dem som de kommer att framträda. Det handlar naturligtvis inte om någon voodoo ritual, där jag med hemliga riter förmår min chef att ge mig löneförhöjning.  Men om jag har upprepade tankar om något, så är det de tankarna som kommer att bli verklighet. Till och med vår medicinska vetenskap har börjat luckra upp sin förut rätt fyrkantiga syn på vad som gör oss sjuka och vad som får oss att läkas.  Detta var något jag ville försöka dyka djupare in i, när jag skrev boken Spiritual Social Activists, med ett särskilt fokus på att vi kanske inte bara borde arbeta med oss själva - i meditationer, transformerande resor och behandlingar - utan också arbeta med i syfte att förändra världen. Glädjande nog har denna bok nu uppmärksammats av Book Walker här . Här köper du den på Amazon, kindle-pris runt 40 kr.

Äntligen ett slut på depressioner?

Bild
En ny behandling mot depression har visat sig vara mer framgångsrik än tidigare behandlingar och mediciner. Metacognitive therapy verkar till skillnad från andra behandlingar fungera långsiktigt, något som alltid varit en stor utmaning mot just depressioner. Forskningsstudier pekar på att endast 30 % av tidigare deprimerade människor med hjälp av olika behandlingar kan undgå drabbas av depression. Traditionella behandlingar fokuserar ofta på att den drabbade ska reflektera över deras oro och ängslan, men metacognitive therapy lär individerna att inte alls koncentrera de negativa tankarna. Det handlar om att kunna bryta och bortse från de negativa tankarna, som för även en icke-deprimerad person kan vara återkommande. Genom att bryta tankemönstret och bli medveten om den kognitiva processen, så tycks drabbade personer kunna bryta mönstret och bli fria från sin depression.