Inlägg

Visar inlägg från juli, 2013

Ang näthats-peng

Här  finns senaste debattartikeln av mig, samt även här nedan: Maria Arnholm  och  Birgitta Ohlsson är (med rätta) djupt bekymrade över näthatet mot kvinnor, och satsar därmed 4 miljoner, och ger Ungdomsstyrelsen ett övergripande ansvar att initiera förebyggande åtgärder. Behövlig satsning mot ett allvarligt demokratiskt problem även om jag blir lite besviken över att det återigen blir Ungdomsstyrelsen som ska ansvara för detta. Förstå mig rätt, jag har absolut inget emot Ungdomsstyrelsen. Tvärtom, jag har bara goda erfarenheter. Men, varför skapa en "slask-myndighet" av stora och viktiga områden? Nu har Ungdomsstyrelsen ansvar för bland annat civilsamhällets frågor, EU-engagemang, kvinno-organisationer och ungdomsfrågor! Och nu brottsfrågor? Jag förstår att Ungdomsstyrelsen kan anställa handläggare med specialistkompetens, men frågan är om så verkligen sker. Och varför så stora frågor inte får vara "sina egna"? Dessutom vore det naturliga att låta Brotts

Frågor till våra partier

Nedan brev är tänkt att skickas ut till alla politiska partier, under hösten 2013, i avsikt att få frågorna besvarade. Har du fler frågor du vill ställa, för att kunna fatta beslut om vilket parti du vill rösta på, så maila gs@makalosa.org. Svaren publiceras i vår tidskrift nr 1, 2014 samt på hemsidan och på Facebook. Hej alla politiska partier! Vi är en grupp ensamföräldrar, ca 250 000 i Sverige, som individuellt visserligen kan ha mycket olika livssituation men som har det gemensamt att vi kanske inte så lätt kan dela det känslomässiga, sociala och ekonomiska ansvaret för vårt barn. Vi är inför valet 2014 nyfikna på vad ni vill göra för oss ensamföräldrar, en på flera sätt utsatt grupp i samhället. Därför skulle vi uppskatta att få svar på våra frågor, så att vi vet vilka vi ska rösta på i valet. 1. Barnomsorg på obekväm arbetstid säger ju flera partier är så bra, inte minst för att det låter oss ensamföräldrar arbeta obekvämt. Men verkligheten är ju den att många kommuner d

Ny studie om jobb/familjeliv: pekar på behov av arbetstidsförkortning

Professor Lars Plantin, Malmö Högskola, har under tio års tid studerat hur svenska föräldrar kombinerar arbete och familjeliv. Studien visar att den svenska, relativt aktiva familjepolitiken inte riktigt räcker till. Det krävs också aktiva arbetsgivare och chefer, för att föräldrar ska kunna kombinera familj och arbete på ett tillfredsställande sätt. Plantin tar som exempel upp familjeråd på arbetsplatser, som finns i UK. Deltidsjobb är t.ex. i praktiken heltidsjobb, med dålig lön. Jag saknar rätt mycket mer slutsatser, och jagar just nu efter rapporten, eftersom det finns så mycket fler frågor. Vi vet t.ex. att stressen är större hos kvinnor, som oftast tar deltidsjobb och utför allt obetalt arbete. Vi i Makalösa Föräldrar får också ofta höra talas om arbetsgivare som rätt ut kritiserar män som vill ta ut föräldraledighet, här behövs mycket mer studier och frågan är om denna rapport sett något mer. Slutsatserna som finns tydliggör dock behovet av arbetstidsförkortning för småbarn

Fortsättning föräldrarollen

Detta är en fortsättning av mitt blogginlägg 25/7. Nåväl, så har jag fått frågor om varför det "är så fel att vilja vara hemma med sitt barn". Nej, jag tycker inte alls det är fel, tvärtom. Jag tycker det är rätt, dvs mer naturligt att vilja vara med sina barn. Varför har vi annars valt att vara föräldrar? Men då menar jag att den viljan, att vilja vara med sitt barn, gäller för barnets båda föräldrar (eller barnets alla föräldrar, det kan ju vara fler än två).  Jag tycker därför småbarnsföräldrar (i första hand, sedan fler) borde få arbetstidsförkortning, med samma lön. Det vinner vi alla på! :-)

Medborgarrepresentant i Vattenfall

Vattenfalls stora köpfest började i början av 2000-talet, under en tid där flera europeiska energibolag gjorde stora uppköp. Ett stort misstag Vattenfall gjorde var att göra stora investeringar i brunkol. Dels av ekonomiska skäl, nu när Tyskland inte vill ha brunkol. Dels av miljömässiga skäl. Oavsett potentiell vinst då, borde självfallet Vattenfall investerar i förnybar energi. Men det leder till investeringsfrågan. Är det rätt att ett statsägt bolag bestämmer sig för att expandera? Har vi medborgare inget att säga till om? Vattenfalls styrelse har 5-8 arbetstagarrepresentanter. Det borde också ingå lika mycket medborgarrepresentanter. Vänsterpartiet vill grundlagsskydda statsägd egendom så att den inte kan säljas ut. På samma sätt ska medborgarrepresentation tillåta medborgarröster, vid expansion av statsägda bolag.  Detta minimerar också risken för Group Think, dvs fenomenet när en grupp blir som en sekt, där alla tycker lika och fattar vansinniga beslut. Det uppstår ofta i

Du är min favorit! :o)

Kvinnonäthats-pengar utan plattform eller kontext

Maria Arnholm och Birgitta Ohlsson är (med rätta) djupt bekymrade över näthatet mot kvinnor, och satsar därmed 4 mkr, och ger Ungdomsstyrelsen ett övergripande ansvar att initiera förebyggande åtgärder. Behövlig satsning mot ett allvarligt demokratiskt problem även om jag blir lite besviken över att det återigen blir Ungdomsstyrelsen som ska ansvara för detta. Förstå mig rätt, jag har absolut inget emot Ungdomsstyrelsen. Tvärtom, jag har bara goda erfarenheter. Men, varför skapa en "slask-myndighet" av stora och viktiga områden? Nu har Ungdomsstyrelsen ansvar för bl a civilsamhällets frågor, EU-engagemang, kvinno-organisationer och ungdomsfrågor! Och nu brottsfrågor! Jag förstår att Ungdomsstyrelsen kan anställa handläggare med specialistkompetens, men frågan är om så verkligen sker. Och varför så stora frågor inte får vara "sina egna"? Dessutom vore det naturliga att låta Brottsoffermyndigheten och Brottsförebyggande Rådet få bli ansvariga, det hand

Kort och koncist om föräldraroll eller varför vi tjänar på jämställtföräldraskap

Redan innan ett heteropar får barn lägger kvinnan oftast ner mer tid på hushållsarbete. När barnen kommer blir skillnaden större, då kvinnans (längre) föräldraledighet "råkar" inkludera hushållsjobb. Det blir en snedfördelning av hemarbetet som håller i sig och som skapar psykisk och fysisk ohälsa för kvinnan (han stressar ner efter jobbet, hon stressar upp). Han fortsätter arbeta som vanligt, hon går ner till deltid. Hon får/tar det yttersta ansvaret för barnen (vab, föräldramöten mm). Hon blir projektledaren hemma, och fixar allt. Han gör ofta saker hemma som "syns" och är bestående (bil, hus). Hon gör ofta saker som återkommer varje dag och försvinner (mat, kläder). TV, (ny) bil, båt är "hans". Kläder, blommor, upplevelser är "hennes". Pappor tar ut ca 25% av föräldraledigheten. På tok för lite! Men om pappor är hemma minst en månad ökar de sin insats i hushållsarbetet väsentligt. Och får en självständig relation till sitt barn! Och bi

Dagens fångst ger oss en olustig inblick i MoralFall

Och vad har denna dag lärt oss? (Jag vet att den tekniskt sätt inte är slut. Ändå.) Dagens + De kunniga artiklarna av vänsterpolitikerna Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson och Kent Persson, dels om bl.a. Vattenfalls fel-investeringar på förlegad energislag  och behov av mer investeringar på förnybar energi, och dels om Vattenfalls misslyckade affärer , där behovet av grundlagsskyddad gemensam egendom blir alltmer uppenbar, tillsammans med antagandet att Vattenfalls-affären inte ska sluta med höga bonusar... Dagens - Självfallet Vattenfalls ohyggliga nedskrivning på nästan 30 miljarder. Group think på hög nivå, ett fenomen varje regering och varje styrelse borde utbildas i. Jag tycker hela historien är avskyvärd, från investering i kärnkraft, när vi har så mycket bättre alternativ, till vanvettig vinstjakt och uppköps-galopp, som inte var nödvändig eller rimlig. Nu väntar jag bara att få veta om VD:ns fallskärm... Och i viss mån ett minus på hysteriskt fokus på lite og

Rolig jämförelse Örebro och Bryssel

Bild
I nedan notis jämförs konstverket i Örebro med Bryssels Manneken Pis, det står i notisen "ett liknande konstverk finns i Bryssel": Kissande skulptur upprör: http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/kissande-skulptur-uppror/ Örebro-konstverk: Manneken Pis: Jag värderar ingetdera konstverk men kan ändå tycka att formuleringen "ett liknande konstverk" kan vara... Ovanligt valt.

Deltagande ekonomi och medborgare på arbetsplatserna

Professor emeritus Robert Hahnel är en stark förespråkare av folkrörelser (t.ex. med boken Of the People, By the People). För honom är "participatory economics" (deltagande-ekonomi) ett attraktivt alternativ till kapitalism, där varje individ har inflytande över besluten, i proportion till hur mycket besluten kan tänkas påverka personen. En deltagande-ekonomi behöver genomföras i grannskap, på arbetsplatser, i arbetsmarknaden och i ekonomin/politiken. Det är mycket möjligt att Hahnel inte besitter en perfekt lösning på en annan värld, som inte t.ex. låter vinster få prioriteras framför människors välbefinnande; en enda människa brukar sällan kunna själv skapa något så komplext som en samhällsmodell. Kanske professor i filosofi, David Schweickart , kan bidra. Här finns en video med honom. Han menar i sin bok After Capitalism att det finns en djup irrationalitet i den globala kapitalismen. Samhället bör uppvärdera arbetare till att bli medborgare på arbetsplatsen. Dessuto

Stärk och stötta föräldrar

Deltog i skrivandet av en debattartikel , om föräldrastöd och vikten om mer resurser, inte minst till ensamföräldrar. Se längre ner för länkadressen. Som påpekats både i Almedalen och nu senast av vänsterpartiets Ulla Andersson är det en grupp som "går back" i jämförelse med övriga grupper. Passar också på att tipsa om dagens Sommar, med Maria Sveland . Som också nämner ensamföräldrar. Och Göran Hägglund. Lyssna. ;-) Länkadress: http://www.unt.se/debatt/separationsteam-stod-for-foralder-2513994.aspx

Att vara demokratisk socialist 1982... eller 2013

Undrar vad Olof Palme skulle säga om svensk politik nu?

Klokt om en väg tillbaks mot värdig välfärd

Jonas Sjöstedt har förstått det Einstein försökte förmedla till oss: Det går inte att lösa ett problem med samma tänk som skapat det. Nej, precis. Om vi inte vill att vinst-sugna företag ska kunna köpa upp och sälja ut skolor, ålderdomshem och vårdcentraler precis hur som helst, så behöver vi alltså tänka om. Göra om och göra rätt. Det är alltså inte lämpligt att marknadskrafterna får fritt utrymme i vår välfärd, det går också bara se inom det bostadspolitiska området hur lyckat detta varit. Det räcker inte med små justeringar här och där, som i Carin Jämtins senaste förslag. Det är försent, det är för lite och det är för kortsiktigt. Skola, vård och äldreomsorg är - liksom mat, kläder och ett hem - en mänsklig rättighet, och något vi alla har rätt till, av den enkla anledningen till att vi fötts. Det är något vi alla ska ha rätt till, av det enkla skälet att vi har ett värde, som människor. Läs Jonas Sjöstedts text här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article17163140.ab

Lösning på dubbdäck

I SvD står att dubbdäck orsakar för dålig luftkvalitet men också är livräddare. Om luftkvaliteten inte blir bättre får vi böta 200 mkr till EU. Länsstyrelsen i Stockholm vill därför införa fler dubbdäcksfria gator i innerstaden. Stockholms stad (m) säger nej, för svårt att kontrollera, och vill istället införa avgifter på dubbdäck. Jag har en bra lösning som m borde gilla, som pratar om att inte tvinga folk till något. Inför kostnadsfri lokaltrafik. Redan nu slipper vi betala 200 mkr i böter, det borde räcka en bit för uteblivna intäkter. Och vi kommer mycket snart se vinsterna: - Färre bilar - Färre olyckor - Mindre stress - Bättre luftkvalitet - Ökad trivsel http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=7017A53B04B5B41980216170FC5CEFC3.sonny4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d8361878%26amp%3bnew%3dtrue

Tillsätt en bankkommission

Ulla Andersson skriver otroligt bra i sin debattartikel! Låt oss sluta subventionera storbankerna! Det blir som resultat en vinst som deras aktieägare får! Och fram för en mer samhällsnyttig verksamhet, vad gäller bankernas lån till medborgare och (små)företag. Det är inte rimligt att bankerna ska göra sådana vinster på våra lån - för en hel del påtvingade för vi måste ha någonstans att bo och det finns inga hyresrätter. Naturligtvis är det också glädjande att hon så tydligt bjuder in med hela handen, så att alla partier tillsammans kan komma tillrätta med det hejdlösa vinstprofiterandet som går ut över oss medborgare. Vi vinner alla på en förändring! Ulla Andersson, v: Tillsätt en bankkommission http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tillsatt-en-bankkommission_8361816.svd via @SvD

Ensamföräldern drar hela lasset

Anna Bratt skriver en text i Kristianstadsbladet  http://www.kristianstadsbladet.se/familj/article1932074/Ensamforaldern-drar-hela-lasset.html

"I look where it is good"

Rosa Luxemburg, politiskt mod kontra civil olydnad då och nu

Bild
Jag blev så inspirerad av förra veckans utmärkta DN-artiklar, och omnämnandet av Rosa Luxemburg, så jag vill bara ägna några rader åt henne. Det är hon väl värd. Rosa (1871-1919) var judinna och medlem i vänstern i Tyskland. Hon föddes i Polen, där hon i ung ålder engagerade sig i vänstern. Rosa var delaktig i genomförandet av flera strejker, som ledde till att partiets ledare avrättades. Hon flydde till slut till Schweiz, där hon gick på universitetet. Hon startade med en del andra ett parti som krävde ett självständigt Polen, och då även i betydelsen inte underordnat Ryssland, vilket inte gjorde henne populär hos Lenin. Rosa gifte sig med en tysk man (Gustav Lüneck) och flyttade till Tyskland. Hon blev uppmärksammad som en politisk aktivist, feminist och skribent, och deltog i att bygga upp den tyska demokratin. För den som läser några av Rosas publikationer, kanske främst hennes brev, kommer att märka att revolution för Rosa var ett sätt att leva, i den meningen att arbetarklass

Arbetsmarknadsreformer höll tillbaka löneökningarna

En ny rapport från IFAU finner att löneökningarna har hållits tillbaka av jobbskatteavdraget och av att arbetslöshetsersättningen blivit mindre generös. Rapportförfattarna studerar vad som hände med lönerna när skillnaden i nettoinkomst mellan sysselsatta och arbetslösa ökade åren 2007–2009, då det blev mer lönsamt att arbeta (jobbskatteavdrag) och mindre lönsamt att vara arbetslös (sänkningar av inkomsttak och ersättningsgrad i arbetslöshets­försäkringen). Lönerna hålls tillbaka av jobbskatteavdrag och minskad a-kassa Förhållandet mellan inkomsten efter skatt vid arbetslöshet och inkomsten efter skatt vid anställning kallas nettoersättningsgrad . Rapportförfattarna visar att löneökningen har blivit mindre ju mer man tjänar på att arbeta jämfört med att vara arbetslös, d.v.s. ju lägre nettoersättningsgraden är. – Det är vad vi förväntat oss utifrån ekonomisk teori, säger Lars Calmfors som är en av författarna till rapporten. Jobbskatteavdraget gör att löntagarna får mer pe

Dagens peaks

Skyskrapor i trä? Ja! Michael Green: Why we should build wooden skyscrapers http://t.co/VUCLJAiI9G #TED Detta är så underbart! Pizza som metafor för sex. Al Vernacchio: Sex needs a new metaphor. Here's one … http://on.ted.com/hgTm #TED

Skulder: skuldsatt = skyldig?

För tredje gången stöter jag på David Graebers bok Skuld (De första 5000 åren), denna gång i form av en recension (idag) av Andreas Cervenka, SvD, och jag inser att jag måste läsa boken någon gång... Som med många andra böcker. (Tomas Greco, t ex, om vi bara ska fokusera ekonomi.) Egentligen fastnar jag i konstaterandet att en liten skuld är värre än en stor skuld, dvs när du har en riktigt, riktigt stor skuld blir du så viktig och får så mycket makt, i och med pengarna "du har", att du inte kan tillåtas gå i konkurs alltför lätt. Eller avkrävas pengarna (alltför snabbt). Skuld som begrepp är mångtydigt, och relaterar både till ekonomi och moral (att ha en skuld). På samma sätt gäller det också den "som ger skulden". Det innebär att det både kan finnas mätbara skyldigheter (att vara skyldig någon med x kronor) och moraliska förpliktelser (både vad gäller den som tar en skuld och den som lånar ut, mot ränta). Jag tänker på Lyxfällan (ett kraftigt förvanskat p

Makalösa Föräldrar i P1

Studio Ett intervjuade generalsekreterare Sophia Lövgren om barnfattigdom, som går att lyssna på  här . Utgångspunkten är: Vad hände med den politiska debatten om barnfattigdomen? Försvann den från agendan samtidigt som Juholt eller var det det omedebatterade Uppdrag Granskning som gjorde det ointressant att prata barnfattigdom? Eller är det kanske så att frågan inte alls har försvunnit utan är lika aktuell som tidigare?

Vad skulle Marx och Foucault sagt om dagens politik?

Bild
Politik handlar om oss och om våra liv. Vi behöver gå från en politik som handlar om förmågan att uppnå vissa mål, till att våga ha olika åsikter och ideal. Det skriver Sven-Eric i gårdagens DN-artikel , som jag  förtjust läser om och om igen. Liedman pekar på den dominerande (tysta) ideologin, som styr våra samtal, och det är diskurser han pratar om, även om han inte explicit använder det begreppet. Foucault använde begreppet, när han ville peka på just tysta förgivettaganden. Sådan där kunskap som bara finns, hos oss alla, och som ingen ens kommer på att ifrågasätta. För alla vet ju att det är sant. Liedman själv nämner nyliberalismen, som ett slags förgivettagande. Jag skulle nog inte se det som en diskurs, eftersom det är rätt många kritiker som trots allt pekar på det felaktiga i nyliberalismens tänk som numera utgör en ständig plattform till vårt samhälle (universallösningen mot alla problem är nämligen ständig tillväxt som svar till individens fantastiska möjligheter till at

Efterlyses: modiga vänsterpolitiker med konkreta alternativ

Sven- Eric Liedman skriver (förstås) oerhört bra i artikeln När politiken blir till skådespel Den politiska debatten har kommit att domineras av tyst marknadslogik  medan grundläggande värderingar reducerats till honnörsord. Politiska ideologier framstår fortfarande som alltför vaga för att kunna bli  politisk kraft. Politiker behöver erbjuda något mer (något djupare) än  effektivitet, trygghet och förtroende. Detta kompletteras av debatt-artikeln av Åke Sandberg,  Den nordiska modellen kan stå emot omvärlden Oppositionen saknar konkreta alternativ om vart vi ska ta vägen. Mantrat  "problemen beror på höga skatter och allt löser sig med mer avreglering"  sägs inte emot tillräckligt tydligt. Oppositionen tycks inte våga föreslå alternativ av rädsla för att skrämma  medelklassen,  men förstår inte att även de vill leva i ett anständigt samhälle. Dagens regeringspolitik hotar både den solidariska individualismen och  den produktiva rättvisan.

Nettoersättningsgrad

Tack moderaterna för jobbskatteavdrag som forskning på IFAU konstaterar har hållit tillbaks löneökningarna http://www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden/Arbetsmarknadsreformer-holl-tillbaka-loneokningarna/ Vi lär oss hela tiden.

Krisen försvagar demokratin

SvD recenserar två reportageböcker och berättar bl a om filosofen Slavoj Žižek som efterlyser en Margaret Thatcher för vänstern, som sätter ned foten. Ja, det känns rätt! ;-) "En Margaret Thatcher för vänstern" är vad som saknas http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=523CD459AA69C18EB94A5971EDFC0379.aldo4?cid=25967251&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d8334130%26amp%3bnew%3dtrue

Nordiskt Forum 2014 - Svenska

Varför analysera de fattiga: Låt oss gå över till en noggrann studie av de rika!

Charmian Gooch kommer från Global Witness:  http://www.globalwitness.org/ Global Witness fokuserar på korruption, som giriga diktatorer m.fl. ägnar sig åt, när de hänsynslöst använder deras länders naturliga resurser.

Slut på Almedalen

Bild
Och detta är en trött men nöjd Sophia, efter en intensiv almedalsvecka. Blogginlägg finns på hemsidan:  www.makalosa.org .

EAPN press release

The European Council must launch a democratic debate to ensure an ambitious social dimension of the European Monetary Union (EMU)!  Brussels, 26 June 2013 – EAPN has written to the Prime Ministers prior to their meeting on the 27-28 June, where a discussion will take place on the next steps for President Van Rompuy’s proposals for a social dimension of the EMU. EAPN sets out concrete proposals and calls for a democratic debate to ensure that the social dimension is not reduced to an instrument of economic policy but contributes to a vision for an EU based on social rights and solidarity. “ EAPN is concerned that the European Council will merely look at the social dimension in terms of how far social policy is supporting economic goals, or by very limited measures on social indicators. This is not enough! ” said Fintan Farrell, Director of EAPN. “ The Council must respond to the urgency of the situation - the disillusionment at the EU’s failure to deliver on its Europe 2020 pove

Förhastat att kvotera barnbidraget?

Läs artikeln här, Feministiskt Perspektiv:  http://feministisktperspektiv.se/2013/07/02/delat-barnbidrag-en-forhastad-reform/ Eller nedan Barnbidraget fyller pensionär, från ett människoperspektiv, men med förhoppning om att dess aktuella, omvälvande förändring har hittat bättre och mer effektiva former. Barnbidraget har nog för en relativt stor majoritet då och då varit en ”livräddare”, några veckor innan lönen de månader det är på tok för många dagar kvar när pengarna sinar. Men trots det har det också genomgående funnits kritik, främst för att det är ett generellt system, dvs. de föräldrar som inte behöver barnbidraget för att fylla ut sina merkostnader har då till exempel kunnat spara pengen på ett konto. Nu ska barnbidraget delas, det vill säga de föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn, eller där barnet bor växelvis med båda föräldrar, ska numera få halva barnbidraget. Och om det går att tycka mycket, både positivt och negativt. Först och främst går det att funder

Goda nyheter trots allt

Världens fattigdom halverad sedan 1990, enligt FN. Dessutom får numera 89% tillgång till rent vatten och andelen undernärda har minskat till 15%. Dock kvarstår minskad barnadödlighet med 2/3 och minskad mödradödlighet med 3/4. De fattigaste människorna har dessutom fått minst del av framstegen. Något som inte alls nämns är det ökade samarbetet mellan bistånd och handel.  Läs mer  http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=BE59DDBF3E6AADD58F848CDD57F49891.sonny4?cid=25968641&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d8318764%26amp%3bnew%3dtrue

Kampen om sakfrågorna

Bild
DN 2/7: Ny mätning talar sitt tydliga språk. Alliansen och rödgröna står ungefär lika i området jobb/sysselsättning. Rödgröna vinner rätt tydligt i sjukvård och skola/utbildning. Problemet är Sveriges ekonomi, där 50% av de som svarat tycker alliansen har bättre politik än rödgröna. 23% anser rödgröna. Helt uppenbart är det ekonomin som är akilleshälen!

Föreningars villkor i en föränderlig värld

Ungdomsstyrelsen har skrivit en rapport om ideella föreningars villkor, utifrån en enkät som 800 föreningar svarade på. Rapporten visar på att föreningar generellt behöver använda en hel del nytänk för att klara sig. Ideella föreningar har många kontakter med kommuner och statliga myndigheter. De kommunala tjänstemännen är mer kunniga och mer öppna i sitt bemötande än statliga tjänstemän. Två tredjedelar av föreningarna har haft kontakt med den offentliga sektorn. Ungefär 60 procent har haft kontakt med kommunala tjänstemän, cirka 25 procent med regionala och cirka 20 procent med statliga tjänstemän. Föreningarna har diskuterat frågor som rör den egna verksamheten men också deltagit i olika samråd, som remissinstans eller deltagit i olika samverkansprojekt. De kommunala tjänstemännen får högst betyg av föreningarna. De har störst kunskap om föreningarnas villkor och är mer öppna i dialogen med föreningarna än statliga tjänstemän. Undersökningen visar vidare att de allra fles

Makten över skogen

Igår var Jordens Vänner seminarium och paneldebatt om hyggesfritt skogsbruk. Peter Lohmander, professor på SLU gav en introduktion som går att ladda ner här. http://www.jordensvanner.se/2013/makten-over-skogen-peter-lohmanders-presentation Övriga paneldeltagare var Karin Perers, Mellanskog Karin Åhström, Naturskyddsföreningen Stina Bergström, Miljöpartiet

Greenwashpriset 2013

Jordens Vänner delar årligen ut Greenwash-priset, under Almedalen, och i år var fyra företag nominerade. Jag hade den stora äran att dela ut priset, som i år gick till AP-fonderna. Läs mer om varför här:  http://www.jordensvanner.se/2013/pressmeddelande-vinnaren-av-greenwashpriset-2013-ar

Försörjningsstöd, vårdnadstvister och att arbeta på barns uppdrag

Andra events makalösa-gruppen besökte i onsdags (förutom försäkringskassans) var bland annat: Försörjningsstödet - dags för en total omgörning? (Akademikerförbundet) med Tapio Salonen. Tapio konstaterar att den politik vi för nu inte passar "den svenska modellen", utan att vi behöver tänka nytt. Gör vi det kan vi minska antalet försörjningsstödstagare med 60-80 %! Målet ska vara att få människor till egen försörjning så snabbt och smidigt som möjligt. Detta skulle vara möjligt om flera kategorier försörjningsstödstagare förs till andra trygghetssystem (t.ex. fullt stöd från arbetslöshetsförsäkring, rimlig föräldraförsäkring, pensionsmyndigheten m.fl.). Föräldrar i vårdnadstvister - var tar barnens rättigheter vägen? av Rädda Barnen, med bl.a. minister Maria Larsson, Anna Kaldal (Barnrättscentrum) och representanter från Rädda Barnen. Ja, ni undrar säkert varför inte Makalösa Föräldrar var inbjudna, det var ju synd. Debatten var inte heller riktigt "passionerad"

Vilka är de jämställda föräldrarna?

Försälringskassan hade ett seminarium i Almedalen som fokuserade vilka de jämställda föräldrarna var. Mycket kortfattat kan konstateras att det är - par som är jämngamla, - par där kvinnan är högutbildad eller - par där kvinnan är höginkomsttagare. Precis det motsatta (dvs ojämställdhet) gäller par där mannen är höginkomsttagare. Se video från eventet  här . Rapport finns  här . Läs också Försäkringskassans rapport om vilka föräldrar som aldrig vabbar. Vilket är svenskfödda män med höga inkomster, egen företagare och utlandsfödda kvinnor med låga inkomster. Rapporten finns  här . Ytterligare en rapport handlar om  vårdnadsbidraget , som kort sammanfattat konstaterar att vårdnadsbidraget har en negativ effekt på arbetsutbudet för kvinnor med invandrarbakgrund och låg inkomst samt ensamstående kvinnor.

Andra dagen i Almedalen

Idag har fyra debatter/sex events "avverkats": Välfärd inom planetens ramar, av  Human Quest Initiative . Vad är basen för fungerande ekonomi och välfärd? Intressant och bra ingång för en almedalsvecka. Majblomman:  Det som är bra för barnen är bra för kommunen ! Hur ser kommuners omsorg och aktiviteter ut under sommaren? Det har Majblomman tittat på i en studie . Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritids till skolbarn under 13 år. Detta gäller även sommartid. Av Majblommans kommunenkät framgår ändå att bara tio procent har fritidsverksamhet och fritidsgårdar öppet som vanligt under hela sommarlovet. 42 procent håller öppet men stänger några, medan 38 procent uppger att de inte har öppet hela sommarlovet . Lyssnade på Feministiskt Initiativ, där de bland annat pratade om "familism", dvs. när en tittar på familjen som "en person". Detta i anslutning till Göran Hägglunds tal (igår kväll) som inte innehöll ett ord om jämställdhet men däremot mycket om