Inlägg

Visar inlägg från juli, 2010

Konsten om val

Lysande TED-föredrag. Konsten att välja (i vårt moderna samhälle, där vi ständigt översköljs av val) finns tre antaganden: 1. Vi måste göra våra egna val 2. Ju fler alternativ, desto bättre val 3. Det är fel att vilja vägra fatta beslut Forskaren Sheena Iyengar hade bl.a. intervjuat franska och amerikanska föräldrar, vars barn fötts skadat på något sätt och fått livsuppehållande behandling en kort tid innan det gick bort. De franska föräldrarna fick inte välja, där var det läkaren som beslutade när den livsuppehållande behandlingen skulle tas bort. De amerikanska föräldrarna fick själva avgöra när och hur behandlingen skulle tas bort. Fransmännen uttryckte mer och oftare glädje över den tid de fått med sitt barn. Amerikanarna uttryckte mer bitterhet över upplevelsen, även flera år senare. Men när de blev tillfrågade om de velat att läkarna skulle ha fattat valet, sa de alla nej. Val kan vara hemska, fruktansvärda, svåra... men val är också livet själv. Att välja underlättas dock a

Makalösa-nytt 2

GD.se skriver om att det är tufft för ensamföräldrar i Gävle, enligt Makalösa. Medan Linköpings tidning konstaterar att Linköping är en bra kommun för ensamföräldrar. Avgående generalsekreterare Helene Sigfridsson konstaterar också i DN debatt hur orättvist det är för enkönade par vid kö för insemination.

Politiska aktivister använder social media bäst

Politiska aktivister är enligt kända Burson-Marsteller bäst på att använda social media. Detta gör ge därför att de 1. använder all social media på ett integrerat sätt, och för effektivt ut sina budskap samtidigt i t.ex. FB, Twitter och YouTube, 2. lyssnar på andras budskap och dialoger och sedan själv för ut seriösa budskap, 3. uppmuntrar sina åhörare / följare att vända online kommunikationen till offline aktioner, t.ex. genom att vända sig till specifika politiker. En längre artikel finns här .

Olika lön för lika arbete

Forum för frivilligt socialt arbete konstaterade innan och under Almedalen att det ekonomiskt är stor skillnad på statsbidrag mellan olika frivilliga organisationer. Jag har redan skrivit om det innan, men vill ändå ta upp detta viktiga ämne igen. Humanitära organisationer får 3,03 kr per arbetad frivilligtimme, politiska partier 14,86 och idrottsföreningar 17,19. Frivilliga försvarsorganisationer får så mycket som 34,58... medan minst bidrag får föräldraföreningar (0,94). Skillnaden är svår att förstå, och ännu har inga försök till förklaringar getts. Det är en skamlig skillnad, då det rätt lätt går att lägga ett genusperspektiv på detta. Frivilligt arbete är en viktig del av samhället och värderas idag till ca 400 000 heltider. Frivilligarbetet behöver också en grundstruktur och organisation, om det ska bli framgångsrikt. Hjälp oss att hjälpa! En första åtgärd är att snarast stötta föreningar att söka projekt i Europeiska Socialfonden, och förskottera pengarna . En andra åtgärd

fritt tänk

Kreativa människors dopaminsystem i hjärnan liknar den schizofrenas. Sinnesintryck kommer in fritt o tillåter ovanliga associationer. Men den kreative kan disciplinera sig till att vara produktiv. Läs mer vad hjärnforskaren / konsertpianisten Fredrik Ullén säger: http://www.dn.se/livsstil/intervjuer/fredrik-ullen-for-att-vara-kreativ-maste-man-vara-disciplinerad-1.1142805

40 år i de utsattas tjänst | Fria Tidningen

40 år i de utsattas tjänst Fria Tidningen De första nummer jag läste var tidigt 80-tal och jag tyckte tidningen var SÅ bra! Glad att den fått ny livsenergi!

Introduction to The Elders | The Elders

Introduction to The Elders The Elders

Makalösa-nytt

Snart är mina 2 veckors semester slut och jag går in på sista veckan som verksamhetsansvarig på Brottsofferjouren, då jag också lämnar över till vikarie, innan jag tar en sista semestervecka och sedan börjar på Makalösa Föräldrar. Där händer mycket: Ordförande Per-Erik Pallin skrev i DN idag om barnomsorg. Sydöstran uppmärksammade att Ronneby är bästa kommunen för ensamföräldrar, enligt Makalösa. Folkbladet konstaterar att Lycksele saknar helhetstänk för ensamföräldrar, återigen enligt Makalösas senaste rapport. Och Sundsvall tidning skriver om hur Sundsvall är för ensamföräldrar . Bra gjort, Helene och Per-Erik! Det vore roligt med dessa kommuners ensamföräldrars synpunkter, för att följa upp. Och en kommentar varför bara en tredjedel av kommunerna valt att svara; 96 av 290.

Olika små nyheter

Regeringens forskningsberedning ska nu skapa ett program som i framtiden ska låta yngre forskare få stor frihet att själva utforma sin forskning. Det låter jättebra och jag hade gärna själv varit en del av det programmet för åtta år sedan, när jag själv disputerade. Som det blev nu, för mig, valde jag en avhandlingsidé som inte riktigt var mitt egna val, om än att jag gjorde något bra av det då jag lät mina favoritämnen makt och styrning dominera i avhandlingen. Efter disputation kastades jag in i intensiv undervisningsbörda, och fick i praktiken ingen chans att gå vidare i min forskning på allvar, trots att jag visat på förmåga och talang. Men det blev bra ändå, jag lärde mig oerhört mycket av undervisning, handledning och studierektorskap! Rekordmånga ansöker om skuldsanering , inte minst vid separation. Lyfter fram ett behov av vårdnadsfred, dvs. åtgärder för att skapa en sund och konstruktiv separation, inte minst för barnens skull. Ronneby är bästa kommunen för ensamföräldrar ,

Bästa TEDinslag just nu

1. Helt oslagbart bra föredrag: Hans Rosling förklarar enkelt hur vi kan hålla nere befolkningsökningen genom att höja levnadsstandarden för alla. Måste ses! Och återigen, ännu ett starkt skäl till varför det bästa för oss alla är att skapa jämlikhet! 2. Julian Assange om Wikileaks (som läcker statshemligheter och hemligheter från företag) och varför världen behöver Wikileaks. 3. Elin Gustafson : Hunger och fetma är två sidor av samma mynt. Där det finns hunger, finns det också krig. Istället för att lära ut sunt jordbruk, med sund mat, har västvärlden främst fört ut snabbmat och osund mat, vilket innebär att flera länder gått direkt från problem med hunger till problem med fetma.

fler blir vräkta

Detta första halvår har över 1600 blivit vräkta, 4 % mer än första halvåret 2009. Troligtvis på grund av att fastighetsägare reagerar fortare. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3866792&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Även om antalet påverkade barn minskat är det ju en självklarhet att barn aldrig ska drabbas av en vräkning.

Stockholms muséer

Besöker periodvis intensivt muséerna i Stockholm o blir oftast rätt imponerad av hur bra barn-utbud som oftast finns. Jag tycker i princip flertalet muséer borde vara avgiftsfria, då de tillför så mycket i värde. Har dock förslag på lite förbättringar: 1. matsäcksrum överallt, som på naturhistoriska 2. tipspromenad som på spårvagnsmuséet 3. lekrum som på stadsmuséet 4. interaktiv lek som på postmuséet

Hejda barnfattigdomen

Jag skriver i en artikel på Newsmill , som en respons till Veronica Palm, att vi måste stoppa barnfattigdomen nu, vilket jag tror av många anledningar att vi bäst gör genom att bl.a. hejda vår tilltro på ekonomisk tillväxt. Faktum är att vi alla - rika och fattiga - förlorar på ett ojämlikt samhälle. Forskning visar att ojämlikheten i sig självt, hos oss alla, skapar oro, ångest och stress.

Alliansens nya familjepolitik

Idag presenterar Alliansen sin nya familjepolitik, i sammanfattning och i pdf-fil . En av punkterna gäller barnomsorg på obekväm arbetstid, där alliansen vill uppmuntra kommuner att tillhandahålla detta om efterfrågan finns. Ett skäl till varför alliansen endast vill uppmuntra, är att de menar att väldigt få föräldrar egentligen har behov av detta då de oftast finner egna lösningar. Jag tror att det är väldigt många som finner egna lösningar, då ensamföräldrar är en på många sätt kreativ och påhittig grupp som skapar egna sätt för att komma på hur de bäst ska pussla med livet. Men det innebär inte att kommunerna själva ska få välja att inte erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Ett skäl till varför kommuner inte anser att det finns ett behov, kan ju vara att en stor del av dessa föräldrar inte får information om att det går att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid, och som bara därför går på knäna i desperation över att försöka komma på egna lösningar. Och varför överhuvudtag

Nya rön om fattigdom och utsatthet

Ungdomsstyrelsen konstaterar i en ny undersökning att allt fler unga ensamstående föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Från att en av fem unga ensamstående föräldrar år 2001 led av dålig ekonomi var det 2009 tre av fyra. Rapporten Ung Idag 2010 går att läsa här . Detsamma konstaterar Anna Angelin i en ny avhandling, som hon berättade om på Majblommans föredrag i Almedalen. Unga ensamstående föräldrar löper också större risk att i framtiden vara marginaliserade, då det blir allt svårare att komma in i samhället, t.ex. beroende på svårighet att få barnomsorg på tider utanför normal kontorstid. Hennes avhandling, Den dubbla vanmaktens logik, kan du hämta här . En marginaliserad ung löper 6-7 gånger större risk att fortsättningsvis vara marginaliserad. Med tanke på den ohälsa detta medför, läs gårdagens blogg, blir detta enormt oroväckande. Vad är det för framtid vi är med om att skapa? Låt oss genast lägga resurser på ensamstående föräldrar, och särskilt unga ensamstående föräldrar!

de sista ljuva åren?

Fransmännen klubbar nu igenom en lag som höjer pensionsåldern från 60 till 62. Grekerna har redan som bekant höjt sin chockerande låga ålder under protest. Och här i Sverige pratas det om att höja vår pensionsålder. Som 43-åring ska jag nog planera för att jobba tills jag är 70-75 år. Dessutom bekräftar en ny avhandling att klass och uppväxt i allra högsta grad påverkar livslängd och hälsa som gammal. Stefan Fors (inst socialt arbete, sthlm universitet- menar att avhandlingen pekar på vikten att ju mindre sociala skillnader, desto friskare gamlingar. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:316273/FULLTEXT01

Sharbat Gulas ögon...

Bild
Varför trollbands inte bara jag utan många med mig av Sharbat Gulas ögon ? Vad exakt fanns det i det ansiktsuttrycket som fascinerade? Jag vet inte, men jag vet att jag under alla dessa år alltid kommit ihåg just "det där"... Eller förresten, jag tror jag vet vad det är. Det handlar inte bara om det unika i att hon har gröna ögon, utan det är det starka ljuset som finns i ögonen som kommer ut från henne till mig, betraktaren. Däri läser jag en hel del livserfarenhet, trots att hon bara är ett barn, men blandat med någon slags ilska... en jävlar anamma. "Något har hänt, och ta mig sjutton att det inte ska knäcka mig!" Jag får senare veta att Sharbat Gula är en 12-årig flicka som flytt kriget i Afghanistan. Så visst fanns det en del att bli arg över... Men det var för länge sedan... 1985 publicerades det i National Geographic, och det enda vi då visste om henne var att hon var en afghansk flicka. Senare fick vi veta mer... när National Geographis år 2002-2003 letar

Grattis igen

Brit Stakston intervjuar årets lobbyist , avgående generalsekreterare Helene Sigfridsson. Grattis igen!

Lite tips...

Bild
TEDföredrag om 3D atlas över universum , enormt fascinerande! Vackra bilder! Se fler här . Hur vi skapar bättre förorter . Och hur vi kan dra nytta av allt som växer... Och matematik-experten pratar om fraktaler ... också vackra bilder!

Protestera

Bild
Sakineh Mohammadi Ashtiani är räddad från att bli stenad men riskerar fortfarande hängning. Dessutom väntar 15 till på att stenas. Protestera nu !

Dagens haiku

Bild
Nu så är det slut. Almedalen är förbi. En vecka går fort.

Ett måste

Bild
Här hittar ni pdf-filen på SCB:s fickbok om jämställdhet!

Årets lobbyist, vårdnadstvister och nattis...

Mona Sahlin lyfter i sitt valtal fram behovet av en bättre utvecklad barnomsorg. Tack säger vi som vet att detta är en viktig fråga inte minst för ensamföräldrar. Avgående generalsekreterare för Makalösa Föräldrar, Helene Sigfridsson, har fått priset Årets lobbyist av tidningen Resumé. GRATTIS! Och här blir Helene skickligt intervjuad av Newsmill angående vårdnadstvister och Littorins avgång.

bästa evenemanget...

Bild
Två fallskärmshoppare landade ca tio meter framför mig, i Almedalen... tyvärr hann jag inte få upp kameran. Det såg dock ut ungefär så här... ;o)

hassela

Har absolut inget emot Hassela men det känns inte ok att de förmått två unga människor - som varit inne i deras behandling ett år - att naket öppet berätta om sina log. Tydligt beroendeförhållande som är oetiskt att utnyttja.

nattis

Seminarium om behov av nattis. Allt för få kommuner erbjuder nattis medan allt fler i samhället kräver dygnet runt service... ska bara barnlösa jobba med detta?

snyggt

bra seminarium... o viktigt... http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/majblomman/pressrelease/view/starkt-stoed-foer-majblommans-krav-paa-subventionerade-glasoegon-till-barn-434446?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

besviken

Otroligt besviken på F ! de hade fått lika bra PR av att ge bort pengarna. T.ex. ge 500 kr till varje kvinna med barn som passerade dem. Eller hade det tagit för lång tid och inte varit lika häftigt och uppseendeväckande? Vi lever i en cynisk värld.

...

ja, texten försvann. Bästa teaterföreställning Bitterfittan Airlines. Många bra seminarium för Makalösa. Intensivt!

Almedalen

Har uppdaterat regelbundet på Twitter men kör en liten sammanfattning här:

Hektisk vecka

Bild
Idag besökte vi Spårvägsmuséet / Hobby- och Leksaksmuséet. Intressant, men mitt i allt hittar vi Hitlers bil... Imorgon åker jag till Almedalen och stannar där till onsdag. MYCKET fullt schema, men det ska bli intressant och roligt!

Tvångsäktenskap ska granskas

" Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att föra statistik över antalet barnäktenskap och fullmaktsäktenskap. Skatteverket ska även redovisa ärenden där någon av parterna nämner, eller på andra sätt visar det sannolikt, att äktenskapet ingåtts under tvång." Hoppas verkligen att Skatteverket då också gått vidare i de ärenden, där det uppenbart varit tvång, och t.ex. polisanmält?

Dans, musik och passion

Bild
Ananda Shankar Jayant fick bröstcancer och såg sig själv för en stund förlora livet... sedan kom kärleken till dansen åter... Och då berättar Mallika Sarabhai att dansen - och vår kreativitet - är vår största chans att förändra politiken, vårt samhälle och våra liv... Vari ligger det stora, mäktiga, kraftfulla i vår kreativitet? Att vi totalt släpper loss våra krafter, att vi inte låter intellektet (det kritiska, det skamliga) begränsa oss. Istället så ÄR vi bara. Här och nu. I vår glädje. Låt oss skratta mer!