Inlägg

Visar inlägg från 2010

Gott Nytt År

Jag hoppas 2011 blir ett steg närmare fred på jorden och frid inom varje levande varelse. Jag hoppas vi kommer ett steg närmare att fullt ut, i varje land, respektera och följa barnkonventionen och våra mänskliga rättigheter. Jag hoppas och tror att allt fler, för varje dag, vill detsamma. Published with Blogger-droid v1.6.5

läst idag

The Best Life Quote Published with Blogger-droid v1.6.5

att flytta

Att flytta är som att bo på hotell, så min dotter. Hon sover ovanligt bra. Kanske vi alltid borde bo på hotell? Published with Blogger-droid v1.6.5

jul

Bild
Öppettider under jul och nyår Kansliet har vanliga öppettider alla vardagar (måndag-torsdag) under storhelgerna. Kontaktinfo 08-7201413, kansli@makalosa.org. Generalsekreterare Sophia Lövgren nås på mail sophia.lovgren@makalosa.org, som läses ca en gång per dag v 51-v 1. Alternativt skicka SMS eller tala in ett meddelande på 0702-023010 (läses av ca en gång per dag). Vid brådskande fall rekommenderas att kansliet kontaktas istället.

Pressmeddelande: Ett slopat bostadsbidrag och ett nytt ensamföräldrabidrag

– troligtvis gynnsamt för majoriteten ensamföräldrar men ogynnsamt för umgängesföräldrar Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnade i början av december en rapport (Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtryggheten i välfärdssystemen) till Finansdepartementet, med förslag på hur regeringen kan förbättra och förenkla grundskyddssystemet (ca tiotalet bidrag) som finns för hjälp till samhällets utsatta. Författarna, Thomas Pettersson och Edward Palmer, menar att krångliga regler gör bidragen svårbegripliga och att flera förmåner gynnar boende framför andra behov som t.ex. tandvård och hälsa samt att arbete ibland inte lönar sig. Ett förslag är att det nuvarande bostadsbidragssystemet ska avskaffas och ersättas med ett stöd riktat till ensamstående föräldrar. Ensamförälderstödet ska uppgå till 550 kronor per barn och månad, för barn under 18 år samt hemmaboende barn 18-20 år som uppbär studiemedel. Antalet barn som berättigar till ensamförälderstöd ska dock b

Birke Baehr: What's wrong with our food system | Video on TED.com

Denna 11-årige pojke är helt suverän! Birke Baehr: What's wrong with our food system | Video on TED.com

Marcel Dicke: Why not eat insects? | Video on TED.com

  Behöver jag säga något mer? Marcel Dicke: Why not eat insects? | Video on TED.com

Platsbanken annonsid - Arbetsförmedlingen - Möjligheternas mötesplats

Låter inte detta jobb rätt kul? Platsbanken annonsid - Arbetsförmedlingen - Möjligheternas mötesplats

This is broken

TED föredrag om varför saker inte fungerar och varför de inte går att lösa enkelt. Kul poäng!

Pressmeddelande: Intresseorganisation utestängd från demokratisk dialog

Måndagen den 6 december sker en hearing i socialförsäkringsutskottet kring sjukförsäkringarna. Det är det inte många som vet om. Den informationen finns t ex inte på regeringens hemsida. Sveriges Makalösa Föräldrar har förgäves försökt få komma till denna hearing. Vi har fått vaga besked om att orsaken till varför vi inte får komma är för att hearingen sker i en för liten lokal, men trots att vi fått löfte om att man ska återkomma om ev. en större lokal har ingen därefter hört av sig. Vi har t.o.m. bett om att åtminstone endast få vara åhörare, utan gehör. Vid förnyad kontakt från vår sida fick vi besked om att hearingen var inställd för att minister Ulf Kristersson skulle till Bryssel. Nu ska Ulf Kristersson enligt hans kalendarium till Bryssel, men detta har vi senare förstått inte ändrar på hearingens tid. Ett fåtal andra organisationer är inbjudna, vilka och hur många är det olika besked om. Vår generalsekreterare fick veta 18 st. men en engagerad medlem fick veta sex st. På grund

5 december firar vi Internationella frivilligdagen

Tredje sektorn borde heta första sektorn! :o) Vi går samman för att vi tror på något, vi drivs av en idé eller en värdering, och vi gör det med basis på frivillighet. Om inte tredje sektorn fanns, med dess samhällskritik och dess fokus på de grupper som inte annars hörs, hade vi haft ett kallare och mer cyniskt samhälle. TACK alla frivilligarbetare!

Pressmeddelande: Arbetsliv och föräldraskap; diskriminering i arbetslivet

I början av november 2010 lades en enkel enkät med 9 frågor om arbetsliv, föräldraskap, ensamföräldraskap och diskriminering ut på Sverige Makalösa Föräldrars hemsida samt informerades om i vårt veckovisa nyhetsbrev och på vår Facebook-sida. Enkäten låg uppe ca två veckor. Sammanlagt 111 st. svarade på enkäten. Av de som svarade var 54 procent medlemmar, 6 procent stödmedlemmar samt 40 procent inte medlemmar. Av de som svarade var 90 procent kvinnor, 9 procent män och 1 procent definierade sig som hen. Även om majoriteten av medlemmarna var i åldern 30-49 år finns också några både yngre och äldre. De som svarat kom från hela landet, med viss tyngdpunkt på Skåne och Stockholm, troligtvis av det enkla skälet att de mest aktiva lokalföreningarna finns i de två regionerna. En stor majoritet av de som svarat var högskoleutbildade samt anställda. 79 procent av alla som svarat har något gång känt sig diskriminerad på grund av deras föräldraskap. 19 procent har inte känt sig diskriminerade me

Pressmeddelande: Fattigdom är ett tillstånd, inte en egenskap

Det har i vårt moderna, ytlighetsbejakande samhälle skapats en form av diskurs – dvs. en outtalad och självklar ”sanning” – om oss människor som antingen framgångsrika och lyckliga eller som misslyckade och genanta. Denna diskurs hålls förstås mest omhuldad av de som ingår i kategorin framgångsrika och lyckliga, dvs. i sin extrem den lilla klick som har det rätta jobbet för den rätta lönen, den rätta kroppen i de rätta kläderna och den rätta familjen i den rätta livsstilen. Denna diskurs, eller norm i viss mån, överlever tack vare att en större grupp människor som lever utanför den lilla klicken inget hellre vill än få komma in i denna exklusiva och exkluderande skara. Tyvärr har hetsjakten hastigt förökats tack vare vårt samhälles numera gränslöshet vad gäller att dels förmedla hur viktigt det är att vara rätt och lyckad och dels visa på, naturligtvis i mycket skev och extrem form, hur underbart det faktiskt är att vara rätt och lyckad. Denna gränslöshet far fram med en tsunamis hasti

Pressmeddelande: Underhållsstödets vara eller icke vara? Riksrevisionens utredning november 2010

Riksrevisionen publicerade igår sin utredning kring underhållsstödet, RiR 2010:22, som finns här som pdf-fil. Riksrevisionens granskning och analys pekar på goda ansatser, men för att dessa ansatser ska kunna förverkligas behövs mer insatser för att förebygga vårdnadstvister och konflikter mellan separerande föräldrar, anser generalsekreterare Sophia Lövgren, Sveriges Makalösa Föräldrar. I Sverige finns det varje år ca en halv miljon barn (0-17 år) med särlevande föräldrar. Av dessa fick år 2009 ca 225 000 barn underhållsstöd, dvs. ca 45 procent av det totala antalet barn med särlevande föräldrar. Underhållsstödet är ett ekonomiskt stöd till barn med särlevande föräldrar som administreras av Försäkringskassan. Syftet med underhållsstödet är att garantera att barn till särlevande föräldrar får ett visst underhåll även när den bidragsskyldige föräldern inte fullgör sin underhållsskyldighet, och att tydliggöra att båda föräldrarna har ansvar för försörjningen av sina barn. Underhållsstöd

Pressmeddelande: En ansvarsfull dialog om fattigdomsbekämpande kräver också den tredje sektorn som part

I Sydsvenskan onsdagen 3 november skrev en grupp forskare (Torbjörn Hjort m.fl.) en artikel, Ta ansvar för fattigdomen, i samband med konferensen som genomförs torsdagen 4 november, dvs. igår, vid Lunds universitet. Forskarna efterlyste ett ansvar hos engagerade och ansvarsfulla krafter, vad gäller att bekämpa fattigdomen, då fattigdomsåret inte får bli bara ett tomt jippo. Det är viktigt, menar författarna, att de genomförda fattigdomskonferenserna m.m. också leder till konkreta förbättringar, så att ansvaret för problemet inte bollas mellan olika myndigheter eller – som blivit allt mer vanligt – läggs på den enskilde individen. Som de så riktigt påpekar förändrar storstilade konferenser och inlevelsefulla berättelser ingenting i praktiken. Sveriges Makalösa Föräldrar är en av flera organisationer som på olika sätt engagerat sig i fattigdomsåret, både med egna projekt och med deltagande i andras projekt. Som intresseorganisation för ensamföräldrar har vi under årens lopp blivit allt

Pressmeddelande: Makalösa Föräldrar vill gärna ge dig en önskelista och en present till ditt nya jobb, Stefan Attefall.

Vi har alla rätt att bo på ett tillfredsställande sätt, dvs. det är vår mänskliga rättighet att ha en tillfredsställande levnadsstandard. Med tillfredsställande levnadsstandard menas naturligtvis inte rätten till en havsutsikt eller rätten till att bo nära tunnelbanan, men det kan ändå antas att en tillfredsställande levnadsstandard är t.ex. rätten till en rimlig hyra, rätten till en stabil boende-situation och rätten till ett tryggt bostadsområde. Den rätten finns inte idag, särskilt inte i de större städerna där marknadshyror skapat fullkomliga hetsjakter på attraktiva hyresrätter att omvandla till bostadsrätter och allt mer hysteriskt stegrande priser på alla bostadsrätter som finns centralt. Vi hör historier om hur nyblivna bostadsrättsägare tror sig äga även trottoaren utanför lägenheten, omnipotent och maktgalen som han kanske blivit av att ha gått från en helt vanlig hyresgäst med 6000 kronor i hyra till en bostadsrättsägare till en fastighet värderad två miljoner kronor. Pengar

Sveriges Makalösa Föräldrar - Makalösa Föräldrar vill gärna ge dig en önskelista och en... - MyNewsdesk

Till Stefan Attefall: Sveriges Makalösa Föräldrar - Makalösa Föräldrar vill gärna ge dig en önskelista och en... - MyNewsdesk

Pressmeddelande: Vi får inga uppdrag, vi tar oss uppdrag – samhället behöver idéburna organisationer och dess roll som uppdragsfinnare

Vi får inga uppdrag, vi tar oss uppdrag – samhället behöver idéburna organisationer och dess roll som uppdragsfinnare Det ska bli en kall vinter i år, sägs det. Den kallaste på tusen år, på grund av (sägs det) att golfströmmen saktat ned. Frågan är hur kall mandatperiod det blir för de idéburna organisationerna? Har vi i civilsamhället det stöd vi trots allt behöver från regeringen, för att kunna fortsätta vårt ytterst viktiga arbete? Regeringen har i sin regeringsförklaring lyft fram att det är önskvärt att det finns ett bra samarbete med det civila samhället. Ett öppet och tolerant samhälle byggs upp enligt Reinfeldt av människor som deltar i frivilliga och ideella föreningar och verksamheter på olika sätt. Därför menar Reinfeldt att det är viktigt att samarbete med och komplettera den ideella sektorn, t.ex. genom att införa avdragsrätt för gåvor till hjälpverksamhet. Fortfarande, säger Hanna Broberg från Överenskommelsen, är det dock tydligt att civilsamhällets insatser inte finns m

Newsmill artiklar och Makalösa pressmeddelanden

Pressmeddelande 13 oktober, Angående höjt bostadsbidrag Newsmill 12 oktober, Bidrag som ges med ovilja och hot om återbetalning är inte ett bra stöd Pressmeddelande 8 oktober, Ge oss raka besked Ulf Kristersson & Göran Hägglund Pressmeddelande, 30 september, Motverka fattigdom och social utestängning Pressmeddelande, 21 september, SMF befarar en ogynnsam mandatperiod för ensamföräldrar Newsmill 28 augusti, Varför osynliggör alliansen gruppen ensamföräldrar i sitt valmanifest? Pressmeddelande, 27 augusti, Svenska folket vill prioritera bekämpandet av barnfattigdom men vad tycker politikerna? Newsmill 26 augusti, Barnfattigdom och politikers ovilja Pressmeddelande, 23 augusti, Varför får vi ensamföräldrar helt motsatta budskap och löften från våra politiker? Newsmill 18 juli, Krav på ständig ekonomisk tillväxt skapar ett dysfunktionellt samhälle Newsmill 5 juni, Minska ensamföräldrars ekonomiska stress med ett förvärvsavdrag

Pressmeddelande: Angående höjt bostadsbidrag för ensamföräldrar: Varför så sent startdatum, till bara en del i gruppen och med värderingsstyrda tilläg

Regeringen väljer enligt egen beskrivning att satsa särskilt på barnfamiljer, i och med sin budgetproposition för 2011, och ökar det särskilda bidraget i bostadsbidraget med 350 kronor till 1300 kronor per månad för ett barn, med 425 kronor till 1750 kronor per månad för två barn och med 600 kronor till 2350 kronor per månad för tre eller fler barn. Höjningen införs dock först från januari 2012, vilket vi tycker är på tok för sent. De som har störst behov av denna höjning har naturligtvis behov av det snarast. Och om regeringen följer nuvarande regler som bostadsbidraget baseras på (vilket inte framstår helt tydligt i budgetpropositonen) innebär detta att det endast är det särskilda bidraget för hemmavarande barn (dvs. barn som är folkbokförda hos den bidragssökande föräldern) som höjs. Umgängesbidraget för barn som bor tidvis i hushållet (dvs. ej folkbokförda) höjs då inte, då det för närvarande uppgår till 300 kronor för ett barn, 375 kronor för två barn och 450 kronor för tre eller

Budgetpropen

Kan egentligen lika väl låta den vila (igen) eftersom jag har fullt upp med Makalösa-hemsidan. ;o) Men samtidigt känns det ändå värdefullt att få en vrå där det finns mer av mig. Har läst igenom budgeten. Tycker inte om hur de konstaterar att det finns de kvinnor som framstår som om de har högre försörjningsbörda än de har, då de egentligen har växelvis barnen med barnets separerade far, men det framkommer inte. Ni kan läsa själva .

Pressmeddelande: Ge oss raka besked, Ulf Kristersson & Göran Hägglund!

Som ny socialförsäkringsminister, med kan man hoppas nära samarbete med socialminister Göran Hägglund, vill vi i Sveriges Makalösa Föräldrar vända oss till dig och Göran med förhoppningen om raka besked. Vi sågs under vår partidebatt 20 augusti, i ABF-huset Stockholm, där vi förutom dig bjudit in bl.a. Peter Eriksson, Josefin Brink, Veronica Palm och Emma Henriksson. Då presenterade vi, utifrån siffror från bl.a. Rädda Barnen, Majblomman, Ungdomsstyrelsen, SCB och förstås våra egna rapporter, statistik som åtminstone vi tyckte var oroväckande. Barnfattigdomen har ökat från åtta procent år 2004 till tolv procent år 2008. 57 000 ensammammor lever idag i fattigdom. Över 340 000 barn levde år 2008 i relativ fattigdom. 24,5 procent av ensamföräldrar med ett barn samt 36 procent av ensamföräldrar med två eller fler barn levde år 2009 under låginkomstgränsen. 75 procent av alla unga ensamföräldrar lever med så knappa ekonomiska resurser att det är en fråga om fysisk och psykisk ohälsa. När

Pressmeddelande: Motverka fattigdom och social utestängning!

Socialstyrelsen kom nyligen ut med sin Sociala rapport 2010. I boken framkommer tydligt resultat att de som står utanför arbetsmarknaden påverkas negativt både ekonomiskt och socialt. Dessa människor har små ekonomiska resurser och står dessutom utanför socialförsäkringarna. Fattigdom är starkt konjunkturberoende och då inkomstökningar varit kraftigare bland höginkomsttagare än bland låginkomsttagare så har ojämlikheten ökat. Hög inkomst går dessutom tydligt i arv. Fattigdomen har istället koncentrerats till främst invandrargrupper och ensamstående mödrar. Till de mest utsatta hör ensamstående mödrar med minderåriga barn, som har en förhöjd risk för både långvarig (minst fem år) som upprepad fattigdom. Andelen som haft ekonomiskt bistånd under lång tid är ungefär dubbelt så hög som i befolkningen som helhet. Ensamföräldrar generellt har också enligt rapporten ökade risker för att drabbas av samtidigt förekommande välfärdsproblem, som ekonomisk utsatthet, arbetslöshet, ohälsa, trångbodd

Pressmeddelande: Sveriges Makalösa Föräldrar befarar en ogynnsam mandatperiod för ensamföräldrar!

Nu är valet 2010 genomfört och prognosen lutar mot en alliansstyrd regering, med ett möjligt samarbete med Sverigedemokraterna och/eller Miljöpartiet. Hur detta rent konkret kommer att utvecklas kan naturligtvis ingen veta nu, men Makalösa Föräldrar befarar att det ointresse alliansen innan valet visade fenomenet barnfattigdom och den grupp ensamföräldrar som lever socialt och ekonomiskt utsatt kommer att spegla de kommande fyra åren. Makalösa Föräldrar genomförde i augusti en partidebatt där barnfattigdomens oroande utveckling ifrågasattes av alliansen, vilket vi senare följde upp av Newsmill-artiklar med kritik av bl.a. alliansens valmanifest. Makalösa Föräldrar har trots snabbt svar från Göran Hägglund fortfarande inte fått klart besked varför alliansens valmanifest så genomgående blundar för det faktum att en dryg tiondel av Sveriges två miljoner barn lever i fattigdom; att barnfattigdom ökat från åtta procent år 2004 till tolv procent år 2008; att 57 000 ensammammor idag lever und

Utmaningar

Bild
Läste precis något mycket klokt: What joy is there in doing what there was no doubt you could do? Where's the excitement in that? Hey, try something that you could fail at. Now that's living. x Ja, eller hur? Vi människor vill hela tiden, på ett eller annat sätt, utmana oss själva. Vilket fantastiskt samhälle vi skulle kunna ha, om det fanns förståelse och utrymme för oss människor att utforska inom oss vad för talanger och förmågor vi har, från barnsben i förskola och skola, till vuxenålder i t.ex. kostnadsfria och tillgängliga studiecirklar, museum, upplevelse-parker osv. Vi har en hel värld att upptäcka därinne!

Rödgrönas regeringsplattform lovar gott, men det finns mer att göra!

Efter att ha läst Alliansens valmanifest, som jag skrev om i en Newsmill-artikel, http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/28/varf-r-osynligg-r-alliansen-gruppen-ensamf-r-ldrar-och-barnfattigdom-i-sitt-valma, så visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, men i flera hänseenden har de rödgröna http://www.rodgron.se/wp-content/uploads/2010/08/regeringsplattform-med-tabeller.pdf tydligt visat att de tänker sig ett tydligare stöd till ensamföräldrar. De vill t.ex. höja underhållsstödet och bostadsbidraget för ensamstående föräldrar samt till år 2015 sänka barnfattigdomen med 50 000 mindre socialbidragsberoende familjer. De hänvisar också till förslag vad gäller arbete och utbildning, och här antar jag det främst gäller höjt studiemedel samt höjt tilläggsbidrag för studenter med barn, rimlig inkomsttrygghet vid arbetslöshet, billigare arbetslöshetsförsäkring samt lönekartläggningar för och handlingsplaner mot lönediskrimineringen av kvinnor. Det som väcker mest entusiasm för Maka

Passa på och njut av naturfilmer!

Cousteau Society, som äger Jacques Costeaus filmer, har valt att lägga ut ett antal klipp från hans filmer. Se och njut av t.ex. valar .

jobbcoach

Ser SVT2 om jobbcoacher och blir ärligt talat lite illa berörd. "Det hänger på dig, om du ska få ett jobb. Du måste tro tillräckligt mycket, då får du ett jobb. Vi kan inte göra något åt samhället, utan du måste jobba hårt." Den ena jobbcoachen smattrar iväg en massa budskap till unga killar: "Var glad och positiv, och visa det med ditt kroppsspråk." Den andra jobbcoachen ber alla andas lugnt och tänka att de ligger på en brygga, så de kan komma till insikt. Förstå mig rätt, jag vet att det är enormt viktigt att tro på sig själv, att ha ett mål, att vara självmedveten. Men ibland "kan en cigarr faktiskt vara bara en cigarr", för att citera Freud. Ibland är problemet helt enkelt att det inte finns några jobb. När jag var ung i början av 90-talet var det en period med ont om jobb. Jag fick tack och lov inte höra att allt hänger på mig själv, att det är min inställning och personlighet som gör att jag inte får jobb och att jag inte kan göra något åt samhäll

katt-mat

Bild
Grannens katt är en hungrig typ... får springa ute och leka... ibland får även grannens hamster komma ut... det tycker katten är jättekul.

att storhandla...

Bild
Handlade som vanligt effektivt igår kväll, kollade då och då av dottern som stod vid leksakerna... men denna gång var hon verkligen ovanligt stilla... gick närmre lite nyfiket och ser då att hon hittat en back plastdjur, och ambitiöst sorterat upp dem i vilda och tama djur... dessutom fick ingen annan ta ett djur och störa ordningen... ;o)

Alliansens valmanifest

Gruppen ensamföräldrar och enföräldersfamiljer förekommer knappt alls i alliansens valmanifest och absolut inte i deras s.k. skarpa förslag . Läs mer i min artikel i Newsmill!

Pressmeddelande: Svenska folket vill prioritera bekämpandet av barnfattigdom, men vad tycker politikerna?

Makalösa Föräldrar arrangerade fredagen 20 augusti en partidebatt kring barnfattigdom och ensamföräldrar, i anslutning till det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning, i samverkan med ABF Stockholm och Arena Idé. Barnfattigdom är ett aktuellt och viktigt problem; 57 000 ensammammor lever under fattigdomsgränsen och år 2009 levde över 340 000 barn under låginkomstgränsen. Till ABF-huset bjöd vi först in partipolitiker, då vi tyckte att barnfattigdom var ett nationellt problem som borde diskuteras på toppnivå. Endast Miljöpartiet tyckte detsamma, och skickade Peter Eriksson. Därefter bad vi partierna skicka in rikspolitiker med erfarenhet av riksdagsarbete, av samma skäl. Socialdemokraterna skickade då Veronica Palm och Vänsterpartiet skickade Josefin Brink. Från alliansen kom Moderaternas Ulf Kristersson, Kristdemokraternas Emma Henriksson samt Folkpartiets Ann-Katrin Åslund (kommunpolitiker). Från Centerpartiet skulle Elisabeth Thand Ringkvist komma, som

Barnfattigdom

Jag tycker politiker verkar vilja ha en ovilja att diskutera barnfattigdom och behovet av ett tydligt barnperspektiv. Troligtvis för att det kostar pengar. Men det vore långtsiktigt och förebyggande. Om detta skriver jag i Newsmill .

Olika villkor för barn och unga i kommunerna

Olika villkor för barn och unga i kommunerna Fler förebyggande insatser behövs, säger Socialstyrelsen. Ja, säger jag: kostnadsfri familjerådgivning, höjt bostadsbidrag, höjt underhållsstöd, flexibel barnomsorg utanför kontorstid.

Partidebatten 20 augusti

Bild
Makalösa Föräldrar genomförde fredagen 20 augusti en partidebatt med bl.a. mp Peter Eriksson, s Veronica Palm, v Josefin Brink, m Ulf Kristersson. Läs mer här Det kändes att vi står inför val, för diskussionen var stundtals hetsig. Ändå så kom många viktiga frågor samt svar upp, så jag tror att publiken i sin helhet var mycket nöjda. Lite kuriosa var att det då kom tydligt nej angående höjt bostadsbidrag från Alliansen, vilket Göran Hägglund på söndagen helt ändrade om. Därav detta pressmeddelande

Pressmeddelande: Varför får vi ensamföräldrar helt motsatta budskap och löften från våra politiker?

Under partidebatten i fredags, i ABF-huset sveavägen, som Makalösa Föräldrar arrangerade i samråd med ABF Stockholm och Arena Idé diskuterade nedan inbjudna politiker ensamförälders villkor samt barnfattigdom i relation till det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Politikerna Peter Eriksson (mp), Veronica Palm (s) och Josefin Brink (v) samt Ulf Kristersson (m), Emma Henriksson (kd), Ann-Katrin Åslund (fp) och Jonas Naddebo (c) diskuterade bl.a. arbetslinjen, kollektivtrafik, underhållsstöd, barnbidrag och flexibel barnomsorg. De viktigaste åtgärderna enligt de rödgröna var t.ex. höjda bidrag samt en lagstadgad barnkonvention. Alliansen däremot pekade på bl.a. höjt flerbarnsbidrag och möjligt differentierat underhållsstöd som viktiga åtgärder. I söndags, 22 augusti, lovade socialminister Göran Hägglund (kd) i SVT att bostadsbidraget för barnfamiljer kommer att höjas om alliansen vinner valet. http://svt.se/2.128339/1.2114006/alliansen_vill_hoja_bostads

Sur på blocket!

Ska sälja svärfars bil och köper extratjänsten "få telefonnummer och slipp använda din mobil". Det fungerade inte! :o( http://www.blocket.se/stockholm/Mazda_ba_323f_29002566.htm?ca=11&w=1 Väntar nu på kompensation.

Partidebatt

Är i full färd med att planera partidebatt 20/8 i ABF huset, med bl a Peter Eriksson mp, Ulf Kristersson m och Veronika Palm s. Debatten ska handla om barnfattigdom och kan läsas mer om på WWW.makalosa.org. http://www.makalosa.org/?PHPSESSID=cda1b2c08ced0179b7f5acc249dda9ec

njuter

Bild
Njuter våldsamt av en välbehövlig semester, som jag planerat i flera år... Besökte Paris "effektivt", då jag varit där flera gånger och vi nu visste vad vi ville se. Men naturligtvis fanns det en del överraskningar, vad annat i en stad med ca 11 miljoner invånare... Stora nyheten denna gång; Saintes Maries de la Mer (Heliga Mariorna från havet). En stad med en histora; att Maria Magdalena m.fl. rymde dit från Jerusalem efter Jesus korsfästning. Dit kommer zigenare 24-25 maj varje år och för med sig Svarta Sara (en staty i kyrkan) och doppar henne i havet. Maria Jacobé och Maria Salomé finns också som statyer i samma kyrka. En spännande berättelse, om inget annat. ;o)

underbar semester

Bild
Har just nu en välbehövlig semester i Frankrike, vi har varit i Paris sedan i söndags och åker idag till Marseille.

Konsten om val

Lysande TED-föredrag. Konsten att välja (i vårt moderna samhälle, där vi ständigt översköljs av val) finns tre antaganden: 1. Vi måste göra våra egna val 2. Ju fler alternativ, desto bättre val 3. Det är fel att vilja vägra fatta beslut Forskaren Sheena Iyengar hade bl.a. intervjuat franska och amerikanska föräldrar, vars barn fötts skadat på något sätt och fått livsuppehållande behandling en kort tid innan det gick bort. De franska föräldrarna fick inte välja, där var det läkaren som beslutade när den livsuppehållande behandlingen skulle tas bort. De amerikanska föräldrarna fick själva avgöra när och hur behandlingen skulle tas bort. Fransmännen uttryckte mer och oftare glädje över den tid de fått med sitt barn. Amerikanarna uttryckte mer bitterhet över upplevelsen, även flera år senare. Men när de blev tillfrågade om de velat att läkarna skulle ha fattat valet, sa de alla nej. Val kan vara hemska, fruktansvärda, svåra... men val är också livet själv. Att välja underlättas dock a

Makalösa-nytt 2

GD.se skriver om att det är tufft för ensamföräldrar i Gävle, enligt Makalösa. Medan Linköpings tidning konstaterar att Linköping är en bra kommun för ensamföräldrar. Avgående generalsekreterare Helene Sigfridsson konstaterar också i DN debatt hur orättvist det är för enkönade par vid kö för insemination.

Politiska aktivister använder social media bäst

Politiska aktivister är enligt kända Burson-Marsteller bäst på att använda social media. Detta gör ge därför att de 1. använder all social media på ett integrerat sätt, och för effektivt ut sina budskap samtidigt i t.ex. FB, Twitter och YouTube, 2. lyssnar på andras budskap och dialoger och sedan själv för ut seriösa budskap, 3. uppmuntrar sina åhörare / följare att vända online kommunikationen till offline aktioner, t.ex. genom att vända sig till specifika politiker. En längre artikel finns här .

Olika lön för lika arbete

Forum för frivilligt socialt arbete konstaterade innan och under Almedalen att det ekonomiskt är stor skillnad på statsbidrag mellan olika frivilliga organisationer. Jag har redan skrivit om det innan, men vill ändå ta upp detta viktiga ämne igen. Humanitära organisationer får 3,03 kr per arbetad frivilligtimme, politiska partier 14,86 och idrottsföreningar 17,19. Frivilliga försvarsorganisationer får så mycket som 34,58... medan minst bidrag får föräldraföreningar (0,94). Skillnaden är svår att förstå, och ännu har inga försök till förklaringar getts. Det är en skamlig skillnad, då det rätt lätt går att lägga ett genusperspektiv på detta. Frivilligt arbete är en viktig del av samhället och värderas idag till ca 400 000 heltider. Frivilligarbetet behöver också en grundstruktur och organisation, om det ska bli framgångsrikt. Hjälp oss att hjälpa! En första åtgärd är att snarast stötta föreningar att söka projekt i Europeiska Socialfonden, och förskottera pengarna . En andra åtgärd

fritt tänk

Kreativa människors dopaminsystem i hjärnan liknar den schizofrenas. Sinnesintryck kommer in fritt o tillåter ovanliga associationer. Men den kreative kan disciplinera sig till att vara produktiv. Läs mer vad hjärnforskaren / konsertpianisten Fredrik Ullén säger: http://www.dn.se/livsstil/intervjuer/fredrik-ullen-for-att-vara-kreativ-maste-man-vara-disciplinerad-1.1142805

40 år i de utsattas tjänst | Fria Tidningen

40 år i de utsattas tjänst Fria Tidningen De första nummer jag läste var tidigt 80-tal och jag tyckte tidningen var SÅ bra! Glad att den fått ny livsenergi!

Introduction to The Elders | The Elders

Introduction to The Elders The Elders

Makalösa-nytt

Snart är mina 2 veckors semester slut och jag går in på sista veckan som verksamhetsansvarig på Brottsofferjouren, då jag också lämnar över till vikarie, innan jag tar en sista semestervecka och sedan börjar på Makalösa Föräldrar. Där händer mycket: Ordförande Per-Erik Pallin skrev i DN idag om barnomsorg. Sydöstran uppmärksammade att Ronneby är bästa kommunen för ensamföräldrar, enligt Makalösa. Folkbladet konstaterar att Lycksele saknar helhetstänk för ensamföräldrar, återigen enligt Makalösas senaste rapport. Och Sundsvall tidning skriver om hur Sundsvall är för ensamföräldrar . Bra gjort, Helene och Per-Erik! Det vore roligt med dessa kommuners ensamföräldrars synpunkter, för att följa upp. Och en kommentar varför bara en tredjedel av kommunerna valt att svara; 96 av 290.

Olika små nyheter

Regeringens forskningsberedning ska nu skapa ett program som i framtiden ska låta yngre forskare få stor frihet att själva utforma sin forskning. Det låter jättebra och jag hade gärna själv varit en del av det programmet för åtta år sedan, när jag själv disputerade. Som det blev nu, för mig, valde jag en avhandlingsidé som inte riktigt var mitt egna val, om än att jag gjorde något bra av det då jag lät mina favoritämnen makt och styrning dominera i avhandlingen. Efter disputation kastades jag in i intensiv undervisningsbörda, och fick i praktiken ingen chans att gå vidare i min forskning på allvar, trots att jag visat på förmåga och talang. Men det blev bra ändå, jag lärde mig oerhört mycket av undervisning, handledning och studierektorskap! Rekordmånga ansöker om skuldsanering , inte minst vid separation. Lyfter fram ett behov av vårdnadsfred, dvs. åtgärder för att skapa en sund och konstruktiv separation, inte minst för barnens skull. Ronneby är bästa kommunen för ensamföräldrar ,