Inlägg

Visar inlägg från november, 2011

Är du ensam?

2.7 miljoner människor känner sig ensam i Sverige, enligt  Röda Korset . Röda Korset skriver: Enligt en ny undersökning från Novus på uppdrag av Röda Korset har drygt 40 procent av Sveriges befolkning över 30 år känt sig ofrivilligt ensamma det senaste året. En av tre upplever att ensamhet är något som är skambelagt och två av tre har haft dåligt samvete över att de inte kontaktat någon i sin närhet som känt sig ensam. Röda Korset vill vara med och skapa ett samhälle där människor inte tvingas leva i ofrivillig ensamhet. Jag tycker det mest sorgliga är att människor känner att det är skambelagt med ensamhet. Varför skulle det vara något skamligt?! Vårt samhälle har tyvärr på olika sätt byggt murar, som i sig bidrar till en ökad känsla av ensamhet. Nu är det dags att riva de murarna! Hur? På konferensen i Wales, som jag är på nu, pratar vi om att försöka fokusera gemenskapen som kan finnas mellan olika generationer (och inte nödvändigtvis i samma släkt). Detta fokus skulle pass

veckan som följer

På tisdag far jag till Wales, på en konferens som ska fokusera barnfattigdom, vilket är konferensens titel, och därför ett ord jag använder här. Det handlar alltså om fattiga barnfamiljer, och därmed en stor andel ensamföräldrars familjer. Konferensen pågår till fredag, och vi kommer där att få ta del av varandras arbetssätt och dels få lära oss mer av teoretisk kunskap. Jag kommer berätta mer längre fram.

Flertalet föräldrar sätter syrgasmasken på sina barn först

Jag sitter på ett plan, på väg till barnfattigdomskonferens i Cardiff, Wales. Och som alla andra gånger börjar flygvärdinnorna / -värdarna betona "sätt på dig syrgasmasken först, innan du ger ditt barn en syrgasmask". Vi förstår varför; risken är annars stor att vi själva svimmar och därmed inte kan hjälpa vårt barn. Men instinkten är så stark, så stor. Därför tjatar också flygpersonalen om samma sak, om och om igen. För de vet. Vi föräldrar tänker intuitivt först på vårt barn. Därefter på oss själva. Detta vet många av oss, naturligt. Därför blir jag så trött när t.ex. socialminister Göran Hägglund, och märk väl många med honom, prata om att "återinföra föräldrars ansvar". Vet du, Göran och ni andra, för den absoluta majoriteten av oss föräldrar är det en självklarhet att vi först och främst tillgodoser våra barns behov. Och därefter ser till våra egna. Det är DET som är problemet. Många vuxna går inte till t.ex. tandläkaren på tio år, för att pengarna får g

Imponerande finskt försök

I Finland har man initierat medling vid vårdnadstvister, på ett barnvänligt sätt.  http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/en.jsp?oid=317958&c=0&toid=2213&moid=192128 I Norge ska det också finnas verksamhet, med bl.a. obligatoriska samtal mellan separerande föräldrar. Har ännu ej hittat mer info om detta, men om någon kan tipsa blir jag glad. Det är så uppenbart att om två vuxna, på grund av grundläggande kommunikationsbrister (oftast), inte längre kan leva ihop, så kan inte ett juridiskt system bygga på att man låter samma vuxna personer "fixa allt" själva. Det behövs förståelse, tålamod och stöd, och allt självklart för barnens skull!

värdegrund mot vinstintresse?

Nilla Helgesson, Skyddsvärnet , har deltagit i en ledarskapsutbidning, och vill sammanfatta lärdomarna enligt följande ledarskapsutmaningar: 1) Byte av ledarskapskultur – från informell och ad-hoc till mer strukturell profil 2) Snällhetskulturen som ofta leder till fel val av anställningar 3) Projektformen som ett komplement till mer traditionella arbetsformer 4) Problem när vinst och värdegrund ställs emot varandra 5) Den utsatte mellanchefen – hänger ansvar och beslutsmöjligheter samman 6) Skillnader mellan chefskap och ledarskap 7) Medarbetarskapets betydelse för förändring och utveckling är undervärderat 8) Dubbla roller, jäv och otydlighet skapar målkonflikter och rättsosäkerhet 9) Omstruktureringar och specialiseringar slår ut samhörighet och gemenskap 10) Svårigheter att balansera flexibilitet och principfasthet som ledare Här kan man även ta del av en  rapport . Jag ser projektformen som något vi inte ska uppmuntra än mer. Tyvärr premieras den, inte minst i alla ansökn

Årets Barnrättsevent!

Vilket event! Fyra stora grupper med barn, i åldern 8-18 år, enormt frågvisa, engagerade, entusiastiska och ivriga... och kanske förstås också lite trötta... Men jag är enormt tacksam över att ha fått vara med. Tack Nätverket för Barnkonventionen.se!

Kreativt jämställdhetsseminarium

TCO lyckades väl med sitt jämställdhetsseminarium. Jag och ordförande för Män för jämställdhet, Tomas Wetterberg, tror jag förde fram rätt liknande synpunkter. Ulrika Hagström, rapportens författare, hade producerat en oerhört bra produkt och jag kan bara rekommendera alla att ta del av den. Tco.se. Nu går vi vidare, bl a diskutera ev gemensam aktion 8 mars, kring orättvisa löneskillnader.

the more the merrier?

I SvD igår fanns en bra ledartext om socialdemokraternas problem,  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sa-tappar-de-maktiga-greppet_6647872.svd , och vad som orsakat den. Jim Collins (boken How the mighty fall) citerades, där följande process kan urskiljas: 1. Det är Hybris i framgångens kölvatten, där man tar sin ställning för given. 2. Detta skapar en odisciplinerad jakt efter mer, där man försummar kärnområdet. 3. Förnekelse och bortförklaringar av varningssignaler sker. 4. Fåfängt sökande efter frälsning skapas, där man hoppas på snabba lösningar. 5. Kapitulation och irrelevans blir det sista steget. Allt detta kan också, enligt mig, relateras till begreppet Group Think, där en grupp "jämlikar" blir hemmablinda och ser att allt de vill och gör är det bästa just då. Både JF Kennedy och G Bush har drabbats av Group Think. Troligtvis, tror jag, även Göran Persson och Fredrik Reinfeldt. Överhuvudtaget behöver vi, menar jag, skapa modiga strategier som uteslutande fo

European parliament: single mothers should receive more direct support

The Committee on Women’s Rights and Gender Equality adopted the own-initiative report by Barbara MATERA (EPP, IT) on the situation of single mothers. It notes that in 2001, an average of 85 % of single parents were mothers aged 25 to 64, meaning that 5 % of the overall female population were single mothers and that in some Member States single mothers accounted for 6 to 7.5 %. Whilst Member States have a responsibility to ensure reasonable conditions for single mothers and their children, public policies in many Member States are still not adapted to different family models, and single parents are often still socially and economically disadvantaged. The committee encourages Member States to adopt public policies, including educational policies, care provision, health policies, employment policies, social security systems, and housing policy, to support the needs and realities of single-parent families. It asks the Commission and Members States to support the work of all organ

avslut frivilligåret

Ungdomsstyrelsen firar av frivilligåret 2011  http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,2069,00.html Jag kan nog tycka att frivilligåret, tyvärr, inte gjort så mycket väsen av sig, och att det känns lite sorgligt. Ungdomsstyrelsen fick ju inte heller resurser, som under fattigdomsåret 2010, men ändå...  

SIME konferens

SIME konferens är 15-16 november och jag kan tyvärr inte gå! Har sorgset meddelat dem. Ni som kan gå, kontakta dem på http://sime.nu/event/nonprofit/

gratis biljetter till makalösa medlemmar

Cosmic Music Group bjuder tre ensamföräldrar och tre barn på musik; på Göta Lejon 26/11 kl 12 sjunger bl.a. Amy Diamond och Nassim Al Fakir barnkammarboken. Läs mer  här . Maila gs@makalosa.org om du vill vara med i utlottningen av biljetterna! 11/11-11 11:11

workshop med bl.a. Joakim Palme om välfärd och framtid

Workshop : Towards a Social Investment Welfare State? Med anledning av utgivningen av en ny bok; Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Polices and Challenges , utgiven på det brittiska förlaget Policy Press, bjuder Institutet för Framtidsstudier tillsammans med det nordiska forskanätverket NordWel in till en Workshop där bokens redaktörer; Nathalie Morel, Bruno Palier och Joakim Palme tillsammans med några av författarna presenterar centrala delar av innehållet. Workshopen hålls genomgående på engelska och riktar sig till beslutsfattare, experter, forskare och opinionsbildare. Ett antal särskilt inbjudna experter inleder den avslutande paneldiskussionen. Tid : 9.00-12.00 den 18 november 2011, kaffe serveras från 8.30. Plats : Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm. Medverkande : Kerstin Jacobsson, Thomas Lindh, Nathalie Morel, Bruno Palier, och Joakim Palme, samt en inbjuden panel. Moderator är Katinka Hort. Seminariet är gratis men förhandsanmälan k

TCOs paneldebatt

Välkomna till en spännande paneldebatt! TCO presenterar sitt nya jämställdhetspolitiska program Detta åtföljs av en diskussion mellan: Eva Nordmark, TCOs ordförande Désirée Pethrus, riksdagsledamot och tidigare ordf KDs kvinnoförbund Lena Sommestad, ordförande S-kvinnor Elin Bäckman, VD på företaget Acne Sophia Lövgren, generalsekreterare ”Sveriges Makalösa Föräldrar ” Tomas Wetterberg, ordförande, ”Män för jämställdhet” Moderator:  Willy Silberstein Tid och plats Torsdag den 17:e november, klockan 9.30 – 11.30 (Kaffe med smörgås från 9.00) TCO, Linnégatan 14, Stockholm http://www.tco.se/Templates/Page1____1243.aspx?DataID=12208

Flickornas Dag

Förslag finns att skapa en International Day of the Girl 22 september.  http://www.europeforgirls.eu/ Syftet med att skapa en flickornas dag är att forskning visar att just arbete mot flickor, och resurserna till flickor, är nyckeln i att kunna minska fattigdomen. Flickor är dubbelt diskriminerade som barn och som flickor. Genom att uppmärksamma flickornas situation, ökar vi chansen att förmedla viktig kunskap. Naturligtvis har både flickor och pojkar samma grundläggande mänskliga rättigheter, det handlar alltså inte om det. Men flickor får oftare inte gå i skolan, får generellt sämre medicinsk vård, får oftare undernäring, utsätts oftare för våld och övergrepp, tvingas oftare in i äktenskap eller säljs som sexslav samt utsätts oftare för HIV. Allt detta tydliga strategier för varför flickorna bör få en egen dag. Välrenommerade Hans Rosling visar dessutom tydligt på att mer arbete för att öka kunskapen att föda färre barn, hjälper hela världen. http://www.ted.com/talks/han

Deliver Inclusive Growth

EAPN publicerar en ny rapport: Deliver Inclusive Growth, put the heart back in Europe, som svar på de nationella reformprogrammen. Läs mer här:  http://www.eapn.eu/images/stories/docs/NRPs/nrp-report-final-rl-sj-layout3.pdf

Hur mår vi?

OECD har kommit ut med en ny rapport som undersöker hur vi mår. De har medvetet försökt frångå t.ex. enbart ekonomiska siffror, och tittat även på hälsa, utbildning, boende, personlig trygghet men även medborgerligt engagemang, miljö och statlig styrning. Rapporten visar att välmåendet ökat de senaste femton åren, men det finns också stora skillnader mellan olika länder. Dessutom är situationen riktigt illa för de mer utsatta grupperna, de har sämre hälsa, dör tidigare, deltar mindre i politiska aktiviteter och är mer utsatta för brott. Läs mer här http://www.oecd.org/document/39/0,3746,en_21571361_44315115_48858599_1_1_1_1,00.html

UNICEF: nog med undanflykter

#undanflykt, blogg och Facebook: Vi behöver din hjälp! Innehållet i kampanjen behöver vi din hjälp med eftersom det är en realtidskampanj. Från och med idag publiceras ”UNICEF gillar inte att man skyller ifrån sig” – dagens undanflykt, på vår Facebook-sida http://www.facebook.com/UNICEF-Sverige med en kommentar i vår blogg: http://blog.unicef.se/ Dela gärna vidare! Undanflykterna baseras på de tips vi får in från dig och alla andra som engagerar sig och hjälper oss med kampanjen. Tweets om undanflykter märks med hashtaggen #undanflykt. Du kan också mejla in till undanflykt på undanflykt@unicef.se Alla som vill kan delta i kampanjen genom att sprida budskapet och vår film http://blog.unicef.se/se-filmen-om-undanflykter/ i sociala medier. Läs mer om hur du kan bidra: http://blog.unicef.se/delta-i-kampanjen/ Alla undanflykter samlas Kampanjmånadens sista dag samlas alla undanflykter. De kan förhoppningsvis bidra till att vi på ett pedagogiskt sätt kan klargöra vad det skulle h

från konflikt till tvist

Ingen kan komma ut ur en konflikt som en vinnare. Det bästa som kan ske, är att ingen kommer ut ur den som förlorare. Ur många konflikter kommer dels en "sorgset lättad" och dels en "ilsket sårad". För att det ska utvecklas från en konflikt till en tvist är det nog många gånger så att den "ilsket sårade" övergår till att vara "ilsket hämndsjuk". Jag sålde (i mitt bokförlag) en period en bok som jag översatt från engelska till svenska som heter Radikal Ärlighet, av en författare vid namn Brad Blanton. Han är psykoterapeut och stark förespråkare av vikten att stanna kvar i konflikten, ilskan, upprördheten - tills det som fräter därinne ebbat ut. Då finns det bra grogrund till att de delaktiga kan gå ut ur konflikten med åtminstone inte hemska hämndkänslor. Jag tror mycket på att stanna inne i det jobbiga, att orka stå kvar. Men tyvärr kan man ju inte tvinga en person, som är fruktansvärt arg, att stanna. Och ibland kan det kanske t.o.m.