Inlägg

Visar inlägg från september, 2010

Pressmeddelande: Motverka fattigdom och social utestängning!

Socialstyrelsen kom nyligen ut med sin Sociala rapport 2010. I boken framkommer tydligt resultat att de som står utanför arbetsmarknaden påverkas negativt både ekonomiskt och socialt. Dessa människor har små ekonomiska resurser och står dessutom utanför socialförsäkringarna. Fattigdom är starkt konjunkturberoende och då inkomstökningar varit kraftigare bland höginkomsttagare än bland låginkomsttagare så har ojämlikheten ökat. Hög inkomst går dessutom tydligt i arv. Fattigdomen har istället koncentrerats till främst invandrargrupper och ensamstående mödrar. Till de mest utsatta hör ensamstående mödrar med minderåriga barn, som har en förhöjd risk för både långvarig (minst fem år) som upprepad fattigdom. Andelen som haft ekonomiskt bistånd under lång tid är ungefär dubbelt så hög som i befolkningen som helhet. Ensamföräldrar generellt har också enligt rapporten ökade risker för att drabbas av samtidigt förekommande välfärdsproblem, som ekonomisk utsatthet, arbetslöshet, ohälsa, trångbodd

Pressmeddelande: Sveriges Makalösa Föräldrar befarar en ogynnsam mandatperiod för ensamföräldrar!

Nu är valet 2010 genomfört och prognosen lutar mot en alliansstyrd regering, med ett möjligt samarbete med Sverigedemokraterna och/eller Miljöpartiet. Hur detta rent konkret kommer att utvecklas kan naturligtvis ingen veta nu, men Makalösa Föräldrar befarar att det ointresse alliansen innan valet visade fenomenet barnfattigdom och den grupp ensamföräldrar som lever socialt och ekonomiskt utsatt kommer att spegla de kommande fyra åren. Makalösa Föräldrar genomförde i augusti en partidebatt där barnfattigdomens oroande utveckling ifrågasattes av alliansen, vilket vi senare följde upp av Newsmill-artiklar med kritik av bl.a. alliansens valmanifest. Makalösa Föräldrar har trots snabbt svar från Göran Hägglund fortfarande inte fått klart besked varför alliansens valmanifest så genomgående blundar för det faktum att en dryg tiondel av Sveriges två miljoner barn lever i fattigdom; att barnfattigdom ökat från åtta procent år 2004 till tolv procent år 2008; att 57 000 ensammammor idag lever und

Utmaningar

Bild
Läste precis något mycket klokt: What joy is there in doing what there was no doubt you could do? Where's the excitement in that? Hey, try something that you could fail at. Now that's living. x Ja, eller hur? Vi människor vill hela tiden, på ett eller annat sätt, utmana oss själva. Vilket fantastiskt samhälle vi skulle kunna ha, om det fanns förståelse och utrymme för oss människor att utforska inom oss vad för talanger och förmågor vi har, från barnsben i förskola och skola, till vuxenålder i t.ex. kostnadsfria och tillgängliga studiecirklar, museum, upplevelse-parker osv. Vi har en hel värld att upptäcka därinne!