Inlägg

Visar inlägg från december, 2012

Könsklyftan

OECD har kommit ut med en  ny rapport  kring könsskillnader i arbetsmarknad och utbildning, och konstaterar följande: 72 % av alla svenska kvinnor arbetar (att jämföra med 60 % i övriga OECD länder) men 18 % av dessa kvinnor arbetar deltid.  Lönegapet mellan män och kvinnor är ungefär lika stort som i övriga OECD länder. Sverige kan inte slå sig på bröstet där inte. Svenska flickor har bättre studieresultat än pojkarna MEN väljer generellt  utbildningar som bäddar för lägre löneresultat (t.ex. vårdutbildningar). 30 procent av Sveriges chefer är kvinnor, 20 procent av styrelsemedlemmar är kvinnor, vilket är enligt OECD snittet. Så: en hel del kvar att göra, med andra ord!

Lack of support for motherhood hurting women’s career prospects, despite gains in education and employment

Women pay a high price for motherhood, with steep childcare costs, availability or access to such facilities, and taxes deterring many from working more, according to a  new OECD report . Closing the Gender Gap: Act Now  says that gains in female education attainment have contributed to a worldwide increase in women’s participation in the labour force, but considerable gaps remain in working hours, conditions of employment and earnings. In OECD countries men earn on average 16% more than women in similar full-time jobs. At 21%, the gender gap is even higher at the top of the pay scale, suggesting the continued presence of a glass ceiling. Even though there has been progress in narrowing the gender gap in pay, especially in employment, this is not enough and much remains to be done in many countries. "Closing the gender gap must be a central part of any strategy to create more sustainable economies and inclusive societies,” OECD Secretary-General Angel Gurría said at the la

Life puzzle

Conflict and concord in work and family = a dissertation how life's all duties can be challenges in many ways: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:571392

Nu tar vi julledigt

Vi stänger nu kansliet, till 7 januari 2013. Vi önskar alla frid, fred och fröjd tills vi syns igen!

Klimatfrågan

Bild
Skrämmande kommentarer från näringslivets representanter om klimatfrågan. Typ "svårt kombinera ambitiös klimatpolitik med konkurrenskraft" Ja, försök konkurrera på ett fyra graders uppvärmt jordklot... Se också http://www.svtplay.se/video/885047/en-amerikansk-mardrom Vi kan inte överlåta klimatfrågan eller fattigdomsfrågan till näringslivet! Frågan är, kan vi överlåta den till politikerna?

Europe 2020

120 million Europeans are living in risk of poverty and social exclusion. That is 24 % of all Europeans. In only one year this vulnerable group has been increased with 4 million. It is evident that Member Countries are not doing enough in the combat against poverty and social exclusion. We have seven years until 2020. That means the number of poor people needs to be decreased with almost 3 million each year, if we shall reach the goal 20 million. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-03122012-AP/EN/3-03122012-AP-EN.PDF

En timme...

Nu satsar regeringen en timme i veckan till för matte http://www.regeringen.se/sb/d/15612/a/205638 Gott och väl. Men medan ett barn "utan större problem" kostar ca 1 mkr under åren 0-18, så kostar ett barn "med problem" ca 1 mkr/år... Mer förebyggande insatser krävs!

Sunshine in my heart

Bild
Small things make me happy... "Merry Christmas Mom!"

Nobels Peace Prize

I did not look at the Nobel Prize dinner or at the ordinary Nobel dinner, but I might, it will be available on Swedish Television a month:  http://www.svtplay.se/video/892980/nobelprisutdelningen But instead I looked with great anticipation at the Nobel Peace Prize:  http://www.svtplay.se/video/892981/fredsprisutdelningen-i-oslo . Barrosos and van Rompuys speeches can be read here:  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

I risk för fattigdom

SCBs nya siffror visar att var sjunde lever i risk för fattigdom. Var tredje ensamföräldrar lever i risk för fattigdom.  http://www.scb.se/Pages/PressRelease____344406.aspx

Gratisbussar!

Tänk om varje kommun startade gratisbussar! Kiruna gjorde så: http://www.vansterpartiet.se/gratisbussar-i-kiruna-blev-succe/ Fler skulle välja bort bilen. Naturen skulle må bättre, liksom vi människor... I Stockholm är det extrema köer under rusningstid. Det skulle vi kunna förebygga genom fler flexibla arbetstider. Och förstås mer möjlighet till att jobba hemma.

European Platform

På onsdag till fredag genomförs andra konferensen i European Platform against Poverty and Social Exclusion, i Bryssel. Socialdepartementet har utsett två representanter från intresseorganisationerna, där jag är en. Konferensen ska bli oerhört intressant och jag är väldigt glad som får åka. Jag kommer förstås återkomma om detta event!