Inlägg

Visar inlägg från januari, 2012

Lovande samverkan

Mötte idag en representant för Barnhälsovården, Södertälje sjukhus, och vi hade mycket givande diskussion kring hur vi kan tänka kring samverkan, inte minst vad gäller vår folder kring jämställt föräldraskap. Den kan du gratis ladda ner  här . Vill du ha den skickad till dig per post? Maila kansli@makalosa.org. 

Nytt projekt om ensamföräldrars ekonomi

Sveriges Makalösa Föräldrar genomför i skrivande stund ett projekt finansierat av Ungdomsstyrelsen, i syfte att starta mötesplatser för ensamföräldrar. Läs Mötesplatsens egen blogg här  http://motesplatsen.makalosa.org/ Nu startar vi inom kort ett nytt projekt, finansierat av Konsumentverket, i syfte att skapa en större medvetenhet kring privatekonomin vid separationer och som ensamstående förälder. Vi vill också skapa ett kunskapsunderlag just vad gäller ensamstående föräldrars ekonomi, fokuserat på vissa grupper, samt utarbeta metoder för att förebygga ekonomisk utsatthet vid separationer och som ensamförälder. Vi ska i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö genomföra två öppna möten samt i städerna Helsingborg, Norrköping och Umeå (samt ev. fler) genomföra ett öppet möte, för alla intresserade ensamföräldrar, där vi i första hand vill informera om budget- och skuldrådgivning, konsumentlagstiftning och en hållbar privatekonomi. Seminarierna arrangeras av oss, men vi använder os

Debattartikel 10

För många barn är julen en klump av oro i magen, 19/12 2011, Dagens Arena http://www.dagensarena.se/debatt/sophia-lovgren-%E2%80%9Dfor-manga-barn-ar-julen-en-klump-i-magen-av-oro%E2%80%9D/ Juletid… Det låter som ett varmt, stämningsfullt och extra glatt ord. Helt säkert tänker många av oss på mys och avslappning under storhelgen med glada barn med äppelröda kinder och tindrande ögon. Julhelgen ska få vara dagar med glädje, förväntan, gemenskap och vila. Nu finns det säkert en hel del som inte vill läsa en text till om fattiga barn som har det miserabelt, här hemma i Sverige. Det finns också en liten grupp som anser att det inte finns några fattiga barn i Sverige, då alla barn enligt dem själva får äta sig mätta varje dag och har tak över huvudet. Nu har de – tyvärr – helt fel. Det  finns  barn som inte får äta sig mätta varje dag och som inte har ett (säkert) tak över huvudet. Och eftersom det fortfarande finns människor som av politiska och ekonomiska skäl vill hävda att de

Debattartikel 9

Sluta straffa ensamföräldrar i hämta-tidigt-stressen, 19/12 2011, Newsmill http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/19/sluta-straffa-ensamst-ende-f-r-ldrar-i-h-mta-tidigt-hetsen Sluta straffa ut ensamstående föräldrar! Emma Henriksson m.fl. tillhörande Kristdemokratiska familjepolitiska arbetsgruppen skriver i SvD:s Brännpunkt  att det ska löna att hämta barnen tidigt, och vill därför att staten ska avsätta stimulansmedel för att med hjälp av elektroniska system i förskolorna (s.k. nuddisar) skapa ett system som gör att det lönar sig för föräldrarna att hämta tidigt. Författarna tror att detta kommer att leda till att fler föräldrar hämtar tidigt, vilket leder till ett minskat tryck på förskolan och kortare arbetsdagar för barnen. Sveriges Makalösa Föräldrar ser det som självklart att föräldrar inte ska behöva betala för mer än den barnomsorg de nyttjar, men vill ändå uppmärksamma den grundläggande tanken i kristdemokraternas text om att ekonomiska belöningar får föräldrar att

Debattartikel 8

Att bryta könsnormer bidrar till ett jämställt föräldraskap, 2/10 Feministiskt Perspektiv http://feministisktperspektiv.se/2011/10/02/att-bryta-konsnormer-bidrar-till-ett-jamstallt-foraldraskap/ Upplevelsen att moderskapet är något att ta på större allvar än faderskapet drabbar båda könen. Mammor som upplever att de bör känna skuld och skam för att ha valt en separation och pappor som upplever att de aldrig riktigt blir tagna på allvar som riktiga föräldrar. Det skriver Sophia Lövgren, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar, som låtit fråga sina medlemmar om det går att uppfatta sin skilsmässa som en positiv och berikande erfarenhet? Sophia Lövgren  är är fil dr och generalsekreterare för  Sveriges Makalösa Föräldrar Jag har läst Maria Svelands och Katarina Wennstams antologi  Happy Happy  och som generalsekreterare i riksorganisationen Sveriges Makalösa Föräldrar har jag också lyssnat på mina medlemmars reaktioner. Vi Vi ställde frågan ”Går det att se sk

Debattartikel 7

Höjt bostadsbidrag gör ingen skillnad, 22/9 2011 Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/debatt/article13661427.ab Debattören: Cirka 60 000 ensamstående mammor uppges leva under låginkomstgränsen – varför har det i 16 år varit omöjligt att höja underhållsstödet? Regeringen har i  budgetpropositionen för 2012 föreslagit en höjning av bostadsbidraget för ekonomiskt utsatta hushåll, i syfte att främst stärka ekonomin för barnfamiljer med de lägsta inkomsterna. Det handlar för ensamstående föräldrar om en höjning på cirka 400 kronor, då den absoluta majoriteten av dessa har ett-två barn. Problemet med höjningen av bostadsbidraget är flera; för det första så slår en höjning av just bostadsbidraget helt fel när det gäller att inte försvaga drivkraften till arbete, för det andra så är höjningen alltför liten för att göra en reell skillnad och för det tredje så förändras i grund och botten ingenting vad gäller den ekonomiska otrygghetskänslan för ensamstående föräldrar. Bostadsbidr

Debattartikel 6

En tyst grupp utan stöd, 1/7 2011 Feministiskt Perspektiv http://feministisktperspektiv.se/2011/07/01/en-tyst-grupp-utan-stod/ För en tid sedan kom utredningen Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull. Utredningen har väckt debatt och Sophia Lövgren, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar menar att den lämnar mycket att önska. Sophia Lövgren  är ordförande i intresseorganisationen  Makalösa Föräldrar . Utredningen  Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull , SOU 2011:51, kan du ladda hem  här . Nyligen släpptes utredningen som Sveriges Makalösa Föräldrar gått och väntat så länge på; SOU 2011:51 med BRIS generalsekreterare Göran Harnesk som utredare. Utredningen tar sin utgångspunkt i barnets rättigheter, en inställning som vi till fullo stöttar. Resultatet har blivit två viktiga slutsatser – dels att växelvis boende gynnar barnet mest när det gäller att skapa eller upprätthålla föräldrars a

Debattartikel 5

Fokus på det goda föräldraskapet, 20/5 2011, Feministiskt Perspektiv http://feministisktperspektiv.se/2011/05/20/fokus-pa-det-goda-foraldraskapet/ ”Vi borde skifta fokus från ´problemet ensamstående mödrar´ till att diskutera förutsättningarna för ett gott föräldraskap”. Det menar Sophia Lövgren, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar, i ett inlägg som ansluter till Ingrid Silléns artikel i serien Feminism och moderskap. Sophia Lövgren  är generalsekreterare i Sveriges Makalösa Föräldrar. Det är tydligt att Ingrid Sillén är en kvinna som hade och har modet och den personliga integriteten att våga visa vad hon tror på, och dessutom försätta dessa åsikter och värderingar i praktiskt agerande. Det tackar vi henne för. Feminism och moderskap har sedan början av 1970-talet tydligt varit en ständig arena för diskussioner, motsättningar men också gemenskap. Ännu har vi väl inte nått en gemensam punkt där vi alla kan mötas, vilket vi märker av i bland annat diskussio

Debattartikel 4

Vilket Sverige vill du ha? Framtidens familjepolitik, Miljöpartiet 20/6 2011 http://partiprogram.mpbloggar.se/2011/06/20/sophia-lovgren-%E2%80%9Dvilket-sverige-vill-du-ha-2525/ Idag startar tema barn med fokus på barnfattigdom och familjepolitik. Först ut är Makalösa Föräldrars Sophia Lövgren. ”Vilket Sverige vill du ha 2525?” Den frågan möttes jag av när jag (stressat) surfade till mp-bloggen som jag ombads skriva i. Eller jag trodde jag möttes av den frågan, för efter att jag först lite surt undrat varför jag skulle skissa på en framtid som skulle komma om 500 år (lite surt och avundsjukt, vem vill skissa på något man vet man inte får vara med och njuta av?), så hann min hjärna registrera orimligheten i frågan och även läsa om. Så vilket Sverige vill jag ha 2025? Ja, jag vill först och främst av helt egoistiska skäl ha ett Sverige där jag, mina barn och min övriga familj finns i. Men utöver det så vet jag rätt väl vilket Sverige jag vill ha 2025, med en familjepolitik där a

Debattartikel 3

Bild
Behålls skyddsnätet för familjer som ännu inte lever jämställt 13/6 2011 Newsmill http://www.newsmill.se/artikel/2011/06/13/beh-lls-skyddsn-tet-f-r-familjer-som-nnu-inte-lever-j-mst-llt Göran Harnesk, BRIS, har som utredare för SOU 2011:51 haft en  grundläggande utgångspunkt för barnets rättigheter, med rättigheter, behov och önskemål som ska respekteras. Sveriges Makalösa Föräldrar har i alla år, trots sitt namn, värnat om just barnet, oavsett om våra projekt och budskap fokuserat barnfattigdom, jämställt föräldraskap eller familjeekonomiska stödsystem. Vi delar utredningens slutsatser att dels det växelvisa boendet gynnar barnet mest, vad gäller båda föräldrars ansvarstagande, och dels att frågan om ekonomin är det mest känsliga området att komma överens om. Detta gäller särskilt i de fall där föräldrarna har låg inkomst eller där det råder ojämlika inkomstförhållanden mellan dem. Av denna anledning förstår vi inte varför Harnesk drar slutsatsen att underhållsstöd är av on

Avtal 2012

 Följ IDEA, ideella.org, i nya bloggen, kring avtalsförhandling2012, http://ideabloggen.se/

Debattartikel 2

Bild
En frisk familjepolitisk uppmuntrar alla existerande alternativ, 29/3 2011 Newsmill http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/28/en-frisk-familjepolitik-uppmuntrar-alla-existerande-alternativ Vem kan rimligtvis på expertnivå debattera mot Annica Dahlström & Christian Sörlie Ekström, och deras text i artikeln om vår familjepolitik som gör våra barn psykiskt sjuka http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.583949-en-familjepolitik-som-gor-barnen-psykiskt-sjuka? Ja, naturligtvis en annan neurobiolog, antar jag, men vi andra då? Jag kan, "inte ens" som filosofie doktor i sociologi, uttala mig på något sätt om hjärnans utseende och könsskillnadernas vara eller icke vara. I sak tycker jag Dahlströms och Ekströms krav på bl.a. ett större vårdnadsbidrag är bra. Precis lika bra som en flexibel barnomsorg, vad gäller t.ex. nattis. Jag är nämligen helt övertygad om att olika familjer av mycket olika skäl behöver ta till olika lösningar. Och jag tror också på att ingen vinner på att bli