Inlägg

Visar inlägg från juni, 2012

Fruimport

Äntligen kommer konkreta förslag kring ändrad lagstiftning vad gäller kvinnor som luras hit av förövare. Utredningen skriver: Utredningens uppdrag är att kartlägga förekomsten av våld, hot och kränkningar som drabbar utländska kvinnor och deras barn som har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vidare ska vi identifiera de utsatta kvinnornas behov av insatser från förvaltningen samt lämna förslag till hur insatserna kan förbättras. För att förstå problembilden har vi gjort en egen analys av lagstiftningen. Denna analys har visat på en del brister. Vi kommer därför även att lämna förslag om förändrad lagstiftning. Vårt uppdrag har fokus på kvinnorna och betänkandet handlar därför mycket om kvinnorna. Läs mer http://www.regeringen.se/sb/d/15640/a/195865

Looking at the way forward in implementing the expected outcomes of the Conference

Atticle can be found here http://www.unwomen.org/2012/06/looking-at-the-way-forward-in-implementing-the-expected-outcomes-of-the-conference/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ungen+%28UN+gender+equality+news+feed%29 Remarks of Michelle Bachelet Executive Director of UN Women at the Rio+20 high-level roundtable on “Looking at the way forward in implementing the expected outcomes of the Conference” 21 June 2012. Remarks of Michelle Bachelet Executive Director of UN Women at the Rio+20 high-level roundtable on “Looking at the way forward in implementing the expected outcomes of the Conference” 21 June 2012. [ Check against delivery ] Mr. Secretary-General, Colleagues, ladies and gentlemen, I have just come from the Women Leader’s Summit where we adopted a Call to Action on the Future Women Want. In this Call to Action, women leaders affirmed that gender equality and the empowerment of women and girls are fundamental and catalytic to the achievement

Women leaders in Rio call for action to prioritize gender equality for a sustainable future

Article copied from http://www.unwomen.org/2012/06/women-leaders-in-rio-for-action-to-prioritize-gender-equality-for-a-sustainable-future/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ungen+%28UN+gender+equality+news+feed%29 Call to action signed by women heads of state and governments at Rio+20 Rio de Janeiro, 21 June— At a high-level event today at the Rio+20 Conference, women Heads of State and Government signed a Call to Action with concrete policy recommendations on integrating gender equality and women’s empowerment in all sustainable development frameworks.

Climate needs more women in decision making

Article copied from here: http://eige.europa.eu/content/news-article/climate-needs-more-women-in-decision-making?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ungen+%28UN+gender+equality+news+feed%29 Research conducted by the European Institute for Gender Equality (EIGE) shows that more women are needed in climate change decision making to respond to climate change efficiently. EIGE’s report introduces the first EU indicators in the area of women and environment. On 21 June, the Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) is expected to adopt conclusions on gender equality and climate change prepared by the Danish Presidency on the basis of EIGE’s report, including the first indicators. It will be an important input to the Rio + 20 international discussion on the green economy and sustainable development. On 20 June, Heads of State and Governments from all over the world will meet at the Rio + 20 UN Conference on Sustainable Deve

Ekonomisk rapport

Försäkringskassan kom nyligen ut med en rapport Viktigaste slutsatserna var: Den ekonomiska familjepolitiken har stor betydelse för många barn och deras föräldrar. Främst för barn till ensamstående kvinnor… En stor andel av barnen och deras föräldrar är ekonomiskt utsatta. Den ekonomiska familjepolitiken utgör en allt mindre andel av barnfamiljernas samlade inkomster och… ...den lyfter allt färre ur ekonomisk utsatthet. http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/d8da9ba3-76a8-4120-bd3a-47c8cc93abab/pm12_42_bil_1.pdf?MOD=AJPERES

Almedalen, ack almedalen

Croneman skriver i DN idag en krönika om Almedalen. Rätt kul, faktiskt. Och som jag ser det, rätt sann. Inte för att jag fått komma in på mediefesterna, de där flashiga, på de finaste uteställen, där strålkastarna lyser upp de som är lyckliga nog att få sitta i centrum och bli filmade, medan de smuttar på något kallt&gott och skrattar och ler. http://www.dn.se/kultur-noje/johan-croneman-medierna-satter-pa-sig-springsjasens-keps-under-almedalsveckan Carlstedt, IOGT-NTO, frågade sig själv om det kanske var meningslöst sommardagis för politiker, men jag tror hon kom fram till att så inte var fallet. http://annacarlstedt.wordpress.com/2012/06/13/almedalen-meningslost-sommardagis-for-politiker-eller-vardefull-motesplats-for-ideburet/ Jag ska inte säga att jag vare sig sågar eller applåderar Almedalen. Som GS för en liten intresseorganisation kan jag bara göra de mest aktiva valen som står till buds, för att kunna föra fram våra frågor om en grupp som faktiskt rätt sällan syns. Almed

Glöm inte våra debatter i Almedalen

Mycket glad över att vi kommit in i kalendariet för Almedalsveckan, med våra tre events! De sker  2 juli ,  3 juli  och  4 juli , kl 15! Hur barnfamiljsvänliga är egentligen kommunerna? Under våren 2012 skickade Sveriges Makalösa Föräldrar ut en enkät till Sveriges samtliga kommuner. Syftet var att följa upp 2009 och 2010 års enkäter, för att få en översikt kring kommuners familjepolitik. Även om fokus finns på ensamföräldrar, berör frågeställningarna barnfamiljer generellt. Frågorna handlade t.ex. om tillgång till nattis, läxhjälp på fritids och billig familjerådgivning. Resultatet visar på väldigt många olika slutsatser: Många kommuner är för det första inte särskilt intresserade av att bidra till en översikt i denna fråga. Varför? I många kommuner finns inte en enda anställd, med en översiktskunskap kring just barnfamiljer. Varför? Och många kommuner skulle kunna definieras som direkt ensamföräldra-ovänliga. Varför? Allt detta diskuterar vi närmare under vårt möte! Mer detaljer

Vår arbetsmiljö

Tunga arbetsmoment minskar långsamt medan psykiska påfrestningar kvarstår En majoritet av förvärvsarbetande kvinnor, som arbetat minst fem år i samma yrke tycker att arbetsbelastningen ökat. Bland männen instämmer 40 procent i detta. Endast var tionde, såväl kvinna som man, uppger att belastningen på jobbet har minskat. Det framgår av den senaste arbetsmiljöundersökningen. Undersökningen, den tolfte sedan starten 1989, genomförs av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket och speglar förhållandena under 2011. Kvinnorna tycks också drabbas mera av sömnsvårigheter på grund av tankar på jobbet. Nästan var fjärde kvinna har sådana problem varje vecka. Bland männen ligger andelen med sömnsvårigheter på 18 procent. Gymnasielärare är det yrke, där störst andel brottas med dessa sömnproblem − 47 procent av kvinnliga gymnasielärare, 30 procent av de manliga har det så. −Arbetsmiljöansvariga ute på arbetsplatserna kan använda sig av undersökningens frågebatteri för att kontrollera

Karin Röbäck, vårdnadstvister

Konferens om Barnets rättigheter i vårdnadstvister den 30 mars 2012 - Barns delaktighet i familjerättsliga processer from GR Multimediastudion on Vimeo .

Annika Rejmer, vårdnadstvister

Konferens om Barnets rättigheter i vårdnadstvister den 30 mars 2012 - Handläggningsprocessen i vårdnadstvister from GR Multimediastudion on Vimeo .

Föräldrars röster

Konferens om Barnets rättigheter i vårdnadstvister den 30 mars 2012 – Föräldrars röster from GR Multimediastudion on Vimeo .

Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Bild

GA delegater reagerar

Bild

EAPN General Assembly calls for an EU Social Investment Pact

EAPN General Assembly calls for an EU Social Investment Pact Brussels, 11 June 2012 – The 23 rd EAPN General Assembly delivered a strong message to EU Institutions and National Governments to say that ‘Austerity’ is not working and that it is driving people further into poverty and making the ‘poor’ pay the price for the crisis they did not create. Delegates recognised some recent positive change in rhetoric in terms of a more social response to the crisis but it was clear that a change in words will not be enough but needs to be backed up by an EU Social Investment Pact.   EAPN believes that the following elements should be part of such an EU Social Investment Pact: 1.         Investment in quality job-creation, accessible services and high level social protection systems, including adequate minimum income schemes. 2.         Backing the role of the State to provide common goods and ensuring inclusion and social cohesion. 3.         The pursuit of tax justice – priori

EESC press release

PRESS RELEASE No 36/2012 11 June 2012 Decision makers meet at the EESC to debate the way out of the debt crisis The search for answers to the EU economic crisis has continued at the European Economic and Social Committee (EESC) with a debate on the sovereign debt crisis. In an unprecedented event, representatives of the EESC, the European Commission, the European Parliament, the European Investment Bank and the European Central Bank exchanged views with the Italian Minister for European Affairs and the President of the Eurogroup. Staffan Nilsson, President of the EESC, opened the session with a clear statement on the sovereign debt crisis, calling for a fiscal stability union in the EU and the introduction of Eurobonds. Concrete initiatives are needed, he said, for member states to share fiscal responsibilities and so that interest rates on the public debt of countries that are making fiscal consolidation efforts

Kampanj mot fattigdom

Joint Campaign “EU Money for poverty reduction NOW!” Support the 20% allocation of ESF for social inclusion and poverty reduction Nearly 1 in 4 persons is in or at risk of and/ or social exclusion in the EU Member States must respect their commitments and allocate the necessary funds to the fight against poverty. We need your support The following organisations are running the joint campaign “EU Money for poverty reduction NOW!”: Who we are: EAPN with its national networks and European members: the European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA), Caritas Europa, Eurochild, Eurodiaconia, AGE Platform, Salvation Army, as well as the Platform of European Social NGOs (Social Platform), SOLIDAR, the European association of Service Providers for persons with disabilities (EASPD), the International Council on Social Welfare (ICSW) Europe, Workability Europe, the International Council on Social Welfare (ICSW) Europe, the European Wom

Nytt från Socialstyrelsen

Många kommuner saknar rutiner för att hindra att barn vräks Endast fyra av tio kommuner har idag rutiner för att förebygga vräkning av barnfamiljer. Det visar Socialstyrelsens första öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet. Men resultatet visar också att ett utvecklingsarbete pågår i många kommuner. - Inga barn ska behöva tvingas bort från sina hem. För att hindra att barnfamiljer vräks och hamnar utanför den ordinarie bostadsmarknaden är det viktigt att kommunerna arbetar förebyggande, säger Annika Remaeus, utredare på Socialstyrelsen. Trots det saknar sex av tio kommuner en aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur socialtjänsten ska förhindra att barnfamiljer vräks. Det framkommer av Socialstyrelsens öppna jämförelser av hur kommunerna år 2011 arbetade mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. - Säkerställda rutiner är en viktig förutsättning för att kommunerna ska kunna agera aktivt och snabbt vid en första signal om a