Inlägg

Visar inlägg från december, 2011

ny debattartikel

Som svar från kristdemokraternas artikel om belöning för att hämta barnen tidigt från förskolan, som finns här,  http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/19/sluta-straffa-ensamst-ende-f-r-ldrar-i-h-mta-tidigt-hetsen , kom igår ett svar från oss, som finns här  http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/19/sluta-straffa-ensamst-ende-f-r-ldrar-i-h-mta-tidigt-hetsen

Fler kvinnliga chefer minskar inte lönegapet

Minskar löneskillnaderna mellan män och kvinnor då fler kvinnor blir chefer? Nej, är slutsatsen i en ny IFAU-rapport. Chefens kön påverkar inte lönen och därmed inte könslönegapet på arbetsmarknaden. På den svenska arbetsmarknaden var år 2008 ungefär 36 procent av cheferna kvinnor. Att kvinnorna är i minoritet framförs ibland som en förklaring till att kvinnor har lägre löner än män. Lönegapet mellan män och kvinnor är ungefär åtta procent när man tar hänsyn till ålder, erfarenhet, utbildning och att män och kvinnor arbetar inom olika yrken. Kvinnornas löner skulle kunna öka när andelen kvinnliga chefer blir högre om kvinnor till exempel sätter lön på ett annorlunda sätt än män eller om de fungerar som förebilder och bidrar till högre prestationer bland kvinnorna. Tidigare studier har också visat att löneskillnaderna är mindre i branscher och på arbetsplatser med kvinnliga chefer. Rapportförfattaren Lena Hensvik finner dock inget stöd för att kvinnor gynnas i lönesättningen av kv

Kvinnor presterar bättre än män i högskolan

SCB konstaterar att kvinnor presterar bättre och har högre examensfrekvens:  http://www.scb.se/Pages/PressRelease____324726.aspx Det är också mina erfarenheter efter tio år som lärare på högskola. Kanske kvinnor skulle ägna mer tid åt att lära känna de "rätta" personerna... Flertalet studenter som "höll till" i korridoren där lärarna hade sina kontor, och stod och pratade med främst professorer, var killar. Som efter studentexamen ofta blev antagna som doktorander. Som efter disputation ofta fortsatte i ett stort forskarprojekt som handledaren, mentorn, den manliga professorn drev. Som gav en post-doc. Som i sin tur är en grund för en docentur. Som i sin tur ger en professur. Och så går det runt.  Generellt var de ambitiösa, högpresterande studenter jag mötte tjejer. De var allvarliga, målfokuserade, noggranna. Varför är då bara ca 20 procent av alla professorer kvinnor? Ja...  http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2011/fortfarandeflerma

Barnkonventionens inverkan på vårdens bemötande av barn

Ny forskarrapport från Allmänna Barnhuset, som visar på hur vården bättre kan bemöta barnen: lyssna mer och fråga barnen själva ge barn tid att svara vårdpersonalen ger barn stöd i att bli mer delaktiga i sin egen vård och behandling öka medvetenheten att barns rättigheter behöver stärkas inom vården vårdpersonal ges möjlighet att reflektera över hur deras verksamhet kan ta vara på barns och ungas synpunkter och använda det i kvalitetsarbetet Läs mer  här .

Sluta komma med undanflykter!

Jag gillar UNICEFs braiga kampanj: "sluta skyll ifrån er"  http://unicef.se/sa-arbetar-vi/kampanj-och-humorgala/opinionskampanj UNICEFs kampanj varade en månad. Under den månaden hände bl.a. följande: 21 000 nya fans på  Facebook 1 miljon visningar av kampanjpuffarna på Facebook 21 000 ”gillningar” av Facebookpuffar och bloggposter 400 nya följare på  Twitter 118 000 visningar av filmen om undanflykter på You Tube 25 000 unika besök på kampanjbloggen 3 460 namnunderskrifter mot undanflykter då barn far illa Bra jobbat!

EPSCO conclusion: invest in child care

EPSCO conclusions: Reconciliation of work and family life as a precondition for equal participation in the labour market The Conclusions on the  Reconciliation of work and family life as a precondition for equal participation in the labour market  argue for  stepping up or continuing efforts to effectively support the reconciliation of work, family and private life throughout the life course for both women and me n. The Council gives special attention to stepping up measures aiming to achieve the  2002 Barcelona childcare targets , by saying that the provision of formal childcare can contribute to several policy aims:  allowing parents to work ,  tapping the employment potential of all members of the workforce ,  promoting gender equality throughout the life course ,  investing in early education and care so as to lay the foundation of children's future learning , and  combating child and family poverty . http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/1

Kvinnans fel som blir slagen?

Tydligen anser 1/3 av personalen på södersjukhuset att det är kvinnans fel som blir slagen och att det inte är sjukhusets sak att utreda ev. misshandel.  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=4850181&programid=83 Jag tror att det handlar om att låta personalen få prata öppet om vad de är med om, när de jobbat. Jag tror annars allt hemskt de ser skapar en hårdhet. Men detta hemska resultat visar att vi fortfarande behöver arbeta aktivt med frågan.

Vad tycker du om möjligheten att högskolestudera?

Sveriges Makalösa Föräldrar var genom generalsekreterare Sophia Lövgrens styrelseuppdrag i EAPN Sweden inbjuden att delta i ett symposium arrangerat av Europeiska Kommissionen. Syftet med symposiet var att diskutera åtgärder för att möjliggöra för icke-traditionella grupper att lättare kunna högskolestudera. Europeiska Kommissionen ville förstå bättre hur medlemsländerna kan agera, för att förenkla på olika sätt ingången till studier. Inbjudna till symposiet 8-9 december var bland annat forskare från medlemsländer samt representanter för NGO:s. Symposiet inleddes torsdagen 8 december av Generaldirektör Jan Truszczynski samt professor Alistair Ross, som gav ett mycket intressant föredrag om vikten av att bl.a. bidra till goda förebilder i skola och högskola, för de icke-traditionella grupperna att identifiera sig med, när de står inför valet att högskolestudera. Därefter delades deltagarna upp i olika arbetsgrupper, vilket fortsatte under fredagen 9 december. Symposiet avslutades seda

Tillbaks

Hemma från bryssel och vilar. Blev riktigt sjuk. Men det har varit fantastiskt, återkommer!

EU in jeopardy: Prioritise Solidarity and an Inclusive Europe 2020

Brussels, 05 December 2011 - In advance of the EU Council meeting on 8 and 9 December, EAPN has sent a letter to EU Prime Ministers outlining their proposals for a way out of the crisis which prioritises solidarity and an inclusive Europe 2020 Strategy.   “It is unacceptable as a social solution to the crisis that the Europe 2020 strategy, inclusive growth and the EU poverty reduction target are increasingly subordinate to the dominant policy driver of stabilizing the Euro by driving down deficits and debt, primarily through socially-harmful fiscal consolidation which is visibly generating more poverty, exclusion and inequality” , said Ludo Horemans, President of EAPN. EAPN highlighted in its letter the result of the recent Eurobarometer Survey (28 November) which gives a damning picture of what EU citizens think about EU actions including the substantial fall in the number of people who think the EU has a positive impact (78-62% in 2009, now 67-48%). While EAPN recognises th

Ny forskning kring vårdnadstvister

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har påbörjat ny forskning om barns rätt i vårdnadstvister:  http://www.allmannabarnhuset.se/index.cfm?id=457&l=2 Syfte: Att förbättra situationen för barn som lever i svåra vårdnads- och umgängeskonflikter och att se till att barn som tvingas leva i en svår vårdnadskonflikt får rätt stöd och hjälp. Att utveckla arbetsmetoder som på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan stärka barnets rättigheter i beslut och åtgärder inom ramen för arbetet som rör vårdnad, boende och umgänge. Att ha en helhetssyn med barnet i fokus genom hela vårdnadsprocessen. Jag tycker det är jättebra och ska träffa projektledaren v 50.

Internationella Frivilligdagen och konferensen i Wales

MED STORT TACK FÖR ALLT NI GÖR, PÅ INTERNATIONELLA FRIVILLIGDAGEN!!! Jag har i veckan varit på konferens i Wales, om barnfattigdom. Följande saker har bl.a. skett under denna konferens: Makalösa Föräldrar är nu deltagare i Eurochild Thematic Working Group Family and Parenting Support . Genom detta deltagande får vi tillgång till viktig kunskap och får göra vår röst hörd. Nästa år ska denna arbetsgrupp arbeta med att utveckla en rapport om NGO:s ”inspirerande praktiker”, som ska vara till hjälp för de som vill. En grund i dessa inspirerande praktiker är vetenskapligt underbyggda metoder och säkerställandet av objektiva mätmetoder. Arbetsgruppen ska också utveckla ett Europeiskt År för Familjen (finns redan i flera länder). Makalösa Föräldrar är också deltagare i Eurochild Thematic Working Group Child and Youth Participation . Vi återkommer med mer information. Nästa år har Makalösa Föräldrar erbjudits att delta i First European Conference on Parenting Support , i Haa

Våld mot barn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i dagarna kommit ut med en rapport om kroppslig bestraffning mot barn. Rapporten visar att nio av tio föräldrar tycker det är fel att slå barn men att när det någon gång sker, beror det på föräldrastress. Jag tycker det är tydligt att om det är något vi behöver i samhället, är det stöd till att kunna stressa ner. Föräldrastress kan förstås vara för mycket arbete, för många uppgifter totalt per dygn, ekonomisk stress eller stress över en dålig eller destruktiv vuxenrelation. Oavsett vilket, ser jag det som oerhört viktigt att föräldrar ska få en plattform där de utan rädsla eller skam ska kunna vara öppna med hur de har det och hur de beter sig. Om det fanns fler accepterande miljöer för dessa föräldrar, där de kanske kan få bolla med kloka personer hur de möjligtvis skulle kunna förändra sitt liv, så skulle fler våga ta chansen och söka hjälp.  Rapporten finns här:  http://www.allmannabarnhuset.se/index.cfm?id=34&l=2

Jobbar intensivt

Jag sitter på hotellrummet i Wales, och jobbar ikapp det jag missat när jag är borta från kontoret. Skriver färdigt rapporter, artiklar och ansökningar, som faktiskt legat lite på kö. En fördel med att sitta själv på ett hotellrum... ;o) Konferensen om barnfattigdom är mycket bra, det finns otroligt många duktiga NGO som arbetar med detta runtom Europa. Och en del organisationer har helt klart svårare klimat än vad vi i Sverige har... Flera spännande diskussioner och möten har känts som lovande idéer för vidare samverkan, vi får se vad det blir av detta längre fram. Jag har sneglat på svarsfrekvensen kring umgänges-föräldra-enkäten... 17 st. har svarat. Har vi inte fört fram den nog tydligt? Då gör jag ett försök här: https://www.surveymonkey.com/s/umgangesforalder