Inlägg

Visar inlägg från 2012

Könsklyftan

OECD har kommit ut med en  ny rapport  kring könsskillnader i arbetsmarknad och utbildning, och konstaterar följande: 72 % av alla svenska kvinnor arbetar (att jämföra med 60 % i övriga OECD länder) men 18 % av dessa kvinnor arbetar deltid.  Lönegapet mellan män och kvinnor är ungefär lika stort som i övriga OECD länder. Sverige kan inte slå sig på bröstet där inte. Svenska flickor har bättre studieresultat än pojkarna MEN väljer generellt  utbildningar som bäddar för lägre löneresultat (t.ex. vårdutbildningar). 30 procent av Sveriges chefer är kvinnor, 20 procent av styrelsemedlemmar är kvinnor, vilket är enligt OECD snittet. Så: en hel del kvar att göra, med andra ord!

Lack of support for motherhood hurting women’s career prospects, despite gains in education and employment

Women pay a high price for motherhood, with steep childcare costs, availability or access to such facilities, and taxes deterring many from working more, according to a  new OECD report . Closing the Gender Gap: Act Now  says that gains in female education attainment have contributed to a worldwide increase in women’s participation in the labour force, but considerable gaps remain in working hours, conditions of employment and earnings. In OECD countries men earn on average 16% more than women in similar full-time jobs. At 21%, the gender gap is even higher at the top of the pay scale, suggesting the continued presence of a glass ceiling. Even though there has been progress in narrowing the gender gap in pay, especially in employment, this is not enough and much remains to be done in many countries. "Closing the gender gap must be a central part of any strategy to create more sustainable economies and inclusive societies,” OECD Secretary-General Angel Gurría said at the la

Life puzzle

Conflict and concord in work and family = a dissertation how life's all duties can be challenges in many ways: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:571392

Nu tar vi julledigt

Vi stänger nu kansliet, till 7 januari 2013. Vi önskar alla frid, fred och fröjd tills vi syns igen!

Klimatfrågan

Bild
Skrämmande kommentarer från näringslivets representanter om klimatfrågan. Typ "svårt kombinera ambitiös klimatpolitik med konkurrenskraft" Ja, försök konkurrera på ett fyra graders uppvärmt jordklot... Se också http://www.svtplay.se/video/885047/en-amerikansk-mardrom Vi kan inte överlåta klimatfrågan eller fattigdomsfrågan till näringslivet! Frågan är, kan vi överlåta den till politikerna?

Europe 2020

120 million Europeans are living in risk of poverty and social exclusion. That is 24 % of all Europeans. In only one year this vulnerable group has been increased with 4 million. It is evident that Member Countries are not doing enough in the combat against poverty and social exclusion. We have seven years until 2020. That means the number of poor people needs to be decreased with almost 3 million each year, if we shall reach the goal 20 million. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-03122012-AP/EN/3-03122012-AP-EN.PDF

En timme...

Nu satsar regeringen en timme i veckan till för matte http://www.regeringen.se/sb/d/15612/a/205638 Gott och väl. Men medan ett barn "utan större problem" kostar ca 1 mkr under åren 0-18, så kostar ett barn "med problem" ca 1 mkr/år... Mer förebyggande insatser krävs!

Sunshine in my heart

Bild
Small things make me happy... "Merry Christmas Mom!"

Nobels Peace Prize

I did not look at the Nobel Prize dinner or at the ordinary Nobel dinner, but I might, it will be available on Swedish Television a month:  http://www.svtplay.se/video/892980/nobelprisutdelningen But instead I looked with great anticipation at the Nobel Peace Prize:  http://www.svtplay.se/video/892981/fredsprisutdelningen-i-oslo . Barrosos and van Rompuys speeches can be read here:  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

I risk för fattigdom

SCBs nya siffror visar att var sjunde lever i risk för fattigdom. Var tredje ensamföräldrar lever i risk för fattigdom.  http://www.scb.se/Pages/PressRelease____344406.aspx

Gratisbussar!

Tänk om varje kommun startade gratisbussar! Kiruna gjorde så: http://www.vansterpartiet.se/gratisbussar-i-kiruna-blev-succe/ Fler skulle välja bort bilen. Naturen skulle må bättre, liksom vi människor... I Stockholm är det extrema köer under rusningstid. Det skulle vi kunna förebygga genom fler flexibla arbetstider. Och förstås mer möjlighet till att jobba hemma.

European Platform

På onsdag till fredag genomförs andra konferensen i European Platform against Poverty and Social Exclusion, i Bryssel. Socialdepartementet har utsett två representanter från intresseorganisationerna, där jag är en. Konferensen ska bli oerhört intressant och jag är väldigt glad som får åka. Jag kommer förstås återkomma om detta event!

Drop-outs och könsgap

Framtidskommissionens Åsa Löfström konstaterar i sin rapport att det är främst killar som är drop-outs. Intressant nog hävdar hon att det inte beror på "feminisering av skolan", något en del gärna lyfter fram. Istället menar hon att det tycks bero på könsrollsuppfattning. Tjejer ser sig som inte fullt så duktiga, och pluggar därför hårdare. Killar tror de är mer duktiga än de är, och pluggar inte. Vi behöver förstås bygga upp en genusmedvetenhet redan hos förskolepersonal och barnmorskor, och förstås bland småbarnsföräldrar, som utgår från ett jämställt föräldraskap. Läs mer om  rapporten  här.

Makalösa Föräldrar på konferens om fattigdom

Jag har utsetts som en representant, från Brukardelegationen, att närvara vid konferensen Second Convention of the European Platform against Poverty and Social Exclusion, som genomförs 5-7 december i Bryssel. Det känns enormt roligt, då det är en viktig mötesplats för att diskutera bl.a. Europa 2020!

Ministerhearing

Bild
En stor grupp modiga barn ställde kluriga frågor till beslutsfattare, under ministerhearingen iförrgår. Jag är djupt imponerad över hur smarta barnen är! Och hur snabbt de märker att de egentligen inte fått svar alls! Läs mer på  http://barnkonventionen.se/ Lilla Aktuellt och Sveriges Radio var också där, under förmiddagens förberedelse:

Något motsatt info?

Får varje dag info från SCB och detta var vad som kom en dag, vet inte vilken nyhet jag ska lägga mest fokus på: Nytt från SCB idag Arbetslösheten ökade under tredje kvartalet Under det tredje kvartalet 2012 uppgick antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år till 4 753 000. Det är en ökning med 30 000 sysselsatta varav 19 000 var kvinnor. Antalet sysselsatta ökade bland utrikes födda med 24 000 personer. Arbetslösheten ökade med 0,4 procentenheter till 7,2 procent. Männens arbetslöshet var 7,4 procent, en ökning med 0,5 procentenheter och kvinnornas arbetslöshet uppgick till 7,0 procent. Sjuka utanför arbetskraften minskade med 19 000 personer till 331 000. Läs mer Andelen personer i arbete har ökat Under perioden andra kvartalet 2005 till andra kvartalet 2012 minskade andelen personer i åldersgruppen 20-64 år som inte var i arbete med 2,7 procentenheter, från 30,8 procent till 28,1 procent. Det var främst personer utanför arbetskraften och de sysselsatta sjukfrånvarande s

Föreläsning i Skövde

Skövde kommun arrangerar en utbildningsdag om jämställdhet i mödravården, där jag ska prata om föräldrars perspektiv. Kallelse Utbildningsdag Skaraborg 121122

Barnhearing

Nätverket för Barnkonventionen, som Makalösa Föräldrar är medlem i, arrangerar i år igen en barnhearing, där barn frågar ut ministrar. 20 november kommer tre flickor som representanter för Sveriges Makalösa Föräldrar att ställa svåra frågor om politikers beslut. Läs mer här:  http://barnkonventionen.se/

Kämpa mot fattigdom!

Bild
The European Anti-Poverty Network : Vi kämpar för ett Socialt Europa, fritt från fattigdom! EAPN FLASH - 2012-10-17 Kära Vänner, Du kan hjälpa till i arbetet mot fattigdom och social utestängning i Europa. På endast 30 sekunder så kan du underteckna vår namninsamling EU pengar till fattigdomsbekämpning nu! På 3 minuter så kan du få veta mer genom att titta på denna video! För mer information, se EAPN hemsida Vi behöver ditt stöd nu . Varje enskild individ som sluter upp, stärker våra krav. Var snäll och sprid detta e-mail till alla du känner! Vänligen, Sophia Lövgren

Makalösa har ny adress

Det var inte länge sedan vi flyttade (våren 2011) men vi har fått ett mycket attraktivt erbjudande om att flytta in i Föreningarnas Hus mitt i centrala Stockholm, och för oss är det så attraktivt att vi inte kan tacka nej till detta. Flytten går 9 november, så från det datum har vi följande postadress: Sveriges Makalösa Föräldrar Klara Södra Kyrkogata 20 111 52 Stockholm

Makalösa Föräldrar med i konferens i Örebro

Bild
Sveriges Kvinnolobby har bl.a. tagit hjälp av Makalösa Föräldrars organisationssekreterare Sandra Karlsson, när de sammanställt en rapport kring kvinnors rättigheter. Denna ska presenteras i Örebro 22/11, kl 15-18.30, och Sandra åker dit för att presentera sitt material (jämställdhet föräldrar). Så ni i Örebrotrakten, passa på! Det blir en händelserik dag!

Föräldraledighetsstudie

Socialdepartementet har nu gett Försäkringskassan i uppdrag att undersöka föräldraledigheten:  http://www.regeringen.se/sb/d/15804/a/203070 Vi har ju under detta år varit mycket aktiva i att sprida vårt häfte om jämställt föräldraskap, som vi hoppas och tror har fått viss effekt.  Delad föräldraledighet är bevisat bra för existerande relation mellan föräldrarna och för delad vårdnad vid ev separation.

Ärkebiskopens konferens i Uppsala

16-17 november arrangerar ärkebiskopen en konferens om barn och unga:  http://www.svenskakyrkan.se/abmote2012 Jag är inbjuden som paneldebattör, vilket gör mig mycket glad. Jag ser fram emot att få lyssna på många intressanta dialoger kring hur vi kan skapa bättre livsvillkor för vår viktigaste generation!

Ny adress

Från idag har Sveriges Makalösa Föräldrar adress: Klara Södra Kyrkogata 20, 11152 Stockholm

Makalösa nyhetsbrev

Vi vill utveckla vårt nyhetsbrev! Besvara några få frågor och vinn en bok! Gå hit:  https://sv.surveymonkey.com/s/nyhetsbrevet

Kämpa mot fattigdom!

Bild
The European Anti-Poverty Network : Vi kämpar för ett Socialt Europa, fritt från fattigdom! EAPN FLASH - 2012-10-17 Kära Vänner, Du kan hjälpa till i arbetet mot fattigdom och social utestängning i Europa. På endast 30 sekunder så kan du underteckna vår namninsamling EU pengar till fattigdomsbekämpning nu! På 3 minuter så kan du få veta mer genom att titta på denna video! För mer information, se EAPN hemsida Vi behöver ditt stöd nu . Varje enskild individ som sluter upp, stärker våra krav. Var snäll och sprid detta e-mail till alla du känner! Vänligen, Sophia Lövgren

Makalösas kansli flyttar

Det var inte länge sedan vi flyttade (våren 2011) men vi har fått ett mycket attraktivt erbjudande om att flytta in i Föreningarnas Hus mitt i centrala Stockholm, och för oss är det så attraktivt att vi inte kan tacka nej till detta. Flytten går 9 november, så från det datum har vi följande postadress: Sveriges Makalösa Föräldrar Klara Södra Kyrkogata 20 111 52 Stockholm

Föredrag i Örebro

13 november Barnfattigdom och mänsklöiga rättigheter. Ovan pdf-fil handlar om en temakväll om barnfattigdom som Sensus arrangerar i Örebro. Jag föreläser om barnfattigdom, och Örebro kommun ger en aktuell bild av situationen i kommunen. 

Enkät om ditt medlemskap

Hjälp Sveriges Makalösa Föräldrar att bli bättre och besvara vår enkät på 7 frågor om varför och hur du blev medlem. Enkäten finns här:  https://www.surveymonkey.com/s/makalosastart Då kan du vara med i utlottningen av en bok.

Makalösa tidning

Ni har väl sett att nya numret är ute? Det finns  här . Många har redan hört av sig angående reportaget om Erini från Grekland.

Konferens om civilsamhället

Sektor 3 m.fl. arrangerar 6-7 november en högaktuell konferens om  civilsamhället . 9 av 10 svenska socialchefer menar i en färsk undersökning att de är beroende av ideella krafter och frivilligorganisationer, för att klara sitt grundläggande uppdrag framöver. Vilken roll privata, icke-vinstdrivande verksamheter ska ha i den lokala välfärden är en het fråga av många skäl just nu. Hur ska beslutsfattare och tjänstemän inom det offentliga förhålla sig till detta? Hur kan vi fånga upp sociala innovationer utan att kväva dem? Vad kan samhället förvänta sig av föreningarna? Vad kan och vill de bidra med? Den 6-7 november möts forskare, beslutsfattare och praktiker för att söka svaren på bland annat dessa frågor. Två dagar, två perspektiv, två platser. 6/11 12-17 på Ersta Sköndal högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm. 7/11 9-15 på Tensta träff, Hagstråket 13, Spånga.

Läxhjälp på fritids eller hemma!

UNICEF kom i dagarna ut med en rapport om barn i socialt utanförskap, läs mer  här . De menar att en väg ut ur detta utanförskap bl.a. är avgiftsfri läxhjälp. Sveriges Makalösa Föräldrar har länge stridit i denna fråga, och ser det som naturligt att de barn som behöver det, ska kunna få en stunds läxhjälp på fritids. Det handlar inte om att ta över föräldrars ansvar, det handlar om att ta ansvar för att alla barn inte har samma möjligheter att klara av skolan på det sätt som behövs. Det är en fråga om rättvisa för barnen!

Makalösa diskuterar nordisk välfärdspolitik

Jag är inbjuden till Helsingfors 30/10 för att diskutera  nordisk välfärdspolitik . Det ska bli riktigt roligt! Välkommen till en debatt där  nordiska ministrar förklarar respektive lands vägval och vilka konsekvenser det får för föräldrars ställning på arbetsmarknaden. Experter, aktörer inom området och intresseorganisationer kommer också att vara på plats. Tid:  30 oktober, 2012 kl. 12-14 Vi bjuder på lunchbuffé då det också finns tid att träffa politiker och sakkunniga. Plats:  Finska riksdagen, Helsingfors (Mannerheimvägen 30, rum Laki-Pykälä-Momentti) Moderator: Heidi Finnilä , Samhällsredaktör och programledare för det nya finländska debatt programmet OBS debatt Övriga inbjudna: Sophia Löfgren , ordförande för föreningen Makalösa föräldrar Juhana Vartiainen , tidigare chef vid svenska konjunkturinstitutet, nu överdirektör för VATT Minna Salmi , forskningsledare, Institutet för hälsa och välfärd, THL Elisabeth Rusdal , forbundsleder Norges Kvinne- og familieforbund An

EAPN rekommendationer

Vad gör EU och medlemsländerna i arbetet mot fattigdom och social utestängning? EAPN recommendations

Konferens om civilsamhället

Sektor 3 m.fl. arrangerar 6-7 november en högaktuell konferens om  civilsamhället . 9 av 10 svenska socialchefer menar i en färsk undersökning att de är beroende av ideella krafter och frivilligorganisationer, för att klara sitt grundläggande uppdrag framöver. Vilken roll privata, icke-vinstdrivande verksamheter ska ha i den lokala välfärden är en het fråga av många skäl just nu. Hur ska beslutsfattare och tjänstemän inom det offentliga förhålla sig till detta? Hur kan vi fånga upp sociala innovationer utan att kväva dem? Vad kan samhället förvänta sig av föreningarna? Vad kan och vill de bidra med? Den 6-7 november möts forskare, beslutsfattare och praktiker för att söka svaren på bland annat dessa frågor. Två dagar, två perspektiv, två platser. 6/11 12-17 på Ersta Sköndal högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm. 7/11 9-15 på Tensta träff, Hagstråket 13, Spånga.

Makalösa Föräldrar i PLUS

Makalösa Föräldrar är med i PLUS och pratar om hur ensamstående föräldrar kan ta hjälp av varandra:  SVT Play

EU money for poverty reduction!

PRESS RELEASE EUROPEAN ANTI-POVERTY NETWORK ■ RESEAU EUROPEEN DES ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION SOCIALE SQUARE DE MEEUS, 18 – 1050 BRUXELLES ■TEL : 0032 2 226 58 50 –   FAX : 0032 2 226 58 69 13 September 2012 EAPN challenges National Governments to come clean about whether they back EU money for poverty reduction Brussels , 13 September – Social NGOs and the European Parliament are strongly backing the Commission’s proposal for increased funding for fighting poverty and promoting social inclusion.   However National Governments seem ready to reject this proposal. EAPN coordinating the EU Money for Poverty Reduction NOW !’ campaign has written to the Ambassadors of the Member States to ask them to be transparent on the position taken by their country in this negotiation and to back the position of the European Parliament. MEP Elisabeth-Chartier , Rapporteur on the Regulation for the next round of the European Social Fund (ESF) has signal

Makalösa diskuterar nordisk välfärdspolitik

Jag är inbjuden till Helsingfors 30/10 för att diskutera  nordisk välfärdspolitik . Det ska bli riktigt roligt! Välkommen till en debatt där  nordiska ministrar förklarar respektive lands vägval och vilka konsekvenser det får för föräldrars ställning på arbetsmarknaden. Experter, aktörer inom området och intresseorganisationer kommer också att vara på plats. Tid:  30 oktober, 2012 kl. 12-14 Vi bjuder på lunchbuffé då det också finns tid att träffa politiker och sakkunniga. Plats:  Finska riksdagen, Helsingfors (Mannerheimvägen 30, rum Laki-Pykälä-Momentti) Moderator: Heidi Finnilä , Samhällsredaktör och programledare för det nya finländska debatt programmet OBS debatt Övriga inbjudna: Sophia Löfgren , ordförande för föreningen Makalösa föräldrar Juhana Vartiainen , tidigare chef vid svenska konjunkturinstitutet, nu överdirektör för VATT Minna Salmi , forskningsledare, Institutet för hälsa och välfärd, THL Elisabeth Rusdal , forbundsleder Norges Kvinne- og familieforbund An

Konferens i Bryssel

Hugh Frazer, European Network of Independent Experts on Social Inclusion, pratar om fattigdom i Europa och Europa 2020. EAPN 2012 Läs om konferensen  här

Konferens om civilsamhället

Sektor 3 m.fl. arrangerar 6-7 november en högaktuell konferens om  civilsamhället . 9 av 10 svenska socialchefer menar i en färsk undersökning att de är beroende av ideella krafter och frivilligorganisationer, för att klara sitt grundläggande uppdrag framöver. Vilken roll privata, icke-vinstdrivande verksamheter ska ha i den lokala välfärden är en het fråga av många skäl just nu. Hur ska beslutsfattare och tjänstemän inom det offentliga förhålla sig till detta? Hur kan vi fånga upp sociala innovationer utan att kväva dem? Vad kan samhället förvänta sig av föreningarna? Vad kan och vill de bidra med? Den 6-7 november möts forskare, beslutsfattare och praktiker för att söka svaren på bland annat dessa frågor. Två dagar, två perspektiv, två platser. 6/11 12-17 på Ersta Sköndal högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm. 7/11 9-15 på Tensta träff, Hagstråket 13, Spånga.

Seminarium om privatekonomi i Göteborg

Alla Göteborgare, hoppas ni har tid kl 13-16 på söndag. Då får ni nämligen värdefull möjlighet till kunskap, stöd, inspiration och dialog om en av de viktigaste sakerna efter en separation eller dylikt: ensamföräldrars privatekonomi! Läs mer här  http://privatekonomi.makalosa.org/

Personligheten och hjärnan

Intressant artikel igår om var i hjärnan personligheten sitter (SvD). Där tydliggörs de olika "lager" som egentligen finns i det som vi uppfattar ÄR en människa: - Känslotillståndet är en tillfällig känsla, ofta skapad av en kontext. - Sinnesstämning är hur du mår, kanske under en hel dag. - Karaktärsdrag är på det sätt andra beskriver dig, vilket också kan sägas vara del av personligheten. Och tills nu har forskare pratat om fem universella drag, där alla placerar sig någonstans: 1. extrovert, 2. känslomässigt stabil, 3. samvetsgrann, 4. öppen för det nya och 5. vänlig/samarbetsvillig. Men UNDER personligheten vet man nu också finns en människas emotionella stil; som utgör känslolivets minsta byggstenar och som påverkar hur vår personlighet (och alla de övriga ytligare lager) visar sig. Den emotionella stilen baseras på sex dimensioner, där vi alla placerar oss någonstans: 1. Återhämtning: snabb eller långsam? 2. Inställning till tillvaron: positiv eller neg

Konferens i Bryssel

Lieve Fransen, European Commission, pratar om fattigdom i Europa och Europa 2020. EAPN 2012 Läs om konferensen  här

Makalösa diskuterar nordisk välfärdspolitik

Jag är inbjuden till Helsingfors 30/10 för att diskutera  nordisk välfärdspolitik . Det ska bli riktigt roligt! Välkommen till en debatt där  nordiska ministrar förklarar respektive lands vägval och vilka konsekvenser det får för föräldrars ställning på arbetsmarknaden. Experter, aktörer inom området och intresseorganisationer kommer också att vara på plats. Tid:  30 oktober, 2012 kl. 12-14 Vi bjuder på lunchbuffé då det också finns tid att träffa politiker och sakkunniga. Plats:  Finska riksdagen, Helsingfors (Mannerheimvägen 30, rum Laki-Pykälä-Momentti) Moderator: Heidi Finnilä , Samhällsredaktör och programledare för det nya finländska debatt programmet OBS debatt Övriga inbjudna: Sophia Löfgren , ordförande för föreningen Makalösa föräldrar Juhana Vartiainen , tidigare chef vid svenska konjunkturinstitutet, nu överdirektör för VATT Minna Salmi , forskningsledare, Institutet för hälsa och välfärd, THL Elisabeth Rusdal , forbundsleder Norges Kvinne- og familieforbund An

Nattis måste få tid på sig

Här finns en tydlig text om hur det kan ta tid att få igång ett nattis:  http://www.sydsvenskan.se/malmo/succe-for-nattlig-forskola/ Ofta hör jag just kommunala representanter säga att det inte finns något stort behov i just deras kommun. Behovet finns helt säkert, men först behöver informationen nå alla föräldrar, och sedan behöver tanken få gro hur det går att skapa bättre kvalitet genom att använda sig av nattis och först därefter syns en trend.

EU Money for Poverty Reduction now

Nearly 1 in 4 persons is in or at risk of poverty and/or social exclusion.   Member States all committed to fighting poverty and social exclusion when they agreed the European Target on poverty reduction, i.e. lifting out 20 million people out of poverty by 2020.  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8h1wp-7rcJo