Inlägg

Visar inlägg från 2013

Blir du elak av pengar?

Ja... tyvärr...

Basic Income, a new human right

God makalös Fortsättning!

Enormt glad att vi kan ha de fina vinster vi har, till våra fina medlemmar! En lycklig medlem får presentcheck på 900kr och 20 st får varsin presentcheck på 300kr - alla hos H&M! Tävlingen för aktuella medlemmar avslutas idag. Men tävlingen för nya medlemmar fortsätter! Alla som betalar medlemsavgift nu, 200kr, har medlemskap 2014+2015 (dvs två år, istället för ett) och är dessutom med i tävling om 30 st presentcheckar på 200kr! www.makalosa.org

Jordens Vänner om TTIP

Läs senaste blogginlägg här eller nedan Känner du till demokratihotet TTIP? TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, också kallat TAFTA) är ett potentiellt handelsavtal mellan EU och USA som just nu förhandlas bakom stängda dörrar.Om det passeras blir det världshistoriens mest omfattande bilaterala frihandelsavtal. Under förevändningen att avtalet tar bort handelshinder, ökar investeringsmöjligheter och skapar jobb döljer sig en smutsig baksida som berörda politiker inte vill prata högt om.. En av paragraferna som förhandlas, Investor State Dispute Settlements (ISDS), är inget annat än ett allvarligt demokratihot som väntas göra storföretag överordnade nationella domstolar och ger dem rätten att stämma hela regeringar för utebliven vinst. Ett företag kan således stämma ett land om de anser att landets nationella lagstiftning rörande folkhälsa, miljö- och samhällsskydd, arbetsrätt med mera kommer i vägen för deras vinster. En sådan stämningsuppgörelse föresl

Want to be happy? Be grateful!

Politiken är för feg för pappamånader

ÅSA Petersen skriver: Sverige är fortfarande ett land där ditt kön avgör ditt värde. Kvinnor tjänar 14 procent mindre än män, i genomsnitt. Den siffran är beräknad på att både kvinnor och män jobbar heltid. Men var tredje kvinna jobbar deltid – medan bara var tionde man gör det. Om det tas med i beräkningen tjänar kvinnorna nästan 25 procent mindre än männen. Under ett helt arbetsliv motsvarar det drygt 3,6 miljoner kronor. Svenska kvinnor och män jobbar i genomsnitt lika mycket, åtta timmar per dag. Men medan männen arbetar på jobbet och får lön och pensionspoäng, så utför kvinnorna en stor del av sitt arbete obetalt i hemmet. En genomsnittlig kvinna arbetar 47 minuter mer per dag i hemmet än en genomsnittlig man. På ett år blir det sju veckor mer. Läs mer  http://www.dagensarena.se/opinion/politiken-ar-for-feg-for-pappamanader/

Föräldrapengen tar från de fattiga och ger till de rika

EKONOMISTAS skriver: Betald föräldraledighet kan motiveras på många sätt: barnen kan få mer tid med sina föräldrar vilket kan vara dem till gagn; kvinnors förankring på arbetsmarknaden kan stärkas när det blir billigare att kombinera föräldraskap med arbete; barnafödandet kan öka. Föräldrapengen är dock inte gratis och den påverkar även inkomstfördelningen. I en ambitiös  studie  ( gratisversion ) går de norska forskarna  Katrin Loken ,  Magne Mogstad  och  Kjell Salvanes  tillsammans med amerikanen Gordon Dahl  systematiskt igenom effekterna av den allt generösare norska föräldrapengen. Resultaten är både intressanta och provokativa. Läs mer  http://ekonomistas.se/2013/11/29/foraldrapengen-tar-fran-de-fattiga-och-ger-till-de-rika/#more-16950

Vem drabbas av fattigdom?

Are households with a lack of skills at greater risk of poverty? The most common type of family in poverty contains at least one working parent. This research considers ways to reduce poverty according to household circumstances and introduce measures to support working parents. It looks at the economic activity status and skill levels of households with different incomes. The research finds: o      In households without children, those in poverty are more likely to be workless, less likely to be in full-time work and more likely to have no qualifications. Families with children in poverty have a high concentration of either one or both parents out of work, and wider variation in skill levels, mainly due to mothers being out of work to care for children. o      The most common type of household with children in poverty is male breadwinner couples, where the man is working and the woman is looking after the children, or working part-time. o      The most common type of

Ett anständigt liv!

Vad skulle hända om ingångslönerna sänktes med 25 procent? Arena Idés rapport,  "Ett anständigt liv",  har räknat på konsekvenserna. Seminariet börjar med frukost 08.00 Release och samtal från 08.30 Inledning: Arena idés gästutredare; Shadé Jalali, presenterar  rapporten: Ett anständigt liv. Därefter samtal om rapporten med: Agneta Berge, LO Sophia Lövgren, Makalösa föräldrar Felix König, LSU Moderator: Lisa Pelling, utredningschef Arena idé

EU-Canada Trade Agreement: Civilsociety criticism

More than 100 organizations sign transatlantic statement opposing dangerous investor “rights” chapter in CETA 25 November 2013, Brussels, Ottawa and Quebec City  – As European and Canadian trade officials meet again in Brussels today to continue negotiating an investment protection chapter in the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), transatlantic civil society groups are demanding that this chapter be removed entirely as an affront to democracy, an attack on the independent judiciary, and a threat to climate change and our shared environment. The CETA “ will include a controversial and unnecessary investment protection chapter and investor-to-state dispute settlement process (ISDS) that a growing number of countries are rejecting for good reasons,” says the transatlantic statement, which is endorsed by more than 80 organizations in the European Union, Canada and Quebec. “These excessive corporate protections, built into thousands of investment treaties and free t

Politiskt val att utrota fattigdom

Ending Poverty is a Political Choice! EAPN releases its key messages to the 3 rd  Annual Convention  of the European Platform against Poverty and Social Exclusion, calling on the EU and Member States  to take concrete action to reach the agreed poverty target under Europe 2020, reviewed by a yearly Hearing with people experiencing poverty. Brussels, 27 November 2013 – EAPN is one of the key stakeholders participating in the 3 rd Annual Convention of the European Platform against Poverty and Social Exclusion, one of the Flagship initiatives of the Europe 2020 strategy, taking place these 26-27 November 2013 in Brussels. On that occasion, EAPN recalls that the EU and Member States not only failed to reduce poverty despite their commitment to it, but on the contrary, contributed to the rise in poverty and inequalities through macroeconomic priorities and governance focused on austerity. For EAPN, this Annual Convention must get back to basics: Talk about the realities and the role of

Utrota barnfattigdomen genom möjliggörande!

Över 25 miljoner barn och ungdomar i Europa lever ekonomiskt och socialt utsatta, dvs. i barnfattigdom. Vi vet redan att det finns oerhörda konsekvenser för barns utveckling, av att leva ekonomiskt och socialt utsatt, både vad gäller kognitiv och emotionell utveckling. Den stress som utsattheten medför för hela familjen, skapar mycket destruktiva konsekvenser för barnet, vad gäller möjligheten till en "normal" barndom. Detta är särskilt sant i Europa, där det trots allt finns en "normal levnadsnivå" för majoriteten av befolkningen. Europeiska kommissionen  har i sina försök att arbeta för att minska den negativa trenden satt som nya sociala indikatorer arbetet mot ungdomsarbetslöshet och fokus på inkomstklyftor mellan de rikaste och de fattigaste i varje land. En bra sak är att dessa siffror blir enklare att få tillgång till. Eurochild arbetar för att utveckla barns välmående, och utgå från att barn är jämlika deltagare, genom att göra dem till "ägare"

Miljörörelsen lämnar COP 19

Jordens Vänner m.fl. organisationer lämnar klimattoppmöteti protest, på grund av en upprörande passivitet från flera länders regeringar. Politisk vilja saknas. Tidsplan för ett nytt bindande avtal har t.ex. inte tagit något steg framåt. Mötet kännetecknades istället av lobbyister från bil- och kolindustrin. Fattiga länder , som drabbas värst av klimatkrisen, fick inte det fokus som behövs. Dessutom finns viktiga frågor kring jämställdhetspolitik och klimatfrågor att ta hänsyn till.

Ett anständigt liv!

Vad skulle hända om ingångslönerna sänktes med 25 procent? Arena Idés rapport,  "Ett anständigt liv",  har räknat på konsekvenserna. Seminariet börjar med frukost 08.00 Release och samtal från 08.30 Inledning: Arena idés gästutredare; Shadé Jalali, presenterar  rapporten: Ett anständigt liv. Därefter samtal om rapporten med: Agneta Berge, LO Sophia Lövgren, Makalösa föräldrar Felix König, LSU Moderator: Lisa Pelling, utredningschef Arena idé

Satsningar på socialminister Göran Hägglunds områden i budgetpropositionen för 2014

Ekonomisk familjepolitik Höjt bostadsbidrag Regeringen vill fortsätta stärka barnhushåll med låga inkomster. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2014 en höjning av bostadsbidraget, i form av särskilt bidrag för hemmavarande barn. Bostadsbidraget med det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs med 200 kronor till 1 500 kronor per månad för ett barn, med 250 kronor till 2 000 kronor per månad för två barn och med 300 kronor till 2 650 kronor per månad för tre eller fler barn. Satsningen innebär en förstärkning på 466 miljoner kronor och träder i kraft 1 januari 2014.

Satsningar i budgetpropositionen 2014 på Maria Larssons politikområden

Fritidspeng till barn i ekonomiskt utsatta hushåll Regeringen avsätter 122 miljoner kronor de kommande två åren till en fritidspeng på högst 3000 kronor om året till barn i årskurs fyra till nio i hushåll som är mottagare av ekonomiskt bistånd sedan sex månader. - Alla barn ska ges goda uppväxtvillkor. Nu kommer en riktad satsning till barn i ekonomisk utsatthet för att alla barn ska kunna utveckla talang och intressen, säger barn- och äldreminister Maria Larsson. Regeringens avsikt är att införa fritidspengen den 1 juli 2014. Utvecklat föräldrastöd Regeringen ska nästa låta Statens folkhälsoinstitut ta reda på hur familjecentraler skulle kunna spela en större roll för tillgängligheten till föräldrastöd. Inte minst för grupper som dag i mindre utsträckning nås av erbjudandet. Regeringen vill även i dialog med Sveriges kommuner och landsting komma överens om en satsning på att stärka stödet till tonårsföräldrar. Regeringens fortsatta arbete med ett utvecklat föräldrast

Vilka modeller för ledning passar civilsamhället?

Sverige har alltför okritiskt anammat globala managementmodeller för organisationsstyrning. I avhandlingen "Chef i en högpresterande kultur" visar  Päivi Riestola  att om inte styrmodellen passar organisationens identitet och de kulturer som finns, så kommer inte införandet att bli framgångsrikt. – Företagskulturen är inte något man ser till vardags, men den ger sig till känna när nya modeller och ledningssätt krockar med de värderingar som finns. Då sparkar den bakut. Det är dessutom vanligt med olika kulturer inom en och samma organisation. Managementmodellerna drivs ofta av ledningen och HR-avdelningen, men kanske stämmer dåligt för lagret eller säljavdelningen. Krocken kan medföra att övervakning, kontroll och detaljstyrning ökar, med konsekvensen  – Det är en märklig och oroväckande utveckling som skett. Vi har rört oss bort från en framgångsrik modell och alltför okritiskt tagit till oss globala managementmodeller. Ofta ger dessa sken av att passa bra i Sverige

Russell Brand!

Arthur Benjamin: The magic of Fibonacci numbers

The new debt vulnerabilities. 10 reasons why the debt crisis is not over

The new debt vulnerabilities. 10 reasons why the debt crisis is not over The report argues    that the debt crisis is far from over, and here are the ten reasons why: 1. Economic imbalances continue to boost external debt 2. Capital is moving around the globe in an uncontrolled way 3. Private debt is on the rise 4. Sovereign debt is higher than ever in some places 5. Sovereign debt is riskier than ever in other places 6. The time bombs that are contingent liabilities could detonate at any time 7. Tax evasion and avoidance, and aid cuts, are undermining public income 8. Debt limit policies are subject to political manipulation 9. Responsible financing standards are rarely followed 10. Effective debt workout mechanisms do not exist

Values of Europe

Tal Rosenbad 16 september 2013 Birgitta Ohlsson, EU-minister Values of Europe Check against delivery SLIDE INTRO Thank you Anna for serving as moderator tonight. Thank you to my amazing staff that makes this evening possible. Behind every hardworking minister there is a dedicated staff backing her or him up. Thank you, and welcome to all who are dedicating a Monday evening to engage in a discussion on Europe. A discussion that affects us all, but which unfortunately receives far too little attention in Swedish media. And of course a warm welcome to representatives from the different Embassies here. In February 2011, I gave my first major policy speech as Minister for EU Affairs. Yesterday a journalist asked me whether it was just a little bit "pretentious" to give a policy in Swedish politics. Personally, I think that more women need to have the guts to be pretentious in politics. But it does admittedly feel ceremonious, luxurious, and above all very humbling to, as a

Utsatthet för brott

Ensamstående föräldrar är en extra utsatt grupp för brott, enligt  BRÅ . De skriver: Ensamstående föräldrar är också en grupp med hög utsatthet, och här noteras en särskilt hög utsatthet för trakasserier (6 %). Hur många gånger man utsätts för brott under ett år är också mycket ojämnt fördelat i befolkningen. Medan majoriteten av dem som utsätts för brott uppger att det skedde vid ett enstaka tillfälle, rapporterar en liten del av befolkningen hög upprepad utsatthet. När det gäller utsatthet för misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri och trakasserier under 2012 var det ungefär 1 procent av befolkningen som utsattes för över hälften av händelserna.

Höj underhållsstödet!

Katalys  (och Vänsterpartiet i sitt budgetförslag) tycker att underhållsstödet ska höjas till ca 2500kr! = Utrota barnfattigdomen! Katalys skriver: Under 1900-talet förvandlades Sverige.  Vi gick från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av de rikaste. Sociala rörelser genomdrev omvälvande förändringar, med den offentliga sektorn som verktyg. I utbyte mot allas deltagande i arbetskraften och en relativt hög beskattning åtog sig det offentliga ett stort ansvar för utbildning, vård, omsorg, för sysselsättning och för ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, sjukdom, ålderdom och föräldraskap. Effekterna blev dramatiska. Den stigande sociala och ekonomiska jämlikheten ökade kraftigt medborgarnas frihet och delaktighet i samhällslivet. Utvecklingen bars upp av en stor folkmajoritet och präglades av en stark framtidstro. Det kan vara frestande att stanna vid slutsatsen att det kommer att vara så för alltid. Att gamla framsteg är oåterkalleliga. Att samhället allti

Utrota barnfattigdomen genom möjliggörande!

Över 25 miljoner barn och ungdomar i Europa lever ekonomiskt och socialt utsatta, dvs. i barnfattigdom. Vi vet redan att det finns oerhörda konsekvenser för barns utveckling, av att leva ekonomiskt och socialt utsatt, både vad gäller kognitiv och emotionell utveckling. Den stress som utsattheten medför för hela familjen, skapar mycket destruktiva konsekvenser för barnet, vad gäller möjligheten till en "normal" barndom. Detta är särskilt sant i Europa, där det trots allt finns en "normal levnadsnivå" för majoriteten av befolkningen. Europeiska kommissionen  har i sina försök att arbeta för att minska den negativa trenden satt som nya sociala indikatorer arbetet mot ungdomsarbetslöshet och fokus på inkomstklyftor mellan de rikaste och de fattigaste i varje land. En bra sak är att dessa siffror blir enklare att få tillgång till. Eurochild arbetar för att utveckla barns välmående, och utgå från att barn är jämlika deltagare, genom att göra dem till "ägare"

Regeringen presenterar tre rapporter om kvinnors sjukfrånvaro

5/11 presenterade regeringen tre rapporter om kvinnors sjukfrånvaro skrivna av Försäkringskassan, Karolinska Institutet och organisationskonsulten Heléne Thomsson. Rapporterna visar bland annat att orsakerna till kvinnors höga sjukfrånvaro är komplicerad och att risken för sjukskrivning bland mammor ökar framför allt efter andra barnet. För att förstå sjukfrånvaro är det viktigt att se till jämställdhetsproblematiken och könsdiskrimineringen som finns i samhället. Det förekommer självfallet många positivt uppbyggliga situationer, men även situationer som präglas av diskriminering och förtryck. Läs mer .