Satsningar på socialminister Göran Hägglunds områden i budgetpropositionen för 2014

Ekonomisk familjepolitik

Höjt bostadsbidrag

Regeringen vill fortsätta stärka barnhushåll med låga inkomster. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2014 en höjning av bostadsbidraget, i form av särskilt bidrag för hemmavarande barn.
Bostadsbidraget med det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs med 200 kronor till 1 500 kronor per månad för ett barn, med 250 kronor till 2 000 kronor per månad för två barn och med 300 kronor till 2 650 kronor per månad för tre eller fler barn. Satsningen innebär en förstärkning på 466 miljoner kronor och träder i kraft 1 januari 2014.

Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum