Extra årsmöte

Extra årsmöte, söndagen 24 november 2013

kl 13-15, Klara Södra Kyrkogata 20
Sveriges Makalösa Föräldrar behöver utlysa ett extra årsmöte, söndagen 24 november, kl 13-15.
Det extra årsmötet utlyses för att lösa mindre problem. Det handlar alltså inte om någon större beslutsfråga, som t.ex. organisationsförändringen. Det handlar i sin helhet om tre punkter:
  1. Två ersättare till styrelsen, på fyllnadsval, fram till ordinarie årsmöte i april.
  2. Ändring av stadgetexten vad gäller antalet ledamöter i styrelsen.
  3. Byte av revisor.

Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum