Jämställdhetsrådets möte

Jämställdhetsrådet hade möte idag och vi fick bl.a. veta att det nästa år kommer att jämföras ett jämställdhetsintegrationsprojekt i 18 st. myndigheter, kallat JIM.
Vi pratade också lite kort om Carin Götblads arbete som samordnare i att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Uppdraget avslutas juni 2014.
Gertrud Åström fick som sista punkt berätta lite kort om Nordiskt Forum 2014. Hoppas ni alla kommer dit!
"Huvudnumret" var utredare Svend Dahl och hans utredning om män och jämställdhet. Det handlar om att beskriva och analysera mäns förhållande till jämställdhet; sprida kunskap och uppmuntra till dialog.


Fortfarande tas alltför lite av föräldraledigheten ut av pappor, knappt 10 procent om vi ser till barn under 2 år.
Just icke-delad föräldraledighet påverkar i princip allt i livet, efter den tiden!

Kanske lite enkelt att formulera det som om kvinnor "vill släppa" föräldraledigheten (klumpig & onödig kommentar, tycker jag)? Så är det säkert, i en hel del fall, men naturligtvis påverkar också familj, vänner, BVC-/MVC-personal, mannens & kvinnans jobb osv. osv.
Hur få män att förstå att de kan vinna av jämställdhet?

Ja, det är naturligtvis en svår fråga... därav svårigheten att öka jämställdheten.

Svend Dahl konstaterade själv att det kanske inte var så mycket fråga om "bättre utgångsläge i värdnadstvister" (en rätt klumpig kommentar, det också), utan fråga om ren fakta... hur många dagar har tagits ut av endera förälder osv. Numera vet vi av forskning att det är det som avgör i hög grad.
Däremot är det ju helt sant att många förlorar på jämställdhet, och att det därför finns krafter mot ökad jämställdhet:


"det finns krafter för och krafter emot ökad jämställdhet"
Män är stora förlorare av dagens situation, både som förövare och som offer:


Utredningen Män och Jämställdhet finner du här.

Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum