Satsningar i budgetpropositionen 2014 på Maria Larssons politikområden

Fritidspeng till barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Regeringen avsätter 122 miljoner kronor de kommande två åren till en fritidspeng på högst 3000 kronor om året till barn i årskurs fyra till nio i hushåll som är mottagare av ekonomiskt bistånd sedan sex månader.
- Alla barn ska ges goda uppväxtvillkor. Nu kommer en riktad satsning till barn i ekonomisk utsatthet för att alla barn ska kunna utveckla talang och intressen, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.
Regeringens avsikt är att införa fritidspengen den 1 juli 2014.

Utvecklat föräldrastöd

Regeringen ska nästa låta Statens folkhälsoinstitut ta reda på hur familjecentraler skulle kunna spela en större roll för tillgängligheten till föräldrastöd. Inte minst för grupper som dag i mindre utsträckning nås av erbjudandet. Regeringen vill även i dialog med Sveriges kommuner och landsting komma överens om en satsning på att stärka stödet till tonårsföräldrar.
Regeringens fortsatta arbete med ett utvecklat föräldrastöd innebär totalt 38,6 miljoner fram till 2017. 

- Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. Forskningen visar också att det är just familjen och föräldrarna som har störst betydelse för att ge barnen ett gott liv. Det gäller barnens fysiska och psykiska hälsa, sociala kompetens, hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. En satsad krona på föräldrastöd ger två kronor tillbaka visar utvärderingen, säger Maria Larsson.

Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum