Utrota barnfattigdomen genom möjliggörande!

Över 25 miljoner barn och ungdomar i Europa lever ekonomiskt och socialt utsatta, dvs. i barnfattigdom. Vi vet redan att det finns oerhörda konsekvenser för barns utveckling, av att leva ekonomiskt och socialt utsatt, både vad gäller kognitiv och emotionell utveckling. Den stress som utsattheten medför för hela familjen, skapar mycket destruktiva konsekvenser för barnet, vad gäller möjligheten till en "normal" barndom. Detta är särskilt sant i Europa, där det trots allt finns en "normal levnadsnivå" för majoriteten av befolkningen.

Europeiska kommissionen har i sina försök att arbeta för att minska den negativa trenden satt som nya sociala indikatorer arbetet mot ungdomsarbetslöshet och fokus på inkomstklyftor mellan de rikaste och de fattigaste i varje land. En bra sak är att dessa siffror blir enklare att få tillgång till.

Eurochild arbetar för att utveckla barns välmående, och utgå från att barn är jämlika deltagare, genom att göra dem till "ägare" av sin egen livssituation. Learning for Wellbeing syftar till att se varje barns egenskaper och styrkor, för att möjliggöra det barnets unika utveckling. Jag tror det kan bli en god kraft i arbetet mot destruktiva effekter av ekonomisk och social utsatthet.

Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum