Inlägg

Visar inlägg från maj, 2013

Kvinnor och krisen

Bild
Leder regeringens investeringar till en jämställd framtid? Det frågar sig Svensk Kvinnolobby i dagens seminarium. I deras nytryckta bok läser jag: Politiken är mansdominerad. Nationalekonomin utgår från en maskulint kodad fantasi som säger att individen är autonom och det obetalda arbetet inte värdeskapande. Krisen i Europa har förvärrar situationen för kvinnor och män. Ekonomin måste genomföras enligt andra principer, och utgå från en större medvetenhet. Det handlar inte bara om att t ex skola, äldreomsorg och barnomsorg drivs med vinstkrav utan det handlar också om t ex transportsektorn mm tillåts ohämmade kostnadsökningar. Nyfiken på seminariet? Kolla #kvinnokris

Besök från Macao

Bild
Igår fick Makalösa Föräldrar besök av ett 25-tal deltagare från Consultive Commission of Women's Affair of Macao. Syftet var att berätta om vår ensamföräldraorganisation, vilket jag, organisationsutvecklare Karin Edman och riksstyrelseledamot Nina Gustafsson gjorde. Delegationen visade stort intresse. Stort tack Dynamo (fd Fenix Söder) och Frälsningsarmén Södermannagatan för hjälp med fika och lokal!

Förlovning som lösning på brott i nära relationer?

Organisationen Tryggare Sverige skriver om polisens hänvisning (när det gäller våld i nära relationer) till bl a en organisation som pratar om att förlovning kan vara en lösning. Att föreslå något sådant är att upprepa de kränkningar och övergrepp som brottsoffer av våld i nära relationer fått utstå och att helt bortse från den djupa problematik som finns när en förövare väljer att hota och slå en närstående. Skamligt! http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stiftelsen-tryggare-sverige/pressrelease/view/foerlovning-som-loesning-paa-brott-i-naera-relationer-870571?utm_source=digest&utm_medium=email&utm_campaign=Subscription&utm_content=

Spännande vår-events

Förutom paneldebatten  Normkritisk storstädning av familjepolitiken , som tar plats 1 juni i Göteborg, där Makalösa Föräldrar representeras av mig, vill jag även tipsa som följande event: Seminarium  Barnkonventionen som lag? , måndag 10 juni 13-16. Seminarium  Föräldraskap och separationer , tisdag 11 juni 15-17.

Start av nytt nätverk

Imorgon kväll startar Eskilstuna Makalösa Föräldrar och de ska vi förstås säga välkomna till! Karin Edman ger ett introducerande föredrag och Sensus står för lokal.

En GLAD sommar och en GOD jul åt alla!

Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation för ensamstående föräldrar och deras barn. Det innebär att vi rätt ofta möter medlemmar som befinner sig i ekonomisk och social utsatthet. För att vi ska kunna hjälpa dessa barnfamiljer än mer effektivt, har vi sökt och fått 90-konto. Med DIN hjälp, kan vi härmed ta emot ändamålsspecifika ansökningar från ensamstående föräldrar som önskar stöd till att ge en GLAD sommar eller en GOD jul till sina barn. Inga gåvor är för små! Vårt kontonummer är: 90 03 15-3. Föredrar du att betala till bankgiro-nummer, är det 900-3153. Det går att läsa mer  här . Ansökningsblankett finns att hämta hem  här . Vi har under år 2013 och framåt som syfte att stärka denna del av vår verksamhet, för att genom offentlig insamling för humanitärt och välgörande ändamål kunna erbjuda stöd till ensamstående föräldrar och deras barn. Denna insamling är planerad att ske genom penninginsamling, kläd- och annan lösöresinsamling och försäljning av varor och tj

Könsmaktsordningen av idag

En ny avhandling har publicerats av Lena Gunnarsson (Örebro universitet) om könsmaktsstrukturer som genomsyrar kärleksrelationer. Lena menar att kvinnor (biologiskt? kulturellt?) ger mer kärlek, omsorg och bekräftelse, som ger män ett övertag eftersom de inte ger i samma grad. Lösningen är att få kvinnor att främst fokusera sig själv och andra kvinnor. Då blir kvinnor starkare och män lär sig att ge bekräftelse om de själva vill ha bekräftelse. Tankar? Läs mer här  http://t.co/fyyJEa1on5

Ny metod vid vårdnadstvister

Bild
Konflikt och försoning är en ny metod som fokuserar barnet i vårdnadstvister. Om föräldrar efter en separation inte kan komma överens om vårdnaden om barnen, barnens boende eller umgänget är det domstolen som bestämmer. Rättegången medför ofta en ökad konfliktnivå mellan parterna och barnens behov kommer i skymundan. Inte så sällan är föräldrarna missnöjda med domen och återkommer med nya stämningar och anmälningar till sociala myndigheter om brister i den andra förälderns omsorg.

Debattartikel i Dagens Arena

Här finns den senaste debattartikeln, med fokus på Internationella Familjedagen:  http://www.dagensarena.se/opinion/internationella-familjedagen-en-dag-for-alla-familjer/

Internationella Familjedagen

Idag firar vi Internationella Familjedagen. Frågan är för vilka familjer vi firar? Regnbågsfamiljer, heltidsensamföräldrar, polyfamiljer m.fl. får fortfarande kämpa mot en stelbent familjelagstiftning. Kommuner har fortfarande svårt att anpassa sin viktiga service, så att den passar i skolor, fritids och förskolor. Fortfarande saknas också en generell kunskap bland personal kring ensamföräldrabehov, vårdnadstvister m fl.  Lördagen 1/6 diskuterar Makalösa Föräldrar med bl a RFSL, RFSU, Poly och Erik Mägi på West Pride Göteborg om en normkritisk storstädning av familjepolitiken, kl 11.30-12.45. Kom och lyssna! Läs mer här  http://sophia.makalosa.org/nyheter/west-pride-goteborg/

Feministiskt Forum

Bild
Lördagens event var riktigt lyckad! Rummet var fullsatt och förväntningarna var höga, med en panel bestående av Gertrud Åström (Sveriges Kvinnolobby), Tomas Wetterberg (Män för Jämställdhet), Ingvild Segesam (Haro) samt Sophia Lövgren (Sveriges Makalösa Föräldrar). Olga Persson (Sveriges Kvinno- och Tjejjourer) var moderator. Ämnet var jämställt föräldraskap och praktisk feminism, med konkret exempel om en kvinna t.ex. måste korta ner på sin amning, för att kunna dela föräldraledigheten rakt av. Just denna fråga besvarades väldigt tydligt av Gertrud Åström, som klargjorde att amningstiden aldrig varit ett problem, eftersom den tiden på gott och ont (trots lång föräldraledighet) bara blir kortare och kortare. Debattörerna var ibland inte helt överens i grundläggande frågor, och det märktes att publiken gärna hade velat vara med mer och diskutera. Särskilt tydligt var det naturligtvis när det gällde Haros åsikter vad gäller föräldraledighet, där organisationen menar att barn

En förlorad generation?

Mer än var tionde ungdom tycker att livet känns meningslöst. Och antalet NEETS (ungdomar som varken jobbar eller studerar) uppgår nu till 77,000. Och mer än hälften av alla tonåringar 14-16 år tycker vuxna dricker mer än vad de borde göra. Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har! De måste få känna att vi tror på dem och att vi prioriterar dem. Vi förstör för oss själva, när vi låter en generation växa upp utan framtidstro. Det är trots allt de som ska axla ansvaret för vårt samhälle - och för oss, när vi är gamla... Och ändå saknas politisk vilja. Jag röstar på det parti som har tydligast fokus och prioritet på skola, utbildning och jobb till våra ungdomar! Läs mer http://iq.se/content/press/pressmeddelanden.aspx?id=862660 http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.306228a513d6386d3d85b1e/Unga_på_och_utanför_arbm_Rapport_2013-05-07.pdf http://mb.cision.com/Public/608/9411388/86e78dad607a2611.pdf

Ett första steg i rätt riktning: banker är för alla!

Europeiska Kommissionen har nu utarbetat ett förslag om bankkonto för alla i EU. Bland annat så innebär det att banker inte ska kunna vägra en person att öppna ett bankkonto pga personens bostadsadress och att banken måste kostnadsfritt erbjuda skriftligt skäl till vägran. Förslaget har dock mycket kvar att önska, fortfarande kan t ex hemlösa människor nekas ett bankkonto. Rätten till ett bankkonto är viktig. Att inte t ex kunna förvara pengar tryggt eller kunna få en lön utbetald på ett säkert sätt innebär naturligtvis en extra utsatthet. Läs mer här  http://www.socialplatform.org/News.asp?news=32453

Feministiskt Forum 11 maj

Sveriges Makalösa Föräldrar deltar i år i Feministiskt Forum 11 maj, i ABF-huset i Stockholm. Tid: 14.15-15.30 Sal: Per Albin Rubrik: Måste jag sluta amma bara för att kunna dela föräldraledigheten? Beskrivning: Praktisk feminism i form av delad föräldraledighet är inte alltid så enkel att genomföra. Trots en del goda tips från olika nätverk och informationsmaterial, finns det fortfarande många föräldrar som av olika anledningar tycker det är svårt att planera så att det blir bäst för alla. Det hjälper inte heller med ”tyckanden” från familj, släkt, vårdpersonal och vänner. Denna paneldebatt kanske inte har svar på alla frågor, men vi utlovar en spännande diskussion! Medverkande:Sophia Lövgren (generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar), Gertrud Åström (ordförande, Sveriges Kvinnolobby), Tomas Wetterberg (ordförande, Män för Jämställdhet),  My Malmström Sobelius (styrelseledamot i  FoFF Stockholm) samt Ingvild Segerstam (Haro). Arrangör: Sveriges Makalösa Föräldrar

Femiforum

Snart är det 11 maj och dags för Feministiskt forum, ABF-huset! Programmet har kommit ut och förväntningarna är höga! Inte minst med tanke på att Makalösa Föräldrar arrangerar en debatt 14.15-15.00 (sal Per-Albin). Deltagare är förutom jag Gertrud Åström, Sveriges Kvinnolobby, Tomas Wetterberg, Män för Jämställdhet, My Malmström Sobelius, FoFF Stockholm och Ingvild Segersam, Haro. Moderator är Olga Persson, SKR. Varmt välkomna allihop!

Efficiency versus meaning

What is more important, in our knowledge economy: efficiency (Adam Smith) or meaning (Karl Marx)?