Inlägg

Visar inlägg från november, 2012

Drop-outs och könsgap

Framtidskommissionens Åsa Löfström konstaterar i sin rapport att det är främst killar som är drop-outs. Intressant nog hävdar hon att det inte beror på "feminisering av skolan", något en del gärna lyfter fram. Istället menar hon att det tycks bero på könsrollsuppfattning. Tjejer ser sig som inte fullt så duktiga, och pluggar därför hårdare. Killar tror de är mer duktiga än de är, och pluggar inte. Vi behöver förstås bygga upp en genusmedvetenhet redan hos förskolepersonal och barnmorskor, och förstås bland småbarnsföräldrar, som utgår från ett jämställt föräldraskap. Läs mer om  rapporten  här.

Makalösa Föräldrar på konferens om fattigdom

Jag har utsetts som en representant, från Brukardelegationen, att närvara vid konferensen Second Convention of the European Platform against Poverty and Social Exclusion, som genomförs 5-7 december i Bryssel. Det känns enormt roligt, då det är en viktig mötesplats för att diskutera bl.a. Europa 2020!

Ministerhearing

Bild
En stor grupp modiga barn ställde kluriga frågor till beslutsfattare, under ministerhearingen iförrgår. Jag är djupt imponerad över hur smarta barnen är! Och hur snabbt de märker att de egentligen inte fått svar alls! Läs mer på  http://barnkonventionen.se/ Lilla Aktuellt och Sveriges Radio var också där, under förmiddagens förberedelse:

Något motsatt info?

Får varje dag info från SCB och detta var vad som kom en dag, vet inte vilken nyhet jag ska lägga mest fokus på: Nytt från SCB idag Arbetslösheten ökade under tredje kvartalet Under det tredje kvartalet 2012 uppgick antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år till 4 753 000. Det är en ökning med 30 000 sysselsatta varav 19 000 var kvinnor. Antalet sysselsatta ökade bland utrikes födda med 24 000 personer. Arbetslösheten ökade med 0,4 procentenheter till 7,2 procent. Männens arbetslöshet var 7,4 procent, en ökning med 0,5 procentenheter och kvinnornas arbetslöshet uppgick till 7,0 procent. Sjuka utanför arbetskraften minskade med 19 000 personer till 331 000. Läs mer Andelen personer i arbete har ökat Under perioden andra kvartalet 2005 till andra kvartalet 2012 minskade andelen personer i åldersgruppen 20-64 år som inte var i arbete med 2,7 procentenheter, från 30,8 procent till 28,1 procent. Det var främst personer utanför arbetskraften och de sysselsatta sjukfrånvarande s

Föreläsning i Skövde

Skövde kommun arrangerar en utbildningsdag om jämställdhet i mödravården, där jag ska prata om föräldrars perspektiv. Kallelse Utbildningsdag Skaraborg 121122

Barnhearing

Nätverket för Barnkonventionen, som Makalösa Föräldrar är medlem i, arrangerar i år igen en barnhearing, där barn frågar ut ministrar. 20 november kommer tre flickor som representanter för Sveriges Makalösa Föräldrar att ställa svåra frågor om politikers beslut. Läs mer här:  http://barnkonventionen.se/

Kämpa mot fattigdom!

Bild
The European Anti-Poverty Network : Vi kämpar för ett Socialt Europa, fritt från fattigdom! EAPN FLASH - 2012-10-17 Kära Vänner, Du kan hjälpa till i arbetet mot fattigdom och social utestängning i Europa. På endast 30 sekunder så kan du underteckna vår namninsamling EU pengar till fattigdomsbekämpning nu! På 3 minuter så kan du få veta mer genom att titta på denna video! För mer information, se EAPN hemsida Vi behöver ditt stöd nu . Varje enskild individ som sluter upp, stärker våra krav. Var snäll och sprid detta e-mail till alla du känner! Vänligen, Sophia Lövgren

Makalösa har ny adress

Det var inte länge sedan vi flyttade (våren 2011) men vi har fått ett mycket attraktivt erbjudande om att flytta in i Föreningarnas Hus mitt i centrala Stockholm, och för oss är det så attraktivt att vi inte kan tacka nej till detta. Flytten går 9 november, så från det datum har vi följande postadress: Sveriges Makalösa Föräldrar Klara Södra Kyrkogata 20 111 52 Stockholm

Makalösa Föräldrar med i konferens i Örebro

Bild
Sveriges Kvinnolobby har bl.a. tagit hjälp av Makalösa Föräldrars organisationssekreterare Sandra Karlsson, när de sammanställt en rapport kring kvinnors rättigheter. Denna ska presenteras i Örebro 22/11, kl 15-18.30, och Sandra åker dit för att presentera sitt material (jämställdhet föräldrar). Så ni i Örebrotrakten, passa på! Det blir en händelserik dag!

Föräldraledighetsstudie

Socialdepartementet har nu gett Försäkringskassan i uppdrag att undersöka föräldraledigheten:  http://www.regeringen.se/sb/d/15804/a/203070 Vi har ju under detta år varit mycket aktiva i att sprida vårt häfte om jämställt föräldraskap, som vi hoppas och tror har fått viss effekt.  Delad föräldraledighet är bevisat bra för existerande relation mellan föräldrarna och för delad vårdnad vid ev separation.

Ärkebiskopens konferens i Uppsala

16-17 november arrangerar ärkebiskopen en konferens om barn och unga:  http://www.svenskakyrkan.se/abmote2012 Jag är inbjuden som paneldebattör, vilket gör mig mycket glad. Jag ser fram emot att få lyssna på många intressanta dialoger kring hur vi kan skapa bättre livsvillkor för vår viktigaste generation!

Ny adress

Från idag har Sveriges Makalösa Föräldrar adress: Klara Södra Kyrkogata 20, 11152 Stockholm

Makalösa nyhetsbrev

Vi vill utveckla vårt nyhetsbrev! Besvara några få frågor och vinn en bok! Gå hit:  https://sv.surveymonkey.com/s/nyhetsbrevet

Kämpa mot fattigdom!

Bild
The European Anti-Poverty Network : Vi kämpar för ett Socialt Europa, fritt från fattigdom! EAPN FLASH - 2012-10-17 Kära Vänner, Du kan hjälpa till i arbetet mot fattigdom och social utestängning i Europa. På endast 30 sekunder så kan du underteckna vår namninsamling EU pengar till fattigdomsbekämpning nu! På 3 minuter så kan du få veta mer genom att titta på denna video! För mer information, se EAPN hemsida Vi behöver ditt stöd nu . Varje enskild individ som sluter upp, stärker våra krav. Var snäll och sprid detta e-mail till alla du känner! Vänligen, Sophia Lövgren

Makalösas kansli flyttar

Det var inte länge sedan vi flyttade (våren 2011) men vi har fått ett mycket attraktivt erbjudande om att flytta in i Föreningarnas Hus mitt i centrala Stockholm, och för oss är det så attraktivt att vi inte kan tacka nej till detta. Flytten går 9 november, så från det datum har vi följande postadress: Sveriges Makalösa Föräldrar Klara Södra Kyrkogata 20 111 52 Stockholm

Föredrag i Örebro

13 november Barnfattigdom och mänsklöiga rättigheter. Ovan pdf-fil handlar om en temakväll om barnfattigdom som Sensus arrangerar i Örebro. Jag föreläser om barnfattigdom, och Örebro kommun ger en aktuell bild av situationen i kommunen. 

Enkät om ditt medlemskap

Hjälp Sveriges Makalösa Föräldrar att bli bättre och besvara vår enkät på 7 frågor om varför och hur du blev medlem. Enkäten finns här:  https://www.surveymonkey.com/s/makalosastart Då kan du vara med i utlottningen av en bok.

Makalösa tidning

Ni har väl sett att nya numret är ute? Det finns  här . Många har redan hört av sig angående reportaget om Erini från Grekland.

Konferens om civilsamhället

Sektor 3 m.fl. arrangerar 6-7 november en högaktuell konferens om  civilsamhället . 9 av 10 svenska socialchefer menar i en färsk undersökning att de är beroende av ideella krafter och frivilligorganisationer, för att klara sitt grundläggande uppdrag framöver. Vilken roll privata, icke-vinstdrivande verksamheter ska ha i den lokala välfärden är en het fråga av många skäl just nu. Hur ska beslutsfattare och tjänstemän inom det offentliga förhålla sig till detta? Hur kan vi fånga upp sociala innovationer utan att kväva dem? Vad kan samhället förvänta sig av föreningarna? Vad kan och vill de bidra med? Den 6-7 november möts forskare, beslutsfattare och praktiker för att söka svaren på bland annat dessa frågor. Två dagar, två perspektiv, två platser. 6/11 12-17 på Ersta Sköndal högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm. 7/11 9-15 på Tensta träff, Hagstråket 13, Spånga.