Inlägg

Visar inlägg från februari, 2014

Vill du vara med i politiska ungdomsgruppen?

Bild
Sveriges Makalösa Föräldrar har de senaste åren utvecklat barnperspektivet genom ett unikt och gediget arbete. Barnkonventionen förtydligar vikten av att arbeta med barn genom föräldrar, och Makalösa Föräldrar är i detta avseende en unik organisation, både i Sverige och i europeiskt perspektiv. Organisationens samverkan i europeiska nätverk har de senaste två åren fått prioriterat fokus, inte minst för ovan arbete, och det har varit roligt att märka av europeiska organisationers intresse för vårt arbete! Nu förstärks den  europeiska samverkan  ytterligare, med ett högprioriterat fokus på barns välmående och på moderna, alternativa familjer. Denna samverkan är också något som gynnar Makalösa Föräldrar i hög grad, inte minst genom bl.a. ökad möjlighet till politiskt påverkansarbete och till projektdeltagande. Barns röst och rätt räknas! Vår politiska ungdomsgrupp finansieras av EU-kommissionen

Separation med fara för sitt liv

Socialstyrelsen har utrett de senaste tolv kvinnor , som mördades av sin f.d. partner. Resultatet visar att separation finns med i bilden, och är med andra ord ett riskmoment för kvinnor som utsatts för våld eller hot i nära relation. Vad som är tydligt är behovet av stöd vid separationer, som idag möjligtvis utgörs av Försäkringskassans räknemodell på deras hemsida. Den bok som är under publicering, som jag skrivit och som fokuserar ekonomiskt våld, visar på samma stora behov av stöd vid, under och efter en separation. Det är tungt och farligt för en utsatt kvinna att försöka ta sig ur en hotfull relation. Carin Götblad är samordnare för en nationell utredning om våld i nära relationer, som ska bli färdig juni i år. Vi får hoppas på konstruktiva lösningar om detta stöd. Vill du veta mer om boken, kontakta admin@makalosa.org.

Valåret 2014, del 2

Vilka ensamföräldrafrågor vill de politiska partierna driva 2014 och framåt? Del 2. Sveriges Makalösa Föräldrar har inför valåret genomfört en kortare studie, riktat till alla politiska partier. Alla partier utan Moderaterna och Sverigedemokraterna har (för en del partier; efter rätt många påminnelser) svarat. Moderaterna svarar inte alls varför de inte vill besvara våra frågor; Sverigedemokraterna har uppgett att de inte riktigt har tagit ställning i alla våra frågor. Våra frågor finns att läsa här . Del 1 av detta pressmeddelande innehåller partiers svar på frågor som rör arbetsliv och arbetsmarknad. Del 2 fokuserar  vårdnadstvister, föräldraförsäkring och övriga ekonomiska stöd. Fp vill ge barn i vårdnadstvister egna juridiska ombud. Som en åtgärd för ett mer jämställt föräldraskap vill Fp (till skillnad från Kd ) också öronmärka en månad till åt fadern, samt ha kvar jämställdhetsbonusen. C dubblerar gärna jämställdhetsbonusen. Fp och Kd stöttar, som ett led i ar

Äntligen rim och reson för misshandlade kvinnor

Nu menar justitieutskottet att misshandlade kvinnor som flytt sina hem ska få möjlighet till poliseskort, för att hämta sina personliga tillhörigheter. Äntligen! Så många gånger en fått möta en kvinna och hennes barn, som saknar ID-kort, älskade leksaker m.m. Och som när de väl fått hjälp att komma in i deras hem, mötts av iturivna och sönderklippta ägodelar. En modig polis i Södertälje har många kvinnor mycket att tacka för... Tyvärr är inte alla lika kloka.  I SVD säger Johan Linander (c, v ordf) att det ändå är en svår situation att få polishjälp att hämta ut det en äger: "Kvinnan vill kanske även plocka med den här vasen som han fick av sin mormor som är jättevärdefull". Ja. Det är precis vad jag sett. Blåslagna, livrädda, gråtfärdiga kvinnor tänker först på dyra vaser och sedan på kläder, leksaker, viktiga papper. Nåväl, ett första steg... Läs mer här: Polisskydd för misshandlade kvinnor http://www.svd.se/nyheter/inrikes/polisskydd-for-misshandlade-kvinnor_3301350.svd vi

Solsken i helgen :)

Rickard Klerfors är en ekonom som i många år arbetat i hjälpverksamheter i Rumänien, bl a med romer. Han har skrivit en artikel som kännetecknas av kompetens och konstruktiv kraft och jag vill tacka honom för det! Här finner du artikeln:  http://mobil.dn.se/ debatt/sa-kan-vi-bryta- romernas-tiggeri-och- utanforskap/?brs=d I korthet: Motarbeta romernas utanförskap genom att förstå vår gemensamma historia, satsa på integration i Rumänien samt inför sjukvårdsreform och mikrokredit-system. Det är positivt att veta att det finns lösningar! Socialistiska läkare har gjort en kortfilm om en annan vård. Den berör! Se här: http://www.socialistiskalakare.se/

Valåret 2014. del 1

Vilka ensamföräldrafrågor vill de politiska partierna driva 2014 och framåt? Del 1. Sveriges Makalösa Föräldrar har inför valåret genomfört en kortare studie, riktat till alla politiska partier. Alla partier utan Moderaterna och Sverigedemokraterna har (för en del partier; efter rätt många påminnelser) svarat. Moderaterna svarar inte alls varför de inte vill besvara våra frågor; Sverigedemokraterna har uppgett att de inte riktigt har tagit ställning i alla våra frågor. Våra frågor finns att läsa här . Del 1 av detta pressmeddelande innehåller partiers svar på frågor som rör arbetsliv och arbetsmarknad. Del 2 fokuserar  vårdnadstvister, föräldraförsäkring och övriga ekonomiska stöd. FP menar att barnomsorg med obekväm arbetstid är ett av det viktigaste stödet för ensamföräldrar, men lyfter även fram möjligheten för andra närstående än barnets föräldrar att vabba som en positiv förändring. KD vill att föräldrar i än högre grad ska uppmuntras till att stanna hemma med sin

Why we shouldn't trust markets with our civic life

Profit's not always the point

Makalösas sommarläger

KFUM Ängsholmen (som är en lägergård) och projektet Sköna Dar (www.skonadar.se) har valt att ge alla Makalösa Föräldrar en unik möjlighet denna sommar! Under hela sommaren arrangeras sex läger på Ängsholmen. Till fem av de läger erbjuds ett mindre antal platser enbart för ungdomar (8-15 år) till Makalösa Föräldrar. Observera att det är Sveriges Makalösa Föräldrar som ansvarar för bokning och depositionsavgift, läs längre ner. Period: 1  Datum: 12-17 juni (ålder: 8-11 år, ursprunglig kostnad: 3050 kr) Period: 2  Datum: 19 juni-1 juli (ålder: 12-15 år, ursprunglig kostnad: 5900 kr) Period: 3  Datum: 23-28 juli (ålder: 9-12 år, ursprunglig kostnad: 3050 kr) Period: 4  Datum: 30 juli-11 augusti  (ålder: 12-15 år, ursprunglig kostnad: 5900 kr) Period: 5  Datum: 13-18 augusti (ålder: 10-15 år, ursprunglig kostnad: 2900 kr) Period 5 är ett specialläger, med halva tiden seglarläger och andra halvan skapande läger ex musik, pyssel osv) Sommarlägren innehåller:  Våra aktiviteter

His and hers healthcare

Politiska ungdomsgruppens möteshelg 18-19 januari

Bild
Ett tiotal ungdomar möttes upp i Stockholm för kick-off för den politiska ungdomsgruppen! Entusiasmen flödade, och rätt snabbt bestämdes att ungdomarna skulle skissa på ett antal frågor, att ställa sina egna kommunpolitiker, under intervjuer som ska ta plats under våren. Deltagare var: Moa & Cornelia från Åtvidaberg, Albin från Ronneby, Andreas från Norrtälje, Märta, Jens, Kamile, Carl-Michael, Wilma och Elsa från Stockholm. Många anmälde sitt intresse direkt efter helgen, då vi fått hjälp med efterlysning, och gruppen kommer därför bli mycket större till nästa möte, som också är i Stockholm 9 mars. Då planerar vi bl.a. ett riksdagsbesök! Tveka inte anmäla ditt intresse, om du inte redan gjort det: info@makalosa.org eller admin@makalosa.org. Alternativt ring 0708-775741 (Karin) eller 0721-902165 (Märta). Nästföljande aktiviteter är: Endagsläger under påsk på Björnö! Denna resa kräver en kontaktperson eller en förälder. Vet du någon, anmäl snarast. Möte 26-27 april, i s

Politiska gruppens möteshelg 18-19 januari

Politiska gruppen möttes i helgen, 18-19 januari, och det var ett mycket uppskattat möte! Ett tiotal medlemmar diskuterade hur Makalösa Föräldrars politiska arbete kan utvecklas under valåret 2014, och bl.a. utmejslades idéer kring dels en ”debattartikel-grupp” och dels en ”youtubefilm-grupp”. För mer information, samt för ev intresseanmälan, kontakta admin@makalosa.org eller info@makalosa.org. Alternativt ring 0708-775741 (Karin) eller 0721-902165 (Märta). Kontaktperson för youtubefilm-gruppen: Pernilla Hall, Västerås Kontaktperson för debattartikel-gruppen: Anette Svensson, Stockholm Syftet för politiska gruppen är att bidra med ensamföräldrars direkta respons på det politiska arbete som redan finns inplanerat, för t.ex. Nordiskt Forum och Almedalen, men också att vara en stödgrupp för politiska ungdomsgruppen, som har ett projektanslag. Läs mer här om politiska ungdomsgruppen.