Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2012

Läxhjälp på fritids eller hemma!

UNICEF kom i dagarna ut med en rapport om barn i socialt utanförskap, läs mer  här . De menar att en väg ut ur detta utanförskap bl.a. är avgiftsfri läxhjälp. Sveriges Makalösa Föräldrar har länge stridit i denna fråga, och ser det som naturligt att de barn som behöver det, ska kunna få en stunds läxhjälp på fritids. Det handlar inte om att ta över föräldrars ansvar, det handlar om att ta ansvar för att alla barn inte har samma möjligheter att klara av skolan på det sätt som behövs. Det är en fråga om rättvisa för barnen!

Makalösa diskuterar nordisk välfärdspolitik

Jag är inbjuden till Helsingfors 30/10 för att diskutera  nordisk välfärdspolitik . Det ska bli riktigt roligt! Välkommen till en debatt där  nordiska ministrar förklarar respektive lands vägval och vilka konsekvenser det får för föräldrars ställning på arbetsmarknaden. Experter, aktörer inom området och intresseorganisationer kommer också att vara på plats. Tid:  30 oktober, 2012 kl. 12-14 Vi bjuder på lunchbuffé då det också finns tid att träffa politiker och sakkunniga. Plats:  Finska riksdagen, Helsingfors (Mannerheimvägen 30, rum Laki-Pykälä-Momentti) Moderator: Heidi Finnilä , Samhällsredaktör och programledare för det nya finländska debatt programmet OBS debatt Övriga inbjudna: Sophia Löfgren , ordförande för föreningen Makalösa föräldrar Juhana Vartiainen , tidigare chef vid svenska konjunkturinstitutet, nu överdirektör för VATT Minna Salmi , forskningsledare, Institutet för hälsa och välfärd, THL Elisabeth Rusdal , forbundsleder Norges Kvinne- og familieforbund An

EAPN rekommendationer

Vad gör EU och medlemsländerna i arbetet mot fattigdom och social utestängning? EAPN recommendations

Konferens om civilsamhället

Sektor 3 m.fl. arrangerar 6-7 november en högaktuell konferens om  civilsamhället . 9 av 10 svenska socialchefer menar i en färsk undersökning att de är beroende av ideella krafter och frivilligorganisationer, för att klara sitt grundläggande uppdrag framöver. Vilken roll privata, icke-vinstdrivande verksamheter ska ha i den lokala välfärden är en het fråga av många skäl just nu. Hur ska beslutsfattare och tjänstemän inom det offentliga förhålla sig till detta? Hur kan vi fånga upp sociala innovationer utan att kväva dem? Vad kan samhället förvänta sig av föreningarna? Vad kan och vill de bidra med? Den 6-7 november möts forskare, beslutsfattare och praktiker för att söka svaren på bland annat dessa frågor. Två dagar, två perspektiv, två platser. 6/11 12-17 på Ersta Sköndal högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm. 7/11 9-15 på Tensta träff, Hagstråket 13, Spånga.

Makalösa Föräldrar i PLUS

Makalösa Föräldrar är med i PLUS och pratar om hur ensamstående föräldrar kan ta hjälp av varandra:  SVT Play

EU money for poverty reduction!

PRESS RELEASE EUROPEAN ANTI-POVERTY NETWORK ■ RESEAU EUROPEEN DES ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION SOCIALE SQUARE DE MEEUS, 18 – 1050 BRUXELLES ■TEL : 0032 2 226 58 50 –   FAX : 0032 2 226 58 69 13 September 2012 EAPN challenges National Governments to come clean about whether they back EU money for poverty reduction Brussels , 13 September – Social NGOs and the European Parliament are strongly backing the Commission’s proposal for increased funding for fighting poverty and promoting social inclusion.   However National Governments seem ready to reject this proposal. EAPN coordinating the EU Money for Poverty Reduction NOW !’ campaign has written to the Ambassadors of the Member States to ask them to be transparent on the position taken by their country in this negotiation and to back the position of the European Parliament. MEP Elisabeth-Chartier , Rapporteur on the Regulation for the next round of the European Social Fund (ESF) has signal

Makalösa diskuterar nordisk välfärdspolitik

Jag är inbjuden till Helsingfors 30/10 för att diskutera  nordisk välfärdspolitik . Det ska bli riktigt roligt! Välkommen till en debatt där  nordiska ministrar förklarar respektive lands vägval och vilka konsekvenser det får för föräldrars ställning på arbetsmarknaden. Experter, aktörer inom området och intresseorganisationer kommer också att vara på plats. Tid:  30 oktober, 2012 kl. 12-14 Vi bjuder på lunchbuffé då det också finns tid att träffa politiker och sakkunniga. Plats:  Finska riksdagen, Helsingfors (Mannerheimvägen 30, rum Laki-Pykälä-Momentti) Moderator: Heidi Finnilä , Samhällsredaktör och programledare för det nya finländska debatt programmet OBS debatt Övriga inbjudna: Sophia Löfgren , ordförande för föreningen Makalösa föräldrar Juhana Vartiainen , tidigare chef vid svenska konjunkturinstitutet, nu överdirektör för VATT Minna Salmi , forskningsledare, Institutet för hälsa och välfärd, THL Elisabeth Rusdal , forbundsleder Norges Kvinne- og familieforbund An

Konferens i Bryssel

Hugh Frazer, European Network of Independent Experts on Social Inclusion, pratar om fattigdom i Europa och Europa 2020. EAPN 2012 Läs om konferensen  här

Konferens om civilsamhället

Sektor 3 m.fl. arrangerar 6-7 november en högaktuell konferens om  civilsamhället . 9 av 10 svenska socialchefer menar i en färsk undersökning att de är beroende av ideella krafter och frivilligorganisationer, för att klara sitt grundläggande uppdrag framöver. Vilken roll privata, icke-vinstdrivande verksamheter ska ha i den lokala välfärden är en het fråga av många skäl just nu. Hur ska beslutsfattare och tjänstemän inom det offentliga förhålla sig till detta? Hur kan vi fånga upp sociala innovationer utan att kväva dem? Vad kan samhället förvänta sig av föreningarna? Vad kan och vill de bidra med? Den 6-7 november möts forskare, beslutsfattare och praktiker för att söka svaren på bland annat dessa frågor. Två dagar, två perspektiv, två platser. 6/11 12-17 på Ersta Sköndal högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm. 7/11 9-15 på Tensta träff, Hagstråket 13, Spånga.

Seminarium om privatekonomi i Göteborg

Alla Göteborgare, hoppas ni har tid kl 13-16 på söndag. Då får ni nämligen värdefull möjlighet till kunskap, stöd, inspiration och dialog om en av de viktigaste sakerna efter en separation eller dylikt: ensamföräldrars privatekonomi! Läs mer här  http://privatekonomi.makalosa.org/

Personligheten och hjärnan

Intressant artikel igår om var i hjärnan personligheten sitter (SvD). Där tydliggörs de olika "lager" som egentligen finns i det som vi uppfattar ÄR en människa: - Känslotillståndet är en tillfällig känsla, ofta skapad av en kontext. - Sinnesstämning är hur du mår, kanske under en hel dag. - Karaktärsdrag är på det sätt andra beskriver dig, vilket också kan sägas vara del av personligheten. Och tills nu har forskare pratat om fem universella drag, där alla placerar sig någonstans: 1. extrovert, 2. känslomässigt stabil, 3. samvetsgrann, 4. öppen för det nya och 5. vänlig/samarbetsvillig. Men UNDER personligheten vet man nu också finns en människas emotionella stil; som utgör känslolivets minsta byggstenar och som påverkar hur vår personlighet (och alla de övriga ytligare lager) visar sig. Den emotionella stilen baseras på sex dimensioner, där vi alla placerar oss någonstans: 1. Återhämtning: snabb eller långsam? 2. Inställning till tillvaron: positiv eller neg

Konferens i Bryssel

Lieve Fransen, European Commission, pratar om fattigdom i Europa och Europa 2020. EAPN 2012 Läs om konferensen  här

Makalösa diskuterar nordisk välfärdspolitik

Jag är inbjuden till Helsingfors 30/10 för att diskutera  nordisk välfärdspolitik . Det ska bli riktigt roligt! Välkommen till en debatt där  nordiska ministrar förklarar respektive lands vägval och vilka konsekvenser det får för föräldrars ställning på arbetsmarknaden. Experter, aktörer inom området och intresseorganisationer kommer också att vara på plats. Tid:  30 oktober, 2012 kl. 12-14 Vi bjuder på lunchbuffé då det också finns tid att träffa politiker och sakkunniga. Plats:  Finska riksdagen, Helsingfors (Mannerheimvägen 30, rum Laki-Pykälä-Momentti) Moderator: Heidi Finnilä , Samhällsredaktör och programledare för det nya finländska debatt programmet OBS debatt Övriga inbjudna: Sophia Löfgren , ordförande för föreningen Makalösa föräldrar Juhana Vartiainen , tidigare chef vid svenska konjunkturinstitutet, nu överdirektör för VATT Minna Salmi , forskningsledare, Institutet för hälsa och välfärd, THL Elisabeth Rusdal , forbundsleder Norges Kvinne- og familieforbund An