Inlägg

Visar inlägg från 2019

Change your thought to change the world

Bild
Det är glädjande att det numera är vetenskapligt belagt att våra tankar styr vår verklighet. Det handlar om hur vi ser på personer, situationer och vår värld för det är så vi ser dem som de kommer att framträda. Det handlar naturligtvis inte om någon voodoo ritual, där jag med hemliga riter förmår min chef att ge mig löneförhöjning. 
Men om jag har upprepade tankar om något, så är det de tankarna som kommer att bli verklighet. Till och med vår medicinska vetenskap har börjat luckra upp sin förut rätt fyrkantiga syn på vad som gör oss sjuka och vad som får oss att läkas. 
Detta var något jag ville försöka dyka djupare in i, när jag skrev boken Spiritual Social Activists, med ett särskilt fokus på att vi kanske inte bara borde arbeta med oss själva - i meditationer, transformerande resor och behandlingar - utan också arbeta med i syfte att förändra världen.
Glädjande nog har denna bok nu uppmärksammats av Book Walker här. Här köper du den på Amazon, kindle-pris runt 40 kr.


Jag vet t.ex…

Äntligen ett slut på depressioner?

Bild
En ny behandling mot depression har visat sig vara mer framgångsrik än tidigare behandlingar och mediciner. Metacognitive therapy verkar till skillnad från andra behandlingar fungera långsiktigt, något som alltid varit en stor utmaning mot just depressioner. Forskningsstudier pekar på att endast 30 % av tidigare deprimerade människor med hjälp av olika behandlingar kan undgå drabbas av depression.
Traditionella behandlingar fokuserar ofta på att den drabbade ska reflektera över deras oro och ängslan, men metacognitive therapy lär individerna att inte alls koncentrera de negativa tankarna. Det handlar om att kunna bryta och bortse från de negativa tankarna, som för även en icke-deprimerad person kan vara återkommande. Genom att bryta tankemönstret och bli medveten om den kognitiva processen, så tycks drabbade personer kunna bryta mönstret och bli fria från sin depression.
TRRC dag 102

Bild
Idag är det dags för en ofattbart modig kvinna, Fatou Toufah Jallow. Hon blev våldtagen av diktator Yayah Jammeh och är en av få kvinnor som vågar berätta om att ha blivit våldtagen i Gambia - och dessutom av presidenten.

Det kostar på att öppet berätta om något sådant, både i Sverige och i Gambia, av rädsla för att själv få skulden och bli stämplad. I Gambia kan det dessutom få svåra konsekvenser, t.ex. att du förblir ogift för att ingen man vill ha dig.

Men Toufah valde att berätta och jag rekommenderar att du lyssnar på vad hon har att säga. Jag tror att det kommer hända många spännande saker i Gambia i och med alla modiga offer och vittnen.Snart dags för Modet att välja Dig!

Bild
Intresset för online kursen Modet att välja Dig har varit mycket stort, inte minst från den nya landningssidan för kursen!

Ett stort fokus finns på den inre vishet vi alla har, men som kan behöver både lock och pock för att våga sig fram. Detta tror jag behöver göras med glada skratt men på stort allvar! Det är den lekfulla sidan som möjliggör att vi känner oss hemma i situationen och vågar öppet säga vad vi tycker och tänker. Intuition och flow följs nästan alltid av leklust och kreativitet.
PS: Här finner du kursens hemsida.

TRRC dag 94

Bild
Idag är det Edward Singhateh, en man som en stor del av det gambianska folket fruktat, som ska möta TRRC. Singhateh lämnade landet och valde frivilligt att återvända till Gambia för att ge sin bild av vad som hänt.
Singhateh var en av få män som planerade och genomförde kuppen 1994, och sågs länge som nr 2 efter Yahya Jammeh. Han medgav vissa brott, särskilt under kuppen, men förnekade tortyr och mord som han anklagades för efter kuppen.
Det är utan tvekan mycket underligt att Singhateh varit närvarande vid flera tillfällen, då det begicks mord, men aldrig själv gjort något utan "bara observerat", som han själv säger. Han gav order om att främst soldater (vid kuppen) skulle mördas, för han (och de övriga) var arga. Men han säger att han nu inser hur fel det var.
Essa Faal, TRRC åklagare, försökte verkligen utmana Singhateh, som själv är advokat (och varit ordförande i ECOWAS kommitte) men lyckades inte riktigt. Och trots Singhatehs ord så har han ännu kvar ett rykte som ela…

Never Again

Bild
TRRC har startat en Never Again campaign, länk! Syftet är att inleda en nationell dialog om förvandlingen som sker i det gambianska samhället, i och med att diktatorn Yahya Jammeh tvingades ut ur landet 2017 och "sannings-kommittéen" startade 2018. Denna dialog vill man ska engagera även barn och ungdomar, och redan i mitten av 2017 påbörjades en "turné" där man träffade barn och ungdomar i byarna, för att informera om deras grundläggande rättigheter. På samma sätt har man även genomfört liknande kampanjer med särskilt fokus på kvinnor.


Framgång med TRRC?

Bild
Demokratiska presidenten i Gambia, Adama Barrow, initierade "en sannings-kommittée", TRRS (The Truth Reconciliation and Reparation Commission), länk, 2018.

Syftet är att undersöka de brott mot mänskliga rättigheter som genomförts mellan 1994-2007, då diktatorn Yahya Jammeh var president men även att föreslå ersättning till brottsoffren och straff för de soldater som fortfarande finns kvar i landet.

Målet är att säkerställa att något liknande aldrig mer ska hända. Satsningen är helt och hållet från Gambia själv, vilket är enormt positivt, inte bara för Gambia, utan för andra afrikanska länder. Minst 1,000 offer har registrerat sig i Gambia Centre for Human Rights Violation.