Äntligen ett slut på depressioner?

En ny behandling mot depression har visat sig vara mer framgångsrik än tidigare behandlingar och mediciner. Metacognitive therapy verkar till skillnad från andra behandlingar fungera långsiktigt, något som alltid varit en stor utmaning mot just depressioner. Forskningsstudier pekar på att endast 30 % av tidigare deprimerade människor med hjälp av olika behandlingar kan undgå drabbas av depression.

Traditionella behandlingar fokuserar ofta på att den drabbade ska reflektera över deras oro och ängslan, men metacognitive therapy lär individerna att inte alls koncentrera de negativa tankarna. Det handlar om att kunna bryta och bortse från de negativa tankarna, som för även en icke-deprimerad person kan vara återkommande. Genom att bryta tankemönstret och bli medveten om den kognitiva processen, så tycks drabbade personer kunna bryta mönstret och bli fria från sin depression.

Populära inlägg i den här bloggen

Fredrik Reinfeldts personlighet: näringslivet garanterar välfärd bättre än politiker

Vad gör en generalsekreterare?

Yes, all is good