Inlägg

Visar inlägg från juni, 2014

Gender Equality - Utopia?

If we will have the same rate of change, I will probably not live long enough to see equality between men and women achieved. That is a hard one to accept, but nevertheless true. For 75 % of women to be in employment, it will take 30 years. For equal pay to be a reality, it will take 70 years. For housework to be equally shared, it will take 40 years. (According to European Commission reports.) There are many key factors, in order to speed up the rate of change. Some of these key factors are mainly the responsibility of Member States, at national level. This is for instance child care facilities, paid leave and supporting female entrepreneurs. Then there are key factors that are best focused upon at corporate level. This is for instance: - offering flexible working arrangements, - adressing gender pay gap, - changing gender imbalance on boards or in leadership positions. This weekend we in Sweden have a fantastic and powerful conference, in the form of Nordic Forum 2014, nf2014.org, wh

Referensgrupp för konsumentfrågor

Sitter i Justitiedepartementets referensgrupp idag, kring konsumentfrågor. En upplysningstjänst ska upprättas för konsumenter, främst på web. Alla svar som tänkas kan ska finnas tillgängliga. Hemsidan kommer nog att heta Hallå Konsument och ska vara en oberoende konsumenttjänst, som Konsumentverket i princip erbjuder. Information ska vara enkel, konkret och "nära". En utredning har kommit och varit ute på remiss: Överskuldsättning i kreditsamhället (Anna Hedborg). Utredningen föreslår bl a mer resurser till Konsumentverket, en form av ekonomi-akut (för lån), mer omfattande budget- och skuldrådgivning, en större tidsbegränsning för svårt skuldsatta och svårare möjlighet för ungdomar att sätta sig i skuld. Konkreta förslag ska utarbetas. Även utredningen Ut ur skuldfällan togs upp. Återigen fokus på tidsbegränsning och möjligheter till t ex betalningsfria månader. Detta ska utredas närmare.

Referensgrupp för konsumentfrågor

Sitter i Justitiedepartementets referensgrupp idag, kring konsumentfrågor. En upplysningstjänst ska upprättas för konsumenter, främst på web. Alla svar som tänkas kan ska finnas tillgängliga. Hemsidan kommer nog att heta Hallå Konsument och ska vara en oberoende konsumenttjänst, som Konsumentverket i princip erbjuder. Information ska vara enkel, konkret och "nära". En utredning har kommit och varit ute på remiss: Överskuldsättning i kreditsamhället (Anna Hedborg). Utredningen föreslår bl a mer resurser till Konsumentverket, en form av ekonomi-akut (för lån), mer omfattande budget- och skuldrådgivning, en större tidsbegränsning för svårt skuldsatta och svårare möjlighet för ungdomar att sätta sig i skuld. Konkreta förslag ska utarbetas. Även utredningen Ut ur skuldfällan togs upp. Återigen fokus på tidsbegränsning och möjligheter till t ex betalningsfria månader. Detta ska utredas närmare.

Jämställdhetsråd, Nordiskt Forum och våld mot kvinnor

Jämställdhetsminister Maria Arnholm ansvarar för ett Jämställdhetsråd. I detta råd ingår 30+ organisationer och partier. Makalösa Föräldrar ingår där, efter ett "lobbyarbete" jag drev i ett års tid. I rådet får vi värdefull inblick i regeringens jämställdhetsarbete. Det finns ju fyra mål för regeringens jämställdhetspolitik: 1. Jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Maria Arnholm menade att det nu är dags att förverkliga mål och intentioner och var särskilt glad att kunna se oss alla i Nordiskt Forum (som regeringen delfinansierat). Detta inte minst med tanke på CSW 2014 (Commission on the Status of Women), som tog plats i mars. Tyvärr är målen ofta kompromisser, på FN-nivå, då många länder mer eller mindre motverkar (i svenska mått) rätt blygsamt satta jämställdhetsmål. Maria Arnholm betonade vikten av att jobba med alla fyra delmål i arbetet, inte minst

Jämställt Föräldraskap - alltid?

En kvinna ringde och tyckte vi inte riktigt såg just hennes specifika problematik, vad gällde ensamföräldraskap och vårdnadstvist. Vi har ju t.ex. ett fokus på jämställt föräldraskap. Är det verkligen alltid bra? Jag svarar henne såhär: Jämställt Föräldraskap är ett mål, och tyvärr inte en verklighet. Jämställt Föräldraskap är förstås också en utopi. Det kommer alltid finnas föräldrar som inte bör få ta ensamt ansvar för sitt barn. Det innebär inte att målet med Jämställt Föräldraskap ska förändras, eller för den delen att vi ska skriva in i våra stadgar när Jämställt Föräldraskap inte ska förekomma. De undantagen ska finnas tydliggjorda hos socialtjänsten och i domstol, inte för en intresseorganisation. Såvitt jag vet så finns det inte någonstans några formuleringar från Makalösa Föräldrar som tar ställning, för endera föräldern, men däremot finns det förhoppningsvis en massa texter som tar ställning för barnet! Det finns oerhört många komplexa fall när det gäller vårdnadstvi