Jämställt Föräldraskap - alltid?

En kvinna ringde och tyckte vi inte riktigt såg just hennes specifika problematik, vad gällde ensamföräldraskap och vårdnadstvist. Vi har ju t.ex. ett fokus på jämställt föräldraskap. Är det verkligen alltid bra?
Jag svarar henne såhär:
Jämställt Föräldraskap är ett mål, och tyvärr inte en verklighet. Jämställt Föräldraskap är förstås också en utopi. Det kommer alltid finnas föräldrar som inte bör få ta ensamt ansvar för sitt barn. Det innebär inte att målet med Jämställt Föräldraskap ska förändras, eller för den delen att vi ska skriva in i våra stadgar när Jämställt Föräldraskap inte ska förekomma. De undantagen ska finnas tydliggjorda hos socialtjänsten och i domstol, inte för en intresseorganisation.
Såvitt jag vet så finns det inte någonstans några formuleringar från Makalösa Föräldrar som tar ställning, för endera föräldern, men däremot finns det förhoppningsvis en massa texter som tar ställning för barnet!
Det finns oerhört många komplexa fall när det gäller vårdnadstvister, övergrepp mot barn och våld i nära relationer. Det finns kvinnor och barn som utsätts för våld och/eller övergrepp. Det finns också några män och barn som utsätts för våld och/eller övergrepp. Det finns kvinnor som inte blir trodda. Det finns män som inte blir trodda. Och tyvärr finns det alltför många barn som inte blir trodda.
Oavsett statiskt antal, dvs. hur ofta en specifik problematik förekommer, är det naturligtvis ett krav från Makalösa Föräldrar att svenska myndigheter förmår stödja de drabbade. Så är inte fallet idag. En stor svårighet beror säkert på att det inte alltid är enkelt att förstå exakt vad som hänt, trots goda intentioner.
Makalösa Föräldrar arbetar främst för barnet - för barnets rätt och röst! Många gånger innebär det t.ex. ett jämställt föräldraskap, för tack och lov så är det fortfarande vanligast förekommande att både mammor och pappor för det mesta är bra för sina barn. Det innebär dock inte alltid att ett jämställt föräldraskap ÄR bra för barnet, då det finns föräldrar som barn inte bör tvingas umgås med, men Makalösa Föräldrar fortsätter fortfarande att arbeta för barnet, och utifrån ett barnperspektiv måste alltså de svenska myndigheterna med kunskap, praxis och erfarenhet kunna bedöma hur de ska agera i ett visst fall.
Makalösa Föräldrar skriver med avsikt formuleringar som nästan alltid utgår från barnets bästa. Ingen ska känna sig provocerad och alla ska kunna känna igen sig. Vi har en ofattbar bredd av erfarenheter hos våra medlemmar. Vi tror på att ett tydligt barnperspektiv alltid innehåller de bästa lösningarna.

Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum