Jämställdhetsråd, Nordiskt Forum och våld mot kvinnor

Jämställdhetsminister Maria Arnholm ansvarar för ett Jämställdhetsråd. I detta råd ingår 30+ organisationer och partier.

Makalösa Föräldrar ingår där, efter ett "lobbyarbete" jag drev i ett års tid. I rådet får vi värdefull inblick i regeringens jämställdhetsarbete.

Det finns ju fyra mål för regeringens jämställdhetspolitik:
1. Jämn fördelning av makt och inflytande
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Maria Arnholm menade att det nu är dags att förverkliga mål och intentioner och var särskilt glad att kunna se oss alla i Nordiskt Forum (som regeringen delfinansierat).

Detta inte minst med tanke på CSW 2014 (Commission on the Status of Women), som tog plats i mars. Tyvärr är målen ofta kompromisser, på FN-nivå, då många länder mer eller mindre motverkar (i svenska mått) rätt blygsamt satta jämställdhetsmål. Maria Arnholm betonade vikten av att jobba med alla fyra delmål i arbetet, inte minst mot kvinnors våld.

I Jämställdhetsrådet fick vi också lyssna på SKL och hållbar jämställdhet. Mycket intressant! Sök på deras hemsida!

I samband med detta pratade Maria Arnholm om "administrifieringen" av jämställdhetsarbetet (Hirdman), dvs risken att skapa skrivbordsprodukter av jämställdhet. Därför behövs också en ständig retorik, dvs ett värdeladdat samtal om just jämställdhet.

I slutet av Jämställdhetsrådet fick vi muntlig information om den kommande svenska CEDAW-rapporten, där inte minst fokus finns på arbetet mot våld mot kvinnor.

(CEDAW = Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women)

Det känns bra att konstatera att den bok jag skrivit, som Makalösa Föräldrar publicerat, ligger helt rätt i tiden!


Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum