Inlägg

Visar inlägg från 2014

How to spot a liar

Simple power of hand-washing

Locked in hos body but soaring free

Isabel Allende: How to live passionately—no matter your age

Isabel Allende: How to live passionately—no matter your age

Zak Ebrahim: I am the son of a terrorist. Here's how I chose peace.

Just to let everybody know. This is me, in 30 years. ;) Post by Masters of Dirt .

What it takes to be a great leader

Listen also to Tony Robbins on the same subject

Se, en giraffinna!

Undrar varför bara hon-lejon och hon-tiger fått äran med namn-tillägg? Varför lejoninna men inte giraffinna? Varför tigrinna men inte zebrinna? ;) Även om vi inte ser skillnad på hon och han på väldigt många djur, kan vi ändå synliggöra skillnaden... Eller, kanske vi ska slopa -inna och hon/han på allt? Mycket bättre kanske...

Male value based cities

This post was originally posted in LinkedIn, here . A recent research publication from Sweden has stated that cities are rules by "male values". (see bottom for link in Swedish) Male norm decides how our cities are developed, which for instance can be seen in our public communication. Men use the car more often, even for quite short distances, which has been given priority. Women usually work in jobs where they work also evening, nights and weekends, and don't have a car, but usually also has great problems getting home with a bus (which quite often also can be a dangerous situation, concerning harassments and violence). The researcher, Christian Dymés, says it is not a question of changing, from a focus on men to a focus on women, but instead being aware of what kind of rules and norms that are in focus. He prefers that we also talk about male and female energies or values. To be concerned about environmental issues and to focus on dialogue is seen as typical di

75 years until equal pay

This is originally a post from LinkedIn, you will find it here . Louise Gauffin and Helen Szoke, from NGO Oxfam, published today an article in Swedish, that points out that it will take 75 years until there is equal pay (in the G20 countries). Oxfam means that the current politic of today is gender blind, with mostly men that takes little notice of women as a group. The article can be read in Swedish  here , and if anoyone wants to try a Google Translate in English, it can be found  here . As the authors comment, there is a necessity to conduct a politic that focus on elimination the pay gap, and decrease the segregation between genders. In Sweden we have a possibility to share the parental leave between men and women. Sometimes there are also comments about our equal labor market. Sadly enough there is neither equal parental leave, nor equal labor market. ("Not even in Sweden".) To really create equal conditions, we need - first of all to decrease all obstacle

Sverige toppar i EU-rapport om mäns våld mot kvinnor

42,000 kvinnor i 28 europeiska länder har intervjuats och 33 % av dem har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder. Sverige har den högsta siffran (81% av alla intervjuade har upplevt sexuella trakasserier),  vilket självfallet troligtvis beror på att svenska kvinnor kan vara mer orädda inför att anmäla. En lösning skulle vara att Istanbul-konventionen (mot våld mot kvinnor) ratificeras av medlemsländerna. Det kräver att tio medlemsländer har skrivit under den. Nu har nio länder gjort det och Sverige är inte en av dem. ***************** 42,000 Women in 28 European countries has been interviewed and 33% of these reports of physical and/or sexual violence (after 15 years of age). Sweden has the highest number (81% of all women has experienced sexual harassment), which of course is due to the fact that Swedish women probably are less afraid of reporting to the police. One solution is the Istanbul Convention.

På tal om kvinnor och män

SCBs lathund fyller 30 år.  Fortfarande lever vi inte i ett jämställt samhälle. Mäns obetalda arbete har sedan 1990-talet ökat med 8 minuter. Män tar i genomsnitt ut en fjärdedel av föräldrapenningdagarna. Kvinnor har idag 86 procent av männens lön (en minskning med 3 procentenheter sedan 1990-talet). Förra året arbetade 30 procent av alla kvinnor deltid. 1987 arbetade nästan hälften av alla kvinnor deltid. Lathunden finns att ladda ner här: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Jamstalldhet/Jamstalldhetsstatistik/12252/12259/Behallare-for-Press/375659/

Women in leadership = best for the planet!

(Want to empower more women in leadership positions? http://evelution.eu/ ) As part of UN Women’s Beijing+20 campaign, this month the focus is on Women in Power and Decision-making, one of the 12 critical areas of concern of the Beijing Platform for Action. UN Women spotlight women leaders and decision-makers who are ushering change for their societies. Women are often dynamic leaders of change, galvanizing women and men to get involved, claim their rights, strengthen their communities and protect their planet. Their participation is fundamental to democratic governance. Yet women still have far to go towards equal representation in positions of power and leadership, whether in corporate boardrooms or presidential cabinets. Discriminatory laws and practices hold women back, as do limits on education, income and time away from caregiving. Just over 21 per cent of parliamentarians are women, up from around 11 per cent when the Beijing Fourth World Conference on Women took place in

Gender Equality - Utopia?

If we will have the same rate of change, I will probably not live long enough to see equality between men and women achieved. That is a hard one to accept, but nevertheless true. For 75 % of women to be in employment, it will take 30 years. For equal pay to be a reality, it will take 70 years. For housework to be equally shared, it will take 40 years. (According to European Commission reports.) There are many key factors, in order to speed up the rate of change. Some of these key factors are mainly the responsibility of Member States, at national level. This is for instance child care facilities, paid leave and supporting female entrepreneurs. Then there are key factors that are best focused upon at corporate level. This is for instance: - offering flexible working arrangements, - adressing gender pay gap, - changing gender imbalance on boards or in leadership positions. This weekend we in Sweden have a fantastic and powerful conference, in the form of Nordic Forum 2014, nf2014.org, wh

Referensgrupp för konsumentfrågor

Sitter i Justitiedepartementets referensgrupp idag, kring konsumentfrågor. En upplysningstjänst ska upprättas för konsumenter, främst på web. Alla svar som tänkas kan ska finnas tillgängliga. Hemsidan kommer nog att heta Hallå Konsument och ska vara en oberoende konsumenttjänst, som Konsumentverket i princip erbjuder. Information ska vara enkel, konkret och "nära". En utredning har kommit och varit ute på remiss: Överskuldsättning i kreditsamhället (Anna Hedborg). Utredningen föreslår bl a mer resurser till Konsumentverket, en form av ekonomi-akut (för lån), mer omfattande budget- och skuldrådgivning, en större tidsbegränsning för svårt skuldsatta och svårare möjlighet för ungdomar att sätta sig i skuld. Konkreta förslag ska utarbetas. Även utredningen Ut ur skuldfällan togs upp. Återigen fokus på tidsbegränsning och möjligheter till t ex betalningsfria månader. Detta ska utredas närmare.

Referensgrupp för konsumentfrågor

Sitter i Justitiedepartementets referensgrupp idag, kring konsumentfrågor. En upplysningstjänst ska upprättas för konsumenter, främst på web. Alla svar som tänkas kan ska finnas tillgängliga. Hemsidan kommer nog att heta Hallå Konsument och ska vara en oberoende konsumenttjänst, som Konsumentverket i princip erbjuder. Information ska vara enkel, konkret och "nära". En utredning har kommit och varit ute på remiss: Överskuldsättning i kreditsamhället (Anna Hedborg). Utredningen föreslår bl a mer resurser till Konsumentverket, en form av ekonomi-akut (för lån), mer omfattande budget- och skuldrådgivning, en större tidsbegränsning för svårt skuldsatta och svårare möjlighet för ungdomar att sätta sig i skuld. Konkreta förslag ska utarbetas. Även utredningen Ut ur skuldfällan togs upp. Återigen fokus på tidsbegränsning och möjligheter till t ex betalningsfria månader. Detta ska utredas närmare.

Jämställdhetsråd, Nordiskt Forum och våld mot kvinnor

Jämställdhetsminister Maria Arnholm ansvarar för ett Jämställdhetsråd. I detta råd ingår 30+ organisationer och partier. Makalösa Föräldrar ingår där, efter ett "lobbyarbete" jag drev i ett års tid. I rådet får vi värdefull inblick i regeringens jämställdhetsarbete. Det finns ju fyra mål för regeringens jämställdhetspolitik: 1. Jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Maria Arnholm menade att det nu är dags att förverkliga mål och intentioner och var särskilt glad att kunna se oss alla i Nordiskt Forum (som regeringen delfinansierat). Detta inte minst med tanke på CSW 2014 (Commission on the Status of Women), som tog plats i mars. Tyvärr är målen ofta kompromisser, på FN-nivå, då många länder mer eller mindre motverkar (i svenska mått) rätt blygsamt satta jämställdhetsmål. Maria Arnholm betonade vikten av att jobba med alla fyra delmål i arbetet, inte minst

Jämställt Föräldraskap - alltid?

En kvinna ringde och tyckte vi inte riktigt såg just hennes specifika problematik, vad gällde ensamföräldraskap och vårdnadstvist. Vi har ju t.ex. ett fokus på jämställt föräldraskap. Är det verkligen alltid bra? Jag svarar henne såhär: Jämställt Föräldraskap är ett mål, och tyvärr inte en verklighet. Jämställt Föräldraskap är förstås också en utopi. Det kommer alltid finnas föräldrar som inte bör få ta ensamt ansvar för sitt barn. Det innebär inte att målet med Jämställt Föräldraskap ska förändras, eller för den delen att vi ska skriva in i våra stadgar när Jämställt Föräldraskap inte ska förekomma. De undantagen ska finnas tydliggjorda hos socialtjänsten och i domstol, inte för en intresseorganisation. Såvitt jag vet så finns det inte någonstans några formuleringar från Makalösa Föräldrar som tar ställning, för endera föräldern, men däremot finns det förhoppningsvis en massa texter som tar ställning för barnet! Det finns oerhört många komplexa fall när det gäller vårdnadstvi

What makes a great leader?

http://www.ted.com/talks/simon_sinek_why_good_leaders_make_you_feel_safe?utm_source=newsletter_weekly_2014-05-24&utm_campaign=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_content=talk_of_the_week_image#t-85761

Assisterad befruktning

Denna text publicerades i ETC: Assisterad befruktning utifrån ett normkritiskt barnperspektiv Lagmannen och utredaren Eva Wendel Rosberg presenterade i fredags ett betänkande om ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning.   Många personer har varit mer eller mindre kritiska, och många gånger tycks kritiken bottna i att en tvåförälders-familj trots allt är att föredra, och att det inte bör vara ”alltför enkelt och smidigt” för en ensamstående kvinna att skaffa sig barn med statens hjälp. Grundtanken är att det finns en extra sårbarhet i ensamföräldraskapet, inte minst vad gäller försörjningsansvaret, som staten inte med självklarhet ska axla när en kvinna gör ett aktivt och medvetet val att vara ensam förälder. Det handlar alltså om en slags ”som du bäddar, får du ligga”-tanke, där du visst kan skaffa barn helt själv men du får antingen skaffa barnet utan samhälleligt stöd och/eller försörja barnet utan att be om samhälleligt stöd. Om vi då ska dra det till si

Internationella Familjedagen

Tidigare publicerad i Feministiskt Perspektiv, här . Vilka barn firar vi på Internationella Familjedagen? FN har valt 15 maj som den dag då Familjen ska firas. I år är det den utökade familjen, särskilt om vi ser på det från ett svenskt perspektiv, då det är de viktiga generations-banden som uppmärksammas. Generalsekreterare Ban Ki-Moon lyfter fram vikten av att fira de band som finnas mellan alla medlemmar som anser sig utgöra en familj. Det är glädjande att FN går i täten för att uppmärksamma det som bland annat Sveriges Makalösa Föräldrar försöker att lyfta fram som viktigt: För ett barn är de viktiga förebilderna många, och det är snarare en Stjärnfamilj som får hen att utvecklas och må bra än Kärnfamiljen. Det viktiga är inte typen av vuxenförhållande, som fanns den dag då barnet kom till världen, utan de vuxna som idag och imorgon är mogna nog att bidra till kärleksfulla och trygga relationer. Men tyvärr är inte det verkligheten idag. Svensk lagstiftning utgår i h

Kampanjfilm och paneldebatt i Västerås

3 maj besöker Sveriges Makalösa Föräldrar Västerås. Vi visar vår kampanjfilm samt genomför en paneldebatt. Kom till vårt spännande event eller tipsa en vän! Läs mer  här .

A garden in my apartment

Kampanjfilm och paneldebatt i Västerås

3 maj besöker Sveriges Makalösa Föräldrar Västerås. Vi visar vår kampanjfilm samt genomför en paneldebatt. Kom till vårt spännande event eller tipsa en vän! Läs mer  här .

I will be a hummingbird :)

Kampanjfilm och paneldebatt i Västerås

3 maj besöker Sveriges Makalösa Föräldrar Västerås. Vi visar vår kampanjfilm samt genomför en paneldebatt. Kom till vårt spännande event eller tipsa en vän! Läs mer  här .

Ett jämställdhetsarbete som osynliggör ojämställdheten

Debattartikel  på Feministiskt Perspektiv. 23 april släpps boken  Att köpa sin frihet: Ekonomiskt våld och andra strukturellt sanktionerade härskartekniker . Det är en bok där tio ensamstående mödrar fått berätta om det våld och hot de utsatts för av sina före detta partners, både under och efter relationen. Det är dock inte hot eller våld från män som är i fokus, det är tillåtandet och osynliggörandet som sker från myndighetspersonal som jag vill uppmärksamma. Bostadsbidrag betalas inte ut, för mannen vägrar ändra sin adress. Underhållsbidrag behöver inte betalas, för på papperet ser det ut som om barnet bor växelvis. I verkligheten vill inte barnet sova hos pappa, och behöver inte heller, så länge mannen slipper betala för det barn han sällan ser. Nyfödda barn får inget namn förrän de är runt halvåret, för mannen vägrar skriva under. Skrämda barn lämnas ut till män, som har socialtjänst-journaler där det med röd tejp står att de inte får träffa någon socialsekreterare ensam, f

Kampanjfilm och paneldebatt i Västerås

3 maj besöker Sveriges Makalösa Föräldrar Västerås. Vi visar vår kampanjfilm samt genomför en paneldebatt. Kom till vårt spännande event eller tipsa en vän! Läs mer  här .

Kampanjfilm och paneldebatt i Västerås

3 maj besöker Sveriges Makalösa Föräldrar Västerås. Vi visar vår kampanjfilm samt genomför en paneldebatt. Kom till vårt spännande event eller tipsa en vän! Läs mer  här .

Är vi redo för lite mer flexibilitet i arbetslivet?

Ursprungligen publicerad i  Sydsvenskan Är vi redo för lite mer flexibilitet i arbetslivet? Möjligheten att vi kan jobba var som helst kan förbättra vår livskvalitet. Men det krävs en hel del av chefen och företagets ledarskap för att människor och föräldrar ska må bra och även orka jobba flexibelt i dagens arbetsliv. Vi på Sveriges Makalösa Föräldrar är för tredje året med som en av över 100 deltagande företag och organisationer i Jobba hemma-dagen som äger rum den 26 mars. Att arbeta flexibelt innebär stora fördelar i tjänstemanssektorn, både vad gäller tiden när du arbetar och på vilka platser du arbetar. Det innebär att det blir särskilt attraktivt med flexibelt arbete för ensamstående föräldrar, som ofta måste ta ett ensamt ansvar för barn och hem. Tyvärr har de senaste debatterna kring flexibelt arbete till stor del fokuserat på problem som dygnet-runt-tillgänglighet och övertid, som naturligtvis vare sig förälder eller barn mår bra av en längre tid. Dessa problem har dock

Var tredje barn bor växelvis

SCB senaste statistik.  Läs också senaste rapporten . 35 procent av barnen med separerade föräldrar bor växelvis ungefär lika mycket hos sin mamma som hos sin pappa. Bland barn vars föräldrar nyligen har separerat gäller det hälften av barnen. Vart fjärde barn i Sverige, eller 480 000 barn, har föräldrar som separerat eller aldrig levt tillsammans. SCB har genomfört en undersökning där man frågat föräldrar som inte lever ihop hur de löser boendet och ekonomin för sitt gemensamma barn.     En vanlig månad bor barn med särlevande föräldrar i genomsnitt 21 dagar hos sin mamma och 9 dagar hos sin pappa. Vissa barn bor mest eller enbart med den ena föräldern medan andra barn bor lika mycket hos båda föräldrarna, så kallat växelvis boende.    Växelvis boende är vanligast bland barn i 7–9-årsåldern, däremot är det inte lika vanligt bland tonåringar. Det är vanligt med växelvis boende om föräldrarna är födda i Sverige samt har hög utbildnings- och inkomstnivå. Även om växelvis boend

Utredning om civilsamhället

En särskild utredare ska nu  utreda hur staten kan underlätta för civilsamhället  att bedriva sin verksamhet. Organisationernas kompetens och kapacitet ska tas tillvara bättre. Vi kan redan tipsa utredaren om följande förbättringar: - Tillåt mångaåriga verksamhetsbidrag, så vi slipper dessa omständiga processer varje år. - Motarbeta trenden för ökade projekt, eftersom projekt och dess anställningar inte enbart är av godo. Det vi vinner på nytänkande och kreativitet, förlorar vi i otrygghet och korttidstänk. - Kräv av kommuner att oftare söka samverkan med civilsamhället, snarare än att vilja försöka ordna egna verksamheter. Föräldrastöd är bra exempel på verksamheter som inte föräldrar går på, när det t.ex. erbjuds i socialtjänstens regi. - Bjud in oss från civilsamhället, stora och små, och för en riktig dialog!

Fransmän och katter

Jag vet inte riktigt varför, men det är något visst med fransmän och katter... ;) ) )

Du har väl läst utredningen om män och jämställdhet?

En mycket bra utredning! Utredningen  har bland annat haft kontakt med bl.a. organisationer som företräder pappor (och även med Makalösa Föräldrar). Utredningen konstaterar att organisationer som företräder pappor menar att pappor oftare förlorar vårdnaden på grund av sitt kön, och påpekar i anslutning till detta att det är ”noterbart att få av företrädarna för olika intressegrupper för män och vårdnadsfrågor lyfter fram betydelsen av föräldraledighet för att förbättra mäns position i vårdnadstvister”. Utredningens slutsats är inte att domstolar är vare sig mamma- eller pappavänliga. Makalösa Föräldrar ser det som en självklarhet att individualisera föräldraledigheten, det är ett av de mest effektiva lösningarna för jämställdhet i småbarnsfamiljer i stort. Vi är liksom utredningens representanter inte imponerade av regeringens senaste tids familjepolitik, som prioriterat (mäns och) familjers valfrihet. Jämställdhetsbonusen har inte haft någon markant effekt på mäns uttag av föräldra

Ungar som ger hopp!

Bild
Politiska ungdomsgruppen är i Stockholm! Som vanligt slås jag av deras entusiasm och engagemang! De väljer att spendera en helg med att besöka riksdagen, lyssna på tal och förbereda politiska debatter. Inte för att jag tycker det är tråkigt, tvärtom! Utan för att det finns så mycket att fylla en helg med - spel, surf, vänner, shoppa, sova - men de vill vara med och förändra samhället! Trots att det i många sammanhang är så att de inte är så välkomna (i debatten). Stor kram till dem!

Kvinnor ska inte behöva jobba gratis

SvD artikel Teckentolkad youtube film

En favorit i repris

Titta gärna på en historisk tillbakablick om barnbidraget, från  Almedalen 2013 .

Du har väl läst utredningen Män och jämställdhet?

En mycket bra utredning! Utredningen  har bland annat haft kontakt med bl.a. organisationer som företräder pappor (och även med Makalösa Föräldrar). Utredningen konstaterar att organisationer som företräder pappor menar att pappor oftare förlorar vårdnaden på grund av sitt kön, och påpekar i anslutning till detta att det är ”noterbart att få av företrädarna för olika intressegrupper för män och vårdnadsfrågor lyfter fram betydelsen av föräldraledighet för att förbättra mäns position i vårdnadstvister”. Utredningens slutsats är inte att domstolar är vare sig mamma- eller pappavänliga. Makalösa Föräldrar ser det som en självklarhet att individualisera föräldraledigheten, det är ett av de mest effektiva lösningarna för jämställdhet i småbarnsfamiljer i stort. Vi är liksom utredningens representanter inte imponerade av regeringens senaste tids familjepolitik, som prioriterat (mäns och) familjers valfrihet. Jämställdhetsbonusen har inte haft någon markant effekt på mäns uttag av föräldra

Vill du vara med i politiska ungdomsgruppen?

Bild
Sveriges Makalösa Föräldrar har de senaste åren utvecklat barnperspektivet genom ett unikt och gediget arbete. Barnkonventionen förtydligar vikten av att arbeta med barn genom föräldrar, och Makalösa Föräldrar är i detta avseende en unik organisation, både i Sverige och i europeiskt perspektiv. Organisationens samverkan i europeiska nätverk har de senaste två åren fått prioriterat fokus, inte minst för ovan arbete, och det har varit roligt att märka av europeiska organisationers intresse för vårt arbete! Nu förstärks den  europeiska samverkan  ytterligare, med ett högprioriterat fokus på barns välmående och på moderna, alternativa familjer. Denna samverkan är också något som gynnar Makalösa Föräldrar i hög grad, inte minst genom bl.a. ökad möjlighet till politiskt påverkansarbete och till projektdeltagande. Barns röst och rätt räknas! Vår politiska ungdomsgrupp finansieras av EU-kommissionen

Separation med fara för sitt liv

Socialstyrelsen har utrett de senaste tolv kvinnor , som mördades av sin f.d. partner. Resultatet visar att separation finns med i bilden, och är med andra ord ett riskmoment för kvinnor som utsatts för våld eller hot i nära relation. Vad som är tydligt är behovet av stöd vid separationer, som idag möjligtvis utgörs av Försäkringskassans räknemodell på deras hemsida. Den bok som är under publicering, som jag skrivit och som fokuserar ekonomiskt våld, visar på samma stora behov av stöd vid, under och efter en separation. Det är tungt och farligt för en utsatt kvinna att försöka ta sig ur en hotfull relation. Carin Götblad är samordnare för en nationell utredning om våld i nära relationer, som ska bli färdig juni i år. Vi får hoppas på konstruktiva lösningar om detta stöd. Vill du veta mer om boken, kontakta admin@makalosa.org.

Valåret 2014, del 2

Vilka ensamföräldrafrågor vill de politiska partierna driva 2014 och framåt? Del 2. Sveriges Makalösa Föräldrar har inför valåret genomfört en kortare studie, riktat till alla politiska partier. Alla partier utan Moderaterna och Sverigedemokraterna har (för en del partier; efter rätt många påminnelser) svarat. Moderaterna svarar inte alls varför de inte vill besvara våra frågor; Sverigedemokraterna har uppgett att de inte riktigt har tagit ställning i alla våra frågor. Våra frågor finns att läsa här . Del 1 av detta pressmeddelande innehåller partiers svar på frågor som rör arbetsliv och arbetsmarknad. Del 2 fokuserar  vårdnadstvister, föräldraförsäkring och övriga ekonomiska stöd. Fp vill ge barn i vårdnadstvister egna juridiska ombud. Som en åtgärd för ett mer jämställt föräldraskap vill Fp (till skillnad från Kd ) också öronmärka en månad till åt fadern, samt ha kvar jämställdhetsbonusen. C dubblerar gärna jämställdhetsbonusen. Fp och Kd stöttar, som ett led i ar

Äntligen rim och reson för misshandlade kvinnor

Nu menar justitieutskottet att misshandlade kvinnor som flytt sina hem ska få möjlighet till poliseskort, för att hämta sina personliga tillhörigheter. Äntligen! Så många gånger en fått möta en kvinna och hennes barn, som saknar ID-kort, älskade leksaker m.m. Och som när de väl fått hjälp att komma in i deras hem, mötts av iturivna och sönderklippta ägodelar. En modig polis i Södertälje har många kvinnor mycket att tacka för... Tyvärr är inte alla lika kloka.  I SVD säger Johan Linander (c, v ordf) att det ändå är en svår situation att få polishjälp att hämta ut det en äger: "Kvinnan vill kanske även plocka med den här vasen som han fick av sin mormor som är jättevärdefull". Ja. Det är precis vad jag sett. Blåslagna, livrädda, gråtfärdiga kvinnor tänker först på dyra vaser och sedan på kläder, leksaker, viktiga papper. Nåväl, ett första steg... Läs mer här: Polisskydd för misshandlade kvinnor http://www.svd.se/nyheter/inrikes/polisskydd-for-misshandlade-kvinnor_3301350.svd vi

Solsken i helgen :)

Rickard Klerfors är en ekonom som i många år arbetat i hjälpverksamheter i Rumänien, bl a med romer. Han har skrivit en artikel som kännetecknas av kompetens och konstruktiv kraft och jag vill tacka honom för det! Här finner du artikeln:  http://mobil.dn.se/ debatt/sa-kan-vi-bryta- romernas-tiggeri-och- utanforskap/?brs=d I korthet: Motarbeta romernas utanförskap genom att förstå vår gemensamma historia, satsa på integration i Rumänien samt inför sjukvårdsreform och mikrokredit-system. Det är positivt att veta att det finns lösningar! Socialistiska läkare har gjort en kortfilm om en annan vård. Den berör! Se här: http://www.socialistiskalakare.se/

Valåret 2014. del 1

Vilka ensamföräldrafrågor vill de politiska partierna driva 2014 och framåt? Del 1. Sveriges Makalösa Föräldrar har inför valåret genomfört en kortare studie, riktat till alla politiska partier. Alla partier utan Moderaterna och Sverigedemokraterna har (för en del partier; efter rätt många påminnelser) svarat. Moderaterna svarar inte alls varför de inte vill besvara våra frågor; Sverigedemokraterna har uppgett att de inte riktigt har tagit ställning i alla våra frågor. Våra frågor finns att läsa här . Del 1 av detta pressmeddelande innehåller partiers svar på frågor som rör arbetsliv och arbetsmarknad. Del 2 fokuserar  vårdnadstvister, föräldraförsäkring och övriga ekonomiska stöd. FP menar att barnomsorg med obekväm arbetstid är ett av det viktigaste stödet för ensamföräldrar, men lyfter även fram möjligheten för andra närstående än barnets föräldrar att vabba som en positiv förändring. KD vill att föräldrar i än högre grad ska uppmuntras till att stanna hemma med sin

Why we shouldn't trust markets with our civic life

Profit's not always the point

Makalösas sommarläger

KFUM Ängsholmen (som är en lägergård) och projektet Sköna Dar (www.skonadar.se) har valt att ge alla Makalösa Föräldrar en unik möjlighet denna sommar! Under hela sommaren arrangeras sex läger på Ängsholmen. Till fem av de läger erbjuds ett mindre antal platser enbart för ungdomar (8-15 år) till Makalösa Föräldrar. Observera att det är Sveriges Makalösa Föräldrar som ansvarar för bokning och depositionsavgift, läs längre ner. Period: 1  Datum: 12-17 juni (ålder: 8-11 år, ursprunglig kostnad: 3050 kr) Period: 2  Datum: 19 juni-1 juli (ålder: 12-15 år, ursprunglig kostnad: 5900 kr) Period: 3  Datum: 23-28 juli (ålder: 9-12 år, ursprunglig kostnad: 3050 kr) Period: 4  Datum: 30 juli-11 augusti  (ålder: 12-15 år, ursprunglig kostnad: 5900 kr) Period: 5  Datum: 13-18 augusti (ålder: 10-15 år, ursprunglig kostnad: 2900 kr) Period 5 är ett specialläger, med halva tiden seglarläger och andra halvan skapande läger ex musik, pyssel osv) Sommarlägren innehåller:  Våra aktiviteter

His and hers healthcare

Politiska ungdomsgruppens möteshelg 18-19 januari

Bild
Ett tiotal ungdomar möttes upp i Stockholm för kick-off för den politiska ungdomsgruppen! Entusiasmen flödade, och rätt snabbt bestämdes att ungdomarna skulle skissa på ett antal frågor, att ställa sina egna kommunpolitiker, under intervjuer som ska ta plats under våren. Deltagare var: Moa & Cornelia från Åtvidaberg, Albin från Ronneby, Andreas från Norrtälje, Märta, Jens, Kamile, Carl-Michael, Wilma och Elsa från Stockholm. Många anmälde sitt intresse direkt efter helgen, då vi fått hjälp med efterlysning, och gruppen kommer därför bli mycket större till nästa möte, som också är i Stockholm 9 mars. Då planerar vi bl.a. ett riksdagsbesök! Tveka inte anmäla ditt intresse, om du inte redan gjort det: info@makalosa.org eller admin@makalosa.org. Alternativt ring 0708-775741 (Karin) eller 0721-902165 (Märta). Nästföljande aktiviteter är: Endagsläger under påsk på Björnö! Denna resa kräver en kontaktperson eller en förälder. Vet du någon, anmäl snarast. Möte 26-27 april, i s

Politiska gruppens möteshelg 18-19 januari

Politiska gruppen möttes i helgen, 18-19 januari, och det var ett mycket uppskattat möte! Ett tiotal medlemmar diskuterade hur Makalösa Föräldrars politiska arbete kan utvecklas under valåret 2014, och bl.a. utmejslades idéer kring dels en ”debattartikel-grupp” och dels en ”youtubefilm-grupp”. För mer information, samt för ev intresseanmälan, kontakta admin@makalosa.org eller info@makalosa.org. Alternativt ring 0708-775741 (Karin) eller 0721-902165 (Märta). Kontaktperson för youtubefilm-gruppen: Pernilla Hall, Västerås Kontaktperson för debattartikel-gruppen: Anette Svensson, Stockholm Syftet för politiska gruppen är att bidra med ensamföräldrars direkta respons på det politiska arbete som redan finns inplanerat, för t.ex. Nordiskt Forum och Almedalen, men också att vara en stödgrupp för politiska ungdomsgruppen, som har ett projektanslag. Läs mer här om politiska ungdomsgruppen.

Makalösas sommarläger!

KFUM Ängsholmen (som är en lägergård) och projektet Sköna Dar (www.skonadar.se) har valt att ge alla Makalösa Föräldrar en unik möjlighet denna sommar! Under hela sommaren arrangeras sex läger på Ängsholmen. Till fem av de läger erbjuds ett mindre antal platser enbart för ungdomar (8-15 år) till Makalösa Föräldrar. Observera att det är Sveriges Makalösa Föräldrar som ansvarar för bokning och depositionsavgift, läs längre ner. Period: 1  Datum: 12-17 juni (ålder: 8-11 år, ursprunglig kostnad: 3050 kr) Period: 2  Datum: 19 juni-1 juli (ålder: 12-15 år, ursprunglig kostnad: 5900 kr) Period: 3  Datum: 23-28 juli (ålder: 9-12 år, ursprunglig kostnad: 3050 kr) Period: 4  Datum: 30 juli-11 augusti  (ålder: 12-15 år, ursprunglig kostnad: 5900 kr) Period: 5  Datum: 13-18 augusti (ålder: 10-15 år, ursprunglig kostnad: 2900 kr) Period 5 är ett specialläger, med halva tiden seglarläger och andra halvan skapande läger ex musik, pyssel osv) Sommarlägren innehåller:  Våra aktiviteter