Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2010

Pressmeddelande: Makalösa Föräldrar vill gärna ge dig en önskelista och en present till ditt nya jobb, Stefan Attefall.

Vi har alla rätt att bo på ett tillfredsställande sätt, dvs. det är vår mänskliga rättighet att ha en tillfredsställande levnadsstandard. Med tillfredsställande levnadsstandard menas naturligtvis inte rätten till en havsutsikt eller rätten till att bo nära tunnelbanan, men det kan ändå antas att en tillfredsställande levnadsstandard är t.ex. rätten till en rimlig hyra, rätten till en stabil boende-situation och rätten till ett tryggt bostadsområde. Den rätten finns inte idag, särskilt inte i de större städerna där marknadshyror skapat fullkomliga hetsjakter på attraktiva hyresrätter att omvandla till bostadsrätter och allt mer hysteriskt stegrande priser på alla bostadsrätter som finns centralt. Vi hör historier om hur nyblivna bostadsrättsägare tror sig äga även trottoaren utanför lägenheten, omnipotent och maktgalen som han kanske blivit av att ha gått från en helt vanlig hyresgäst med 6000 kronor i hyra till en bostadsrättsägare till en fastighet värderad två miljoner kronor. Pengar

Sveriges Makalösa Föräldrar - Makalösa Föräldrar vill gärna ge dig en önskelista och en... - MyNewsdesk

Till Stefan Attefall: Sveriges Makalösa Föräldrar - Makalösa Föräldrar vill gärna ge dig en önskelista och en... - MyNewsdesk

Pressmeddelande: Vi får inga uppdrag, vi tar oss uppdrag – samhället behöver idéburna organisationer och dess roll som uppdragsfinnare

Vi får inga uppdrag, vi tar oss uppdrag – samhället behöver idéburna organisationer och dess roll som uppdragsfinnare Det ska bli en kall vinter i år, sägs det. Den kallaste på tusen år, på grund av (sägs det) att golfströmmen saktat ned. Frågan är hur kall mandatperiod det blir för de idéburna organisationerna? Har vi i civilsamhället det stöd vi trots allt behöver från regeringen, för att kunna fortsätta vårt ytterst viktiga arbete? Regeringen har i sin regeringsförklaring lyft fram att det är önskvärt att det finns ett bra samarbete med det civila samhället. Ett öppet och tolerant samhälle byggs upp enligt Reinfeldt av människor som deltar i frivilliga och ideella föreningar och verksamheter på olika sätt. Därför menar Reinfeldt att det är viktigt att samarbete med och komplettera den ideella sektorn, t.ex. genom att införa avdragsrätt för gåvor till hjälpverksamhet. Fortfarande, säger Hanna Broberg från Överenskommelsen, är det dock tydligt att civilsamhällets insatser inte finns m

Newsmill artiklar och Makalösa pressmeddelanden

Pressmeddelande 13 oktober, Angående höjt bostadsbidrag Newsmill 12 oktober, Bidrag som ges med ovilja och hot om återbetalning är inte ett bra stöd Pressmeddelande 8 oktober, Ge oss raka besked Ulf Kristersson & Göran Hägglund Pressmeddelande, 30 september, Motverka fattigdom och social utestängning Pressmeddelande, 21 september, SMF befarar en ogynnsam mandatperiod för ensamföräldrar Newsmill 28 augusti, Varför osynliggör alliansen gruppen ensamföräldrar i sitt valmanifest? Pressmeddelande, 27 augusti, Svenska folket vill prioritera bekämpandet av barnfattigdom men vad tycker politikerna? Newsmill 26 augusti, Barnfattigdom och politikers ovilja Pressmeddelande, 23 augusti, Varför får vi ensamföräldrar helt motsatta budskap och löften från våra politiker? Newsmill 18 juli, Krav på ständig ekonomisk tillväxt skapar ett dysfunktionellt samhälle Newsmill 5 juni, Minska ensamföräldrars ekonomiska stress med ett förvärvsavdrag

Pressmeddelande: Angående höjt bostadsbidrag för ensamföräldrar: Varför så sent startdatum, till bara en del i gruppen och med värderingsstyrda tilläg

Regeringen väljer enligt egen beskrivning att satsa särskilt på barnfamiljer, i och med sin budgetproposition för 2011, och ökar det särskilda bidraget i bostadsbidraget med 350 kronor till 1300 kronor per månad för ett barn, med 425 kronor till 1750 kronor per månad för två barn och med 600 kronor till 2350 kronor per månad för tre eller fler barn. Höjningen införs dock först från januari 2012, vilket vi tycker är på tok för sent. De som har störst behov av denna höjning har naturligtvis behov av det snarast. Och om regeringen följer nuvarande regler som bostadsbidraget baseras på (vilket inte framstår helt tydligt i budgetpropositonen) innebär detta att det endast är det särskilda bidraget för hemmavarande barn (dvs. barn som är folkbokförda hos den bidragssökande föräldern) som höjs. Umgängesbidraget för barn som bor tidvis i hushållet (dvs. ej folkbokförda) höjs då inte, då det för närvarande uppgår till 300 kronor för ett barn, 375 kronor för två barn och 450 kronor för tre eller

Budgetpropen

Kan egentligen lika väl låta den vila (igen) eftersom jag har fullt upp med Makalösa-hemsidan. ;o) Men samtidigt känns det ändå värdefullt att få en vrå där det finns mer av mig. Har läst igenom budgeten. Tycker inte om hur de konstaterar att det finns de kvinnor som framstår som om de har högre försörjningsbörda än de har, då de egentligen har växelvis barnen med barnets separerade far, men det framkommer inte. Ni kan läsa själva .

Pressmeddelande: Ge oss raka besked, Ulf Kristersson & Göran Hägglund!

Som ny socialförsäkringsminister, med kan man hoppas nära samarbete med socialminister Göran Hägglund, vill vi i Sveriges Makalösa Föräldrar vända oss till dig och Göran med förhoppningen om raka besked. Vi sågs under vår partidebatt 20 augusti, i ABF-huset Stockholm, där vi förutom dig bjudit in bl.a. Peter Eriksson, Josefin Brink, Veronica Palm och Emma Henriksson. Då presenterade vi, utifrån siffror från bl.a. Rädda Barnen, Majblomman, Ungdomsstyrelsen, SCB och förstås våra egna rapporter, statistik som åtminstone vi tyckte var oroväckande. Barnfattigdomen har ökat från åtta procent år 2004 till tolv procent år 2008. 57 000 ensammammor lever idag i fattigdom. Över 340 000 barn levde år 2008 i relativ fattigdom. 24,5 procent av ensamföräldrar med ett barn samt 36 procent av ensamföräldrar med två eller fler barn levde år 2009 under låginkomstgränsen. 75 procent av alla unga ensamföräldrar lever med så knappa ekonomiska resurser att det är en fråga om fysisk och psykisk ohälsa. När