Inlägg

Visar inlägg från mars, 2013

Nytt jobb?

Bild
Traditionell byhövding KAN vara ett bra jobb för mig...

Schäslong

Bild
Min dotter tycker schäslong är så vackert namn, att hennes barn ska heta det... ;o) Jag tycker schäslonger ser så härligt inbjudande ut... Som gjorde för att sova i, reflektera i, vara i...

Onådiga Luntan

Läser med stor bedrövelse den viktiga Onådiga Luntan, som  SocialPolitik  publicerat. Här finner du chefredaktör Maria Wallins  debattartikel . Här finner du  Onådiga Luntan .

Jag börjar bli duktig

...på att samla sekunder av fantastiska upplevelser, och precis under en tid då det är som mest välkommet läser jag i ett mail: Du gör ett makalöst arbete... Tack, du vet vem.

Vi är alla miljonärer

för varannan vecka har vi fått en miljon nya sekunder av upplevelser. Här var en favorit-upplevelse, i form av en underbar hälsning: Jag tycker du är så himla härlig och blir alltid så glad när jag får träffa dig. Sättet du höll föredraget i söndags var underbart och sättet som du bemötte kritiken på var också helt fantastisk. Det var som att du tog en flygande pil mot dig och kysste ut den i luften i form av vårblomster.  

Investing in Children

Eurochild, EAPN och Unicef genomför i Dublin ett exklusivt seminarium om hur vi tillsammans kan minska barnfattigdom. Endast vissa deltagare är inbjudna, och endast från åtta länder, och Sveriges Makalösa Föräldrar i form av generalsekreterare Sophia Lövgren har den stora äran att få vara en representant. Seminariet sker 10 och 11 april, och går att läsa mer om bl.a. här.

Systemfel som hotar världen

UR Play har en otroligt sevärd dokumentär: http://www.ur.se/Produkter/174829-Systemfel-som-hotar-varlden?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsamh%C3%A4llskunskap Några av filmens budskap: -  Att förstå verkligheten är att bli befriad. -  Verkligheten är att vårt penningsystem har ett systemfel. -  Så länge vi behåller detta system, medverkar vi systematiskt till vår egen undergång! Det är privatbankerna och inte Riksbanken som skapar våra pengar, tvärt emot vad de flesta tror sig veta. 95 % av våra pengar har tillkommit genom att du och jag skuldsatt oss via lån i banken. Pengar är således inte tillgångar utan skulder med räntekrav. Ränta på ränta åstadkommer ett pyramidspel som systematiskt pumpar pengar till toppen. Tillväxtkravet ökar konkurrensen och sprider rädsla. Ojämlikheten i samhället ökar kontinuerligt till dess du och jag inte längre vill öka våra skulder. Då sker en kollaps.

Odla egen online-gård

Jag älskar sociala innovationer och detta är en särskilt bra sådan! :o) http://socialinnovation.se/sv/odla-egen-online-gard-med-min-farm/

Underbar film om hur det kan vara att välkomnas till livet...

Bild

En GLAD sommar och en GOD jul åt alla!

Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation för ensamstående föräldrar och deras barn. Det innebär att vi rätt ofta möter medlemmar som befinner sig i ekonomisk och social utsatthet. För att vi ska kunna hjälpa dessa barnfamiljer än mer effektivt, har vi sökt och fått 90-konto. Med DIN hjälp, kan vi härmed ta emot ändamålsspecifika ansökningar från ensamstående föräldrar som önskar stöd till att ge en GLAD sommar eller en GOD jul till sina barn. Inga gåvor är för små! Vårt kontonummer är: 90 03 15-3. Föredrar du att betala till bankgiro-nummer, är det 900-3153. Det går att läsa mer  här . Ansökningsblankett finns att hämta hem  här . Vi har under år 2013 och framåt som syfte att stärka denna del av vår verksamhet, för att genom offentlig insamling för humanitärt och välgörande ändamål kunna erbjuda stöd till ensamstående föräldrar och deras barn. Denna insamling är planerad att ske genom penninginsamling, kläd- och annan lösöresinsamling och försäljning av varor och tj

I Bhutan lär sig skolbarnen sträva efter lycka istället för pengar

I Bhutans grundskolor lär man sig mänskliga värderingar och dygder med hjälp av fyra målsättningshelheter: Hållbar och jämlik socioekonomisk utveckling (levnadsstandard, hälsa och utbildning) Naturskydd (ekologisk läskunskap) Värdering och bevaring av kulturen (tidsanvändning, psykologiskt välmående, kollektivens livskraft och kulturell mångfald) God förvaltning De fyra målsättningshelheterna har fastslagna grundläggande värderingar, ur vilka man har plockat fram förfaringssätt och åtgärder som harmonierar med värderingarna. Med hjälp av detaljerade mätare kan skolorna bedöma hur personalen och eleverna lyckas nå sina målsättningar. http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=194616&contentlan=3&culture=sv-FI

SCB om arbetstid

Den faktiska medelarbetstiden under 2012 var 30,6 timmar per vecka Under 2012 var den överenskomna arbetstiden för de sysselsatta i genomsnitt 37,1 timmar per vecka. Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden var 30,6 timmar per vecka. Andelen som hade en överenskommen arbetstid motsvarande heltid var 76,7 procent. De sysselsatta var frånvarande i genomsnitt 21,0 procent av den avtalade arbetstiden. Av de sysselsatta arbetade 39,3 procent på obekväma arbetstider. http://www.scb.se/Pages/PressRelease____351394.aspx

Lön hela Dagen!

Bild
Var med på  fotografering  inför Lön Hela Dagen-kampanjen! Den 13 februari klockan 12:00 kommer det att ske en fotografering av siffrorna 15:52 på Sergels torg i Stockholm, liknande den som gjordes  förra året . Bilden kommer att användas i pressutskick, lokala facebook-evenemang och annan informationsspridning om kampanjen Lön hela dagen som genomförs den 8 mars klockan 15:52. På kampanjsidan  www.facebook.com/Lonheladagen  hittar du mer information och instruktioner om hur du kan delta i den digitala kampanjen Lön hela dagen. Vid frågor kan du också kontakta:  info@sverigeskvinnolobby.se  eller 08‐33 52 47. Vad händer 8 mars? I Stockholm arrangeras ett seminarium 8 mars där Reinfeldt, Löfven, Svenskt Näringsliv och Delegationen för Jämställdhet i Arbetslivet bjudits in att medverka. Runt om i landet kommer det att arrangeras manifestationer i anslutning till klockan 15:52 (eller annan tid som passar bättre) den 8 mars. Lokala orter där det planeras aktivitet inom 15:5