Inlägg

Visar inlägg från april, 2013

Feministiskt Forum 11 maj

Sveriges Makalösa Föräldrar deltar i år i Feministiskt Forum 11 maj, i ABF-huset i Stockholm. Tid: 14.15-15.30 Sal: Per Albin Rubrik: Måste jag sluta amma bara för att kunna dela föräldraledigheten? Beskrivning: Praktisk feminism i form av delad föräldraledighet är inte alltid så enkel att genomföra. Trots en del goda tips från olika nätverk och informationsmaterial, finns det fortfarande många föräldrar som av olika anledningar tycker det är svårt att planera så att det blir bäst för alla. Det hjälper inte heller med ”tyckanden” från familj, släkt, vårdpersonal och vänner. Denna paneldebatt kanske inte har svar på alla frågor, men vi utlovar en spännande diskussion! Medverkande:Sophia Lövgren (generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar), Gertrud Åström (ordförande, Sveriges Kvinnolobby), Tomas Wetterberg (ordförande, Män för Jämställdhet),  My Malmström Sobelius (styrelseledamot i  FoFF Stockholm) samt Ingvild Segerstam (Haro). Arrangör: Sveriges Makalösa Föräldrar

Framgångsrikt lobby-arbete

Fantastiskt stolt över att vara en del i Makalösa Föräldrars och andra intresseorganisationers politiska påverkansarbete, som lett till att vårdnadslagen nu ska ses över och underhållsbidraget kopplas till inkomst! Väntar nu på en höjning av underhållsstödet!

Lågt EU-politiskt deltagande men hög ideell aktivitet

EESC Flash Eurobarometer: Citizens engaged in participatory democracy Still some way to go for citizens to become engaged in European public debates While Europe faces economic and social challenges, EU citizens continue to involve themselves in participatory democracy activities, including signing petitions and becoming active members of non-governmental organisations, mainly at local and national level. A Flash Eurobarometer measuring citizens’ engagement shows that Europeans trust civil society organisations to influence policies and make a difference in the life of their communities. On 6 March, the European Economic and Social Committee (EESC) will officially present the Flash Eurobarometer "Europeans' Engagement in Participatory Democracy" during the  Civil Society Day 2013  conference. The survey was commissioned by the European Commission in response to a request from the EESC. Even against the backdrop of the crisis, with growing unemployment a

En GLAD sommar och en GOD jul åt alla!

Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation för ensamstående föräldrar och deras barn. Det innebär att vi rätt ofta möter medlemmar som befinner sig i ekonomisk och social utsatthet. För att vi ska kunna hjälpa dessa barnfamiljer än mer effektivt, har vi sökt och fått 90-konto. Med DIN hjälp, kan vi härmed ta emot ändamålsspecifika ansökningar från ensamstående föräldrar som önskar stöd till att ge en GLAD sommar eller en GOD jul till sina barn. Inga gåvor är för små! Vårt kontonummer är: 90 03 15-3. Föredrar du att betala till bankgiro-nummer, är det 900-3153. Det går att läsa mer  här . Ansökningsblankett finns att hämta hem  här . Vi har under år 2013 och framåt som syfte att stärka denna del av vår verksamhet, för att genom offentlig insamling för humanitärt och välgörande ändamål kunna erbjuda stöd till ensamstående föräldrar och deras barn. Denna insamling är planerad att ske genom penninginsamling, kläd- och annan lösöresinsamling och försäljning av varor och tj

Regeringens vårprop

I vårproppen på 245 sidor står det inget alls om ensamstående föräldrar eller underhållsstöd. Ekonomiskt utsatta nämns 3 gånger. Det är tydligt hur denna grupp prioriteras. http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/43/66/edf9e06e.pdf

Jämställdhet

Män mår dåligt av för lite jämställdhet  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5498726

Ett tankefel som skapar skam

Jag skrev i förra veckan om en debattartikel jag geagerade på: Psykologen Alf B Svensson skriver i en debattartikel på Aftonbladet från 28/3 att mindre skilsmässor minskar barnfattigdomen . För det första skriver han felaktigt skilsmässor, som att det enbart är gifta par som skiljer sig som resulterar i ensamföräldrar. Det handlar förstås om separationer, ett begrepp som inkluderar även sambopar. För det andra anser han att lösningen är att mindre antal skilsmässor orsaker färre ekonomiskt utsatta. Det är som att skuldbelägga de föräldrar som separerar, och förutsätta att de (om de ansträngt sig lite mer) hade kunnat förbli tillsammans. Det är få par jag mött, i alla fall, som skilt sig för snabbt. Och även om så är fallet, borde väl den första lösningen vara att skapa ett välfärdssystem som möjliggör för ensamföräldrar att klara att försörja sig eller sina barn. Eller ska änkor som förr i tiden panik-gifta sig med vem som helst, för att kunna försörja sina barn? Är det dit vi är p

Fight child poverty and promote well-being

Unicef, EAPN och Eurochild genomförde en tvådagars intensiv konferens i Dublin. Fokus var dels arbetet på EU-nivå och olika Europeiska nätverk och dels arbetet på nationell nivå. Deltagarna fick både lyssna på key note speakers och själva diskutera i workshops. Not 1: Ta del av Unicefs senaste forskning som placerar Sverige på elfteplats vad gäller utbildning. Not 2: Child well-being, bättre än child poverty. Den 20 februari 2013 presenterade kommissionen ett initiativ för att främja sociala investeringar för tillväxt och sammanhållning, det s.k. sociala investeringspaketet. Som en del i detta initiativ föreslås en rekommendation om att motverka ekonomisk och social utsatthet bland barn genom att främja ·          tillgång till tillräckliga resurser genom att stödja föräldrars deltagande på arbetsmarknaden och säkerställa en adekvat levnadsstandard genom en kombination av förmåner; ·          tillgång till tjänster av god kvalitet till en rimlig kostnad genom investering

Spännande och viktigt projekt

KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor  initierar nu ett projekt i Västerås och Nyköping, där även Makalösa Föräldrar är inbjudna att delta. V I dag ställs allt större krav på att socialtjänstens och hälso- och  sjukvårdens insatser ska baseras på kunskap om resultat, kvalitet och  effektivitet. För att uppnå en evidensbaserad praktik krävs en sammanvägning  av forskning, praktikernas yrkeskompetens och brukarnas erfarenhet och  önskemål. Ingen av de tre kunskapskällorna är viktigare än den andra. Eftersom brukarnas medverkan och påverkansmöjligheter inom missbruks- och beroendevården hittills har varit begränsade är det angeläget att utveckla metoder för ökad brukarmedverkan. KSAN har inlett ett samarbete med Forum för Familjevård, FfF, och dess medlemsorganisationer (bl.a. Riksförbundet för förstärkt familjevård), ett flertal kommuner och organisationer för att stärka missbrukande kvinnor med barn för att arbeta riktat med mammarollen i mamm

Barnfattigdom

Ny forskning visar att ifrågasättandet av barnfattigdom som problem i Sverige försvårar situationen för de utsatta barnen http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/barnfattigdomettsvarfangatproblem.5.6810125513d8b1cdd481c.html

Poverty & Inequality Conference 2013

Bild
Fintan Farrell, EAPN EU

Mötet

Erik Wagner, IOGT NTO: @erik_wagner: Jag vill träffa @Hagelstedt & @sophialovgren på #MÖTET för att prata om likheter mellan deras org. http://t.co/WiSPjfcgmc

Debattartikel

Feministiskt Perspektiv: Barns bästa måste stå i fokus när vårdnadslagen ses över http://feministisktperspektiv.se/2013/04/09/barns-basta-maste-sta-i-fokus-nar-vardnaslagen-ses-over/

Aftonbladet kommentar

Sluta skuldbelägga ensamstående föräldrar http://www.aftonbladet.se/debatt/article16567587.ab

Feministiskt Forum 11 maj

Sveriges Makalösa Föräldrar deltar i år i Feministiskt Forum 11 maj, i ABF-huset i Stockholm. Tid: 14.15-15.30 Sal: Per Albin Rubrik: Måste jag sluta amma bara för att kunna dela föräldraledigheten? Beskrivning: Praktisk feminism i form av delad föräldraledighet är inte alltid så enkel att genomföra. Trots en del goda tips från olika nätverk och informationsmaterial, finns det fortfarande många föräldrar som av olika anledningar tycker det är svårt att planera så att det blir bäst för alla. Det hjälper inte heller med ”tyckanden” från familj, släkt, vårdpersonal och vänner. Denna paneldebatt kanske inte har svar på alla frågor, men vi utlovar en spännande diskussion! Medverkande:Sophia Lövgren (generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar), Gertrud Åström (ordförande, Sveriges Kvinnolobby), Tomas Wetterberg (ordförande, Män för Jämställdhet), Maria Andersson Vogel (ordförande i FoFF) Arrangör: Sveriges Makalösa Föräldrar Varmt välkomna!

Vackra kvinnokroppar...?

Bild

Felaktiga orsaks-förklaringar

Psykologen Alf B Svensson skriver i en debattartikel på Aftonbladet från 28/3 att mindre skilsmässor minskar barnfattigdomen . För det första skriver han felaktigt skilsmässor, som att det enbart är gifta par som skiljer sig som resulterar i ensamföräldrar. Det handlar förstås om separationer, ett begrepp som inkluderar även sambopar. För det andra anser han att lösningen är att mindre antal skilsmässor orsaker färre ekonomiskt utsatta. Det är som att skuldbelägga de föräldrar som separerar, och förutsätta att de (om de ansträngt sig lite mer) hade kunnat förbli tillsammans. Det är få par jag mött, i alla fall, som skilt sig för snabbt. Och även om så är fallet, borde väl den första lösningen vara att skapa ett välfärdssystem som möjliggör för ensamföräldrar att klara att försörja sig eller sina barn. Eller ska änkor som förr i tiden panik-gifta sig med vem som helst, för att kunna försörja sina barn? Är det dit vi är på väg?

Våren är här

Bild
Först när jag märker att våren är här, kan jag säga att vissa saker vintertid är vackra...

Vår fina tidskift!

Jag är väldigt stolt och glad över Makalösa Föräldrars nya tidskrift! Den är nylayoutad, och den känns fräsch, läsvärd och som en symbol för det som Makalösa Föräldrar nu går in i: en ny tillväxtsperiod fylld av nya medlemmar, nya samverkanspartners och nya projekt! Sprid tidskriften till vänner & bekanta, den finns som pdf-fil  här .