Inlägg

Visar inlägg från januari, 2013

Låt frivilliga hjälpverksamheter stödja en frivillig stödverksamhet

År 2011 slutfördes den s.k. Särlevandeutredningen, Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull (SOU 2011:51), där det bl.a. föreslogs tvärprofessionella insatser för att stödja både föräldrar och barn i samband med en separation. Socialstyrelsen, som fick uppdraget att genomföra en förstudie kring förslaget, föreslår nu att tio kommuner startar försöksprojekt med så kallade separationsteam. Till dessa separationsteam kan föräldrar som ska eller är i färd med att separera vända sig, för att få stöd, råd och information. Ett separationsteam bör betraktas som en samverkansform där olika myndigheter gemensamt kan erbjuda familjer ett samordnat stöd och insatser med utgångspunkt från det regelverk och det uppdrag som gäller för den ordinarie verksamheten. Tanken med försöksverksamheten är att utveckla en samverkansmodell, som utgår från en helhetssyn på familjen samt barnets bästa. Syftet med verksamheten ska vara att förebygga, eller mildra, konflikter mella

Kooperativ hyresrätt

Läser med stort intresse JAKs tidning Grus. En viktig bank att vara medlem i, tycker jag. Kooperativ hyresrätt, som nämns i senaste numret, kan vara en viktig motbalans till den ful-höjning många är rädda för ska ske nu, i och med avreglering. I en kooperativ hyresrätt betalar du en insats, för att vara medlem i den ekonomiska föreningen, och därefter vanlig hyra. Och flyttar du, får du tillbaks insatsen. Och den nye hyresgästen betalar sin insats. Men insatsen ligger på samma nivå, det handlar inte om högstbjudande. Någon som vill starta kooperativ hyresrätt i Stockholm? ;-)

Hans Rosling om fattigdom

Härskartekniker

SvD idag: Nya härskartekniker när kvinnor tar makt http://www.svd.se/naringsliv/karriar/nya-harskartekniker-nar-kvinnor-tar-makt_7857938.svd Jag håller med och håller inte med. Ja, naturligtvis skapas nya strategier när nya konstellationer skapas. Men, varför dessa stereotyper? "Bullriga och positiva typen" kan bara vara en man? Men, varför det? Undrar hur mina medarbetare skulle beskriva mig...

Ojämlikheter i hälsa: hur kan detta förstås?

Jag närvarar torsdag och fredag på en konferens arrangerad av Kungliga Vetenskapsakademien, som det går att läsa mer om  här .  För Sveriges Makalösa Föräldrar är naturligtvis hälso-skillnader i högsta grad relevanta, inte minst eftersom det finns skillnader både vad gäller genus och klass. Denna gång representerar jag också EAPN Sweden, och förhoppningen är att jag ska kunna ha mer att berätta efter konferens och efterföljande mindre arbetsmöte kring pågående forskning. Nedan följer dess presentation: Health inequalities in modern welfare states Do we understand present trends? Life expectancy has been growing in the modern world, but this development is unequally shared. Health inequalities, measured as differences in life expectancy between segments of the population in one country, are large and seem to be growing steadily.

Effektivt stöd?

ROT och RUT används i hög grad av äldre kvinnor med hög inkomst. http://www.scb.se/Pages/PressRelease____347813.aspx Kanske inte den grupp jag hade hoppats på...

Utveckling?

Bild
Ny forskning: Barn och apor har behov av rättvisa... Varför i all världen försvinner det i vuxen ålder?

Intervju av Feministiskt Perspektiv

Intervju av mig i Feministiskt Perspektiv, 18 januari, kring en dom där en misshandelsdömd pappa fick ensam vårdnad av barnen, finns att läsa  här . Naturligtvis kan jag inte uttala mig om en enskild dom, särskilt inte efter att bara ha läst åtta sidor av en dom. Och det har aldrig varit syftet, jag känner ingen av dem och förlitar mig på att domstolsväsendet försöker göra sitt bästa. Men det finns forskning som pekar på behovet av ett tydligare fokus på barn i inflammerade vårdnadstvister. Jag citeras: Sophia Lövgren, generalsekreterare i föreningen Sveriges makalösa föräldrar, som bara snabbt ögnat igenom domen, lyfter fram hur svaga barnens röster är, samt hur lite fokus som lagts på själva intressekonflikten. – Som vanligt vill myndigheterna helst av allt att det ska lösas av sig själv, vilket nästan går att läsa ut, när det diskuteras kring "den nya familjen, och att där kanske allt ska bli så bra. På något mirakulöst sätt ska människor bara bli sams igen. S

Människans bästa är bra för djuren (SvD)

Många har reagerat häftigt vid tal om köttskatt. Men, ärligt talat... Många konsumerar 50-100 % mer protein än vad kroppen behöver. Gödsel från de 56 miljarder djur som föds upp just nu bidrar till 18 % av koldioxid-utsläppet, till 37 % av den aggressiva växthusgasen och till 65 % av utsläppen från kväveoxid. 40 % av världens spannmål används till köttdjur - istället för att ätas direkt. För att framsyälla ett kilo kött går det åt 43 000 liter vatten. Så jag tycker köttskatt låter som en bra idé!

Den fastspända flickan

I nutida Sverige finns barnfattigdom. Det är trots Uppdrag Granskning rätt tydligt. Och i nutida Sverige finns fortfarande makthavare som grovt missbrukar sin makt och sin position. Detta behöver vi ständigt påminna alla om. Lyssna: Den fastspända flickan  av Daniel Velasco

Mer kan göras för att förhindra att mammor mördas

Ny debattartikel, skriven i Feministiskt Perspektiv, hittar ni  här .

Professorn+kritisk+till+Uppdrag+granskning

Professorn+kritisk+till+Uppdrag+granskning Många artiklar har skrivits om Uppdrag Granskning och dess ämne barnfattigdom. Ovan länk är en av de mest uppseendeväckande. Varför inte fortsätta en dialog med Tapio, den som bäst hade kunnat exemplifiera och förklara begreppet?

Jämställdhet på arbetsmarknaden

Konferens om jämställdhet igår, mycket bra! JA-delegationen delgav både historisk utveckling och nutida process. Det kan man läsa mer om här:  http://www.jamstalldhetiarbetslivet.se/sv/kalendarium Om du vill går det också att ta del av #JAdelegationen på Twitter. Här finner du en talande bild:  https://twitter.com/AnkiElken/status/291830039958401024/photo/1

Ny EU-forskning: sämst livskvalitet bland ensamföräldrar

Vad avgör livstillfredsställelse, lycka, hur vi ser på vår sociala situation och omedelbara omgivning och hur har detta förändrats på grund av den ekonomiska krisen? Inför den tredje omgången av den europeiska undersökningen av livskvalitet intervjuades 35 000 européer i samtliga medlemsstater. Sammanfattningen presenterar resultat och trender och visar att lågkonjunkturens effekter verkligen är märkbara och mätbara. Även om livstillfredsställelsen inte har förändrats särskilt mycket totalt sett har optimismen inför framtiden och förtroendet för institutioner sjunkit markant i de länder som drabbats hårdast av nedgången. Och det är bland de redan utsatta – bland långtidsarbetslösa, äldre i Central- och Östeuropa och ensamstående föräldrar – som siffrorna vad gäller materiell försakelse och missnöje med den egna livssituationen är högst. Läs mer på  Eurofound .

Alla individer oavsett val av familjesituation ska garanteras likvärdigt skydd

Senaste debattartikeln i Newsmill: Äktenskap är något vackert, när det ingås  i en anda av kärlek, respekt och framtidshopp. Men trots att dessa traditioner för en hel del av den svenska befolkningen är viktiga att bevara, borde äktenskapet främst ses som en privat markering mellan vuxna för att markera sin kärlek. Äktenskapet bör vara helt frikopplat från samhällets ekonomiska och juridiska regleringar. fortsättning här

Vårdnadstvister på rekordnivå

Något motsägelsefullt från gårdagens inlägg, men enligt  Domstolsverkets senaste siffror fanns det över 5 000 tvistemål förra året, som påverkade över 8 000 barn... Sveriges Makalösa Föräldrar arbetar ju aktivt med detta, se t.ex.  vår senaste debattartikel  i Newsmill. I samma forum finns också Lena Wikströms inlägg om  krav på familjedomstol . Det har man t.ex. i Norge. Det finns många bra verktyg, men det hänger på att regeringen förstår allvaret i vårdnadstvister. Och där är vi tyvärr inte än.

Kärnfamiljen fortfarande vanligast

Den klassiska kärn­familjen är den vanligaste familje­formen för de över en miljon barn­familjer som finns i Sverige. Tre av fyra barn bor med båda sina ursprungliga föräldrar och de allra flesta hemma­boende barn är folk­bok­förda med minst ett syskon. Bland de barn som inte bor med båda sina ursprungliga föräldrar är det vanligast att vara folkbokförd med en ensamstående förälder. Det gäller vart femte barn i Sverige. Av barnen med en ensamstående förälder var hela 80 procent folkbokförda med sin mamma. I den siffran gömmer sig dock många barn som bor växelvis hos föräldrarna, vilket inte syns i statistiken. Enligt en beräkning som Socialdepartementet publicerade 2011 bor cirka en tredjedel av alla barn växelvis hos båda föräldrarna men är då folkbokförd hos en av dem. Många barn i Sverige var 2011 folkbokförda tillsammans med syskon. Barn som är folkbokförda hos en ensamstående förälder har i genomsnitt färre syskon hemma än de som bor med sammanboende föräldrar. Som syskon rä

Makalöst dålig ersättning till föräldrar

Radio-intervju angående underhållsstöd blev det i onsdags. Inslaget når ni  här .

Slut på våldet mot kvinnor!

EWL väljer att dansa för att uppmärksamma våldet mot kvinnor! Och då måste jag förstås tipsa om  Aftonbladets serie  "201 kvinnor mördade och barnen som blev kvar". Det är fruktansvärt tungt att lyssna och läsa, men min önskan är att de som behöver läsa och lyssna om detta, också gör det. SLUTA kalla detta familjetragedi. Det är en fruktansvärd samhällstragedi, då samhället fortfarande inte lägger resurser nog för att få ett stopp på detta hemska våld. 

Föräldraledighet

Hur förändras ledigheten med fler föräldrapenningdagar? Det har IFAU tittat på, med tanke på de extradagar som tillkommit de senaste årtiondena, och i en  rapport  kommit fram till att det inte innebar att fler dagar gick till pappan. Det är ju synd, då balansen långt ifrån är jämn. Jag tror att ett förändringsarbete behöver ske främst hos papporna, och förstås hos arbetsgivarna. DO ska få nog med resurser, så att de kan gå vidare med alla fall som rapporteras in. Inte en enda arbetsgivare ska kunna komma undan med en kommentar! Just nu pågår ett intressant text hos tidningen Vi Föräldrar, som letar par för att bevisa att det INTE blir lägre inkomst för att den förälder som tjänar mest är lika mycket föräldraledig: Jag vidarebefordrar en efterlysning från en reporter för tidningen Vi Föräldrar: De söker föräldrar som vill ha hjälp att räkna ut om ni har råd att dela föräldraledigheten lika. Skulle ni vilja dela lika på föräldraledigheten, men tror att ni inte har råd? Vi Fö

En sista blick bakåt...

December månad, precis innan julledigheterna, var Sveriges Makalösa Föräldrar ovanligt synlig. Detta ska jag passa på att påminna om, ifall någon missat. ;o) Tv 4 Nyhetsmorgon bjöd in mig 21/12, under ämnet Vad ska man som separerad göra under julen? Se  här . SvD intervjuade mig i artikeln Nu är det jul igen, och igen, 24 december. Läs  här .

God Fortsättning!

Nytt fräscht år och med det även nya och fräscha ansatser för Sveriges Makalösa Föräldrar! Det finns all anledning att se hur år 2013 är ett lika viktigt år att värna om ensamföräldrar och deras barn, som alla tidigare år. Fortfarande finns det en ekonomisk och social utsatthet för enföräldrahushållen. Fortfarande har regeringen inte valt att lägga ner mer resurser på att satsa för en delad föräldraledighet eller en mer ambitiös politik kring underhållsbidrag, där föräldrar skulle få veta att barn faktiskt kostar mer än 1273 kr. Fortfarande har regeringen valt bort underhållsstödet som ett viktigt bidrag att höja. Det har snart gått tjugo år sedan senaste ökningen... Fortfarande diskrimineras föräldrar, och då främst kvinnor, i arbetsmarknaden, p.g.a. sitt föräldraskap. I princip innebär det att föräldraskap innebär lägre inkomster! Sammantaget innebär det att Sveriges Makalösa Föräldrar tar ny sats i arbetet med att synliggöra, stärka och stötta ensamföräldrar och deras