Ny EU-forskning: sämst livskvalitet bland ensamföräldrar


Vad avgör livstillfredsställelse, lycka, hur vi ser på vår sociala situation och omedelbara omgivning och hur har detta förändrats på grund av den ekonomiska krisen? Inför den tredje omgången av den europeiska undersökningen av livskvalitet intervjuades 35 000 européer i samtliga medlemsstater. Sammanfattningen presenterar resultat och trender och visar att lågkonjunkturens effekter verkligen är märkbara och mätbara. Även om livstillfredsställelsen inte har förändrats särskilt mycket totalt sett har optimismen inför framtiden och förtroendet för institutioner sjunkit markant i de länder som drabbats hårdast av nedgången. Och det är bland de redan utsatta – bland långtidsarbetslösa, äldre i Central- och Östeuropa och ensamstående föräldrar – som siffrorna vad gäller materiell försakelse och missnöje med den egna livssituationen är högst.
Läs mer på Eurofound.

Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum