Kärnfamiljen fortfarande vanligast


Den klassiska kärn­familjen är den vanligaste familje­formen för de över en miljon barn­familjer som finns i Sverige. Tre av fyra barn bor med båda sina ursprungliga föräldrar och de allra flesta hemma­boende barn är folk­bok­förda med minst ett syskon.
Bland de barn som inte bor med båda sina ursprungliga föräldrar är det vanligast att vara folkbokförd med en ensamstående förälder. Det gäller vart femte barn i Sverige. Av barnen med en ensamstående förälder var hela 80 procent folkbokförda med sin mamma. I den siffran gömmer sig dock många barn som bor växelvis hos föräldrarna, vilket inte syns i statistiken. Enligt en beräkning som Socialdepartementet publicerade 2011 bor cirka en tredjedel av alla barn växelvis hos båda föräldrarna men är då folkbokförd hos en av dem.
Många barn i Sverige var 2011 folkbokförda tillsammans med syskon. Barn som är folkbokförda hos en ensamstående förälder har i genomsnitt färre syskon hemma än de som bor med sammanboende föräldrar. Som syskon räknas alla hemmaboende barn i familjen som är 0-21 år gamla, alltså helsyskon, halvsyskon och styvsyskon.
Läs mer på SCB. Här finner du också ny statistik.

Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum