God Fortsättning!


Nytt fräscht år och med det även nya och fräscha ansatser för Sveriges Makalösa Föräldrar!
Det finns all anledning att se hur år 2013 är ett lika viktigt år att värna om ensamföräldrar och deras barn, som alla tidigare år.
Fortfarande finns det en ekonomisk och social utsatthet för enföräldrahushållen.
Fortfarande har regeringen inte valt att lägga ner mer resurser på att satsa för en delad föräldraledighet eller en mer ambitiös politik kring underhållsbidrag, där föräldrar skulle få veta att barn faktiskt kostar mer än 1273 kr.
Fortfarande har regeringen valt bort underhållsstödet som ett viktigt bidrag att höja. Det har snart gått tjugo år sedan senaste ökningen...
Fortfarande diskrimineras föräldrar, och då främst kvinnor, i arbetsmarknaden, p.g.a. sitt föräldraskap. I princip innebär det att föräldraskap innebär lägre inkomster!
Sammantaget innebär det att Sveriges Makalösa Föräldrar tar ny sats i arbetet med att synliggöra, stärka och stötta ensamföräldrar och deras barn!

Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum