Ojämlikheter i hälsa: hur kan detta förstås?


Jag närvarar torsdag och fredag på en konferens arrangerad av Kungliga Vetenskapsakademien, som det går att läsa mer om här.  För Sveriges Makalösa Föräldrar är naturligtvis hälso-skillnader i högsta grad relevanta, inte minst eftersom det finns skillnader både vad gäller genus och klass. Denna gång representerar jag också EAPN Sweden, och förhoppningen är att jag ska kunna ha mer att berätta efter konferens och efterföljande mindre arbetsmöte kring pågående forskning.

Nedan följer dess presentation:


Health inequalities in modern welfare states
Do we understand present trends?

Life expectancy has been growing in the modern world, but this development is unequally shared. Health inequalities, measured as differences in life expectancy between segments of the population in one country, are large and seem to be growing steadily.

Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum