Referensgrupp för konsumentfrågor

Sitter i Justitiedepartementets referensgrupp idag, kring konsumentfrågor.

En upplysningstjänst ska upprättas för konsumenter, främst på web. Alla svar som tänkas kan ska finnas tillgängliga. Hemsidan kommer nog att heta Hallå Konsument och ska vara en oberoende konsumenttjänst, som Konsumentverket i princip erbjuder. Information ska vara enkel, konkret och "nära".

En utredning har kommit och varit ute på remiss: Överskuldsättning i kreditsamhället (Anna Hedborg). Utredningen föreslår bl a mer resurser till Konsumentverket, en form av ekonomi-akut (för lån), mer omfattande budget- och skuldrådgivning, en större tidsbegränsning för svårt skuldsatta och svårare möjlighet för ungdomar att sätta sig i skuld. Konkreta förslag ska utarbetas.

Även utredningen Ut ur skuldfällan togs upp. Återigen fokus på tidsbegränsning och möjligheter till t ex betalningsfria månader. Detta ska utredas närmare.


Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum