Politiken är för feg för pappamånader

ÅSA Petersen skriver: Sverige är fortfarande ett land där ditt kön avgör ditt värde. Kvinnor tjänar 14 procent mindre än män, i genomsnitt. Den siffran är beräknad på att både kvinnor och män jobbar heltid.

Men var tredje kvinna jobbar deltid – medan bara var tionde man gör det. Om det tas med i beräkningen tjänar kvinnorna nästan 25 procent mindre än männen. Under ett helt arbetsliv motsvarar det drygt 3,6 miljoner kronor.

Svenska kvinnor och män jobbar i genomsnitt lika mycket, åtta timmar per dag. Men medan männen arbetar på jobbet och får lön och pensionspoäng, så utför kvinnorna en stor del av sitt arbete obetalt i hemmet.

En genomsnittlig kvinna arbetar 47 minuter mer per dag i hemmet än en genomsnittlig man. På ett år blir det sju veckor mer.

Läs mer http://www.dagensarena.se/opinion/politiken-ar-for-feg-for-pappamanader/

Populära inlägg i den här bloggen

Feministiskt Forum 11 maj

Feministiskt Forum