Efterlyses: modiga vänsterpolitiker med konkreta alternativ

Sven- Eric Liedman skriver (förstås) oerhört bra i artikeln När politiken blir till skådespel

Den politiska debatten har kommit att domineras av tyst marknadslogik 
medan grundläggande värderingar reducerats till honnörsord.

Politiska ideologier framstår fortfarande som alltför vaga för att kunna bli 
politisk kraft. Politiker behöver erbjuda något mer (något djupare) än 
effektivitet, trygghet och förtroende.

Detta kompletteras av debatt-artikeln av Åke Sandberg, 
Den nordiska modellen kan stå emot omvärlden


Oppositionen saknar konkreta alternativ om vart vi ska ta vägen. Mantrat 
"problemen beror på höga skatter och allt löser sig med mer avreglering" 
sägs inte emot tillräckligt tydligt.

Oppositionen tycks inte våga föreslå alternativ av rädsla för att skrämma 
medelklassen, men förstår inte att även de vill leva i ett anständigt samhälle.

Dagens regeringspolitik hotar både den solidariska individualismen och 
den produktiva rättvisan.

Otyglad marknadsliberalism och amerikanskt management är inte nödvändiga.


Populära inlägg i den här bloggen

Vad gör en generalsekreterare?

Fredrik Reinfeldts personlighet: näringslivet garanterar välfärd bättre än politiker

Sharbat Gulas ögon...